Voorbeelden van een goed CV

Sta je op het punt om te solliciteren, maar ben je nog niet zeker van jouw CV? StepStone heeft alvast enkele goede voorbeelden van een curriculum vitae voor je verzameld, die je als inspiratie kan gebruiken.


26.08.2019

Het maken van een CV is geen evidente opdracht. Deze voorbeelden kunnen je gelukkig helpen bij het opstellen van een goed curriculum vitae.

Inhoudsopgave

 

Intro: StepStone Academy over het maken van je CV

 

Geen inspiratie voor je CV? Onze voorbeelden kunnen helpen.

Na het zoeken van werk je droomjob gevonden? Dan is het tijd voor de volgende stap. Het maken van een CV is een belangrijke, maar tijdrovende taak bij het vinden van jouw droomjob. Druk en stress zijn onvermijdelijk, net zoals bij het solliciteren, en net daarom schiet StepStone graag ter hulp! Om je bij deze opdracht te helpen sommen we hieronder enkele specifieke voorbeelden op.

Een levensecht voorbeeld van een curriculum vitae zal immers enkele bruikbare tips en tricks opleveren. Daarnaast is het ook interessant om te weten wat je beter niet vermeldt in je CV. Je bent immers niet de enige die al eens een CV heeft moeten maken of heeft moeten solliciteren. Uit die potentiële fouten kan je leren. Per voorbeeld stippen we telkens de sterke en zwakke punten aan, zodat je die kan gebruiken of net vermijden bij het maken van je cv.

Wil je eerst weten hoe je nu best begint aan het maken van je CV voor je de voorbeelden bekijkt, lees er dan zeker ons uitgebreide CV artikel op na. Daar vind je terug hoe je je CV stap voor stap gratis kan maken en opstellen.

 

 

 

BEKIJK ZEKER OOK ONZE DUIZENDEN VACATURES & VIND JOUW DROOMJOB

 

 

 

Voorbeeld 1: een starter

Screenshot CV Voorbeeld 1

 

Download dit voorbeeld hier.

Hoe begin je als starter aan het opstellen van je CV? Je hebt misschien nog niet zo veel ervaring opgebouwd. Er zijn zeker een aantal zaken die relevant zijn voor je toekomstige werkgever en die je als starter zeker kan vermelden

In dit CV heeft Jan Janssens dit al gedaan, maar hij had nog meer argumenten kunnen toevoegen om de rekruteerder ervan te overtuigen dat hij de ideale kandidaat is voor de job.

Do’s

✓ Jan vermeldt bovenaan in zijn CV zijn beroepswens. Dit is een heel goed idee, zeker voor starters. Zo weten rekruteerders waar je naar op zoek bent. Dit kan echter ook opgenomen worden in de sollicitatiebrief.

✓ Uit het onderwerp van je thesis kunnen rekruteerders ook vaak uitmaken welke richting je uit wil. Het is dus heel belangrijk om dit ook te vermelden, indien relevant.

 

Dont’s

x De derde rubriek heeft Jan ‘Varia’ genoemd: dit is te vaag voor de recruiter. Noem deze rubriek eerder ‘Professionele Ervaring’, want dat is uiteindelijk waar het hier om gaat. Deze plek dient voor het opsommen van je voorgaande jobs.

x Jan begint onder de rubriek ‘Opleiding’ met de lagere school. Hij zou beter zijn meest recente opleiding eerst zetten en daarna de andere opleidingen in omgekeerde volgorde.

x Wat heeft Jan tussen zijn graduaatsopleiding en zijn universitaire studies gedaan? Hier zit een leegte in het curriculum vitae van meer dan een jaar, die niet verklaard wordt. Daar zal bij het solliciteren zeker naar gevraagd worden. Let daar dus zeker op bij het maken van je CV.

x Bij de ‘Informaticakennis’ zegt Jan enkel dat hij een zeer goede kennis heeft van Microsoft Office. Hij zou hier beter aangeven welke programma’s uit het Office pakket hij kent en hoe goed hij de programma’s beheerst. Zijn talenkennis heeft hij wel heel goed aangegeven.

 

Onze extra tips

 • Een goede foto kan een positieve toevoeging zijn voor dit CV.
 • Je kan onmogelijk heel je levensverhaal vertellen in je CV, maar als je je studies stopzet zonder diploma, moet je er wel rekening mee houden dat je dit tijdens een eerste gesprek zal moeten toelichten.
 • Jan Janssens heeft een ongewone hobby, hij neemt deel aan kanowedstrijden. Dit zal de personeelsverantwoordelijke ongetwijfeld goed onthouden. Hij/zij zal hier tijdens het solliciteren zeker op ingaan.
 • De lay-out van dit CV is een beetje rommelig en zou verzorgder kunnen. Doordat het een kort curriculum vitae is, is dit niet te storend. Voor een langer CV kan je toch beter voor een duidelijkere lay-out kiezen.

 

Voorbeeld 2: een Product Manager

Screenshot CV Voorbeeld 2

 

Download dit voorbeeld hier.

Susanne heeft al heel wat ervaring in marketing. Ze heeft dus verschillende argumenten om de rekruteerder te overtuigen.

Toch zou ze haar CV nog kunnen verbeteren. Wij geven nog enkele tips om van dit curriculum vitae een perfect CV te maken.

 

Do’s

Susanne is trainer bij een hockeyclub. Dit wijst erop dat ze een team kan aansturen en motiveren, wat ook voor haar professionele carrière belangrijk kan zijn. Dergelijke soft skills moet je zeker in je CV zetten.

 

Dont’s

x Susanne heeft al veel ervaring en heeft al belangrijke functies uitgeoefend, maar ze begint met haar eerste werkervaring. Hierdoor valt haar meest recente ervaring minder op. Vermeld steeds je laatste job als eerste, zo ziet de rekruteerder onmiddellijk dat ze relevante ervaring heeft. Vermeld natuurlijk ook je voorgaande jobs.

x De sollicitante geeft een omschrijving van haar taken met kernwoorden, wat zeer positief is omdat de rekruteerder dan precies weet wat ze gedaan heeft. Toch is haar omschrijving misschien iets te uitgebreid: ze zou minder belangrijke taken kunnen weglaten..

x Bij haar werkervaring zou ze zich beter niet tot het opsommen van jaartallen beperken. Hier zet je beter ook de maand bij.

x Wat maakt deze kandidaat uniek? Dat blijkt niet onmiddellijk uit dit CV. Susanne heeft ongetwijfeld al succesvolle projecten gerealiseerd, bijvoorbeeld de succesvolle lancering van een nieuw product.

Susanne vermeldt voor hoeveel medewerkers zij verantwoordelijk is en voor welk budget. Dit is heel positief, maar ze zou dit duidelijker kunnen aangeven. Zo kan ze beter het woord ‘Varia’ weglaten en schrijven: ‘Verantwoordelijk voor 3 medewerkers’ en dan onder een volgend puntje de budgetverantwoordelijkheid vermelden.

x Bij haar talenkennis vermeldt Susanne tussen haakjes een opleiding. Ze mag deze opleiding gerust wat meer in de verf zetten door ze onder de rubriek ‘Opleiding’ te zetten.

Onze extra tips

 • In dit voorbeeld van een CV vinden we zowel werkervaring in het buitenland als een Erasmusproject. Buitenlandse projecten moet je zeker in je CV vermelden, want die zeggen vaak veel over je persoonlijkheid en zijn belangrijke informatie voor rekruteerders.

 

Voorbeeld 3: een IT specialist

Screenshot CV Voorbeeld 3

Download dit voorbeeld hier

Als je al jaren als zelfstandige hebt gewerkt, is het onmogelijk om al je verschillende projecten in detail uit te leggen.

Hij of zij kan best, zoals Gregory in dit CV heeft gedaan, een opsomming geven van de projecten die het best weergeven waarin hij/zij gespecialiseerd is. Ook werkervaringen die het aanleunen bij de functie waarvoor hij/zij solliciteert, zullen een positieve toevoeging zijn.

 

Do’s

✓ Bij zijn persoonlijke gegevens vermeldt Gregory zijn nationaliteit. Omdat hij in de Verenigde Staten geboren is, is deze informatie heel nuttig voor een eventuele werkgever. Zo rijzen er geen vragen over zijn verblijfs- of werkvergunning.

Aangezien de kandidaat momenteel geen vast werk heeft, is het goed dat hij met zijn kennis begint en de belangrijkste professionele vaardigheden als eerste aangeeft. Zo ziet de rekruteerder in een oogopslag waarin de sollicitant gespecialiseerd is.

Dit CV is niet lang en geeft niet alle informatie over de loopbaan van Gregory, maar voor een functie die in lijn ligt van de vermelde projecten, is dit wel een goed curriculum vitae.

In het begin van zijn CV gaf Gregory al aan waarin hij gespecialiseerd is. Ook bij de opsomming van de projecten die hij gerealiseerd heeft, geeft hij een nauwkeurige omschrijving van zijn verantwoordelijkheden. Door veel informatie te geven over gerealiseerde projecten zet hij nog eens in de verf waar hij goed in is.

Don’ts

x Gregory vermeldt nergens een opleiding tot netwerkspecialist. Uit zijn ervaring kunnen we wel afleiden wat hij kan, maar hij zegt nergens waar hij die kennis heeft opgedaan. Ook weten we niet of hij de studies die hij vermeldt, heeft afgerond. Let daar zeker op bij het maken van je cv. Stel jezelf in de plaats van een objectieve lezer: lijkt alles logisch?

We kunnen uit dit CV ook niet afleiden in welke mate hij de systemen, de tools, netwerktechnieken en vreemde talen beheerst. Zijn kennis blijkt wel uit de projecten die hij al gerealiseerd heeft, maar hij zou beter nog wat meer ingaan op zijn talen- en PC-kennis.

x Het mailadres komt niet professioneel over. Deze sollicitant zou voor zijn sollicitaties beter een ander e-mailadres aanmaken.

Onze extra tips

 • Voor een zelfstandige IT-consultant is het interessant om referenties te vermelden van de bedrijven waar hij gewerkt heeft. Hij kan die onderaan in zijn CV vermelden.
 • Als Gregory een eigen website zou hebben, moet hij die zeker ook vermelden. Dit is zeer interessant voor geïnteresseerde werkgevers.

 

Voorbeeld 4: een ingenieur

Screenshot CV Voorbeeld 4Download dit voorbeeld hier

Het CV van iemand met veel professionele ervaring zal uiteraard uitgebreider zijn dat van een starter. Maar ook ervaren profielen houden hun CV beter bondig.

Wij raden mensen met veel ervaring aan om enkel hun huidige/laatste functie in detail te beschrijven en hun vroegere jobs maar kort te beschrijven. Luc Peeters kan dus nog enkele dingen verbeteren aan zijn CV. 

Do’s

✓ Luc begint dit voorbeeld van een CV met een kort profiel waarin de bedrijven duidelijk kunnen zien waar zijn sterktes liggen. Dit is zeer positief, zeker voor iemand die veel ervaring heeft en vooral de belangrijkste informatie wil benadrukken.

✓ De sollicitant begint met zijn huidige functie en somt andere functies dan omgekeerd chronologisch op. Zo staan de huidige en de voor het bedrijf belangrijkste elementen helemaal bovenaan.

✓ Luc geeft ook de reden van zijn ontslag bij AFF aan. Het is goed om te vermelden als het bedrijf waar je werkte failliet is gegaan. Als je ontslagen bent om familiale, privé- of andere redenen, zet je dat er best niet in. Dat kan je beter tijdens het sollicitatiegesprek vermelden als daar naar gevraagd wordt.

✓ In dit voorbeeld van een CV staat ook dat de sollicitant lid is van vakcomités. Dit wijst duidelijk op goede technische competenties en een breed netwerk.

✓ De werkzoekende vermeldt bij zijn opleiding ook bijscholingen. Dit is inderdaad de juiste plaats voor dergelijke opleidingen. Als de instituten waar je de opleiding gevolgd hebt, hoog aangeschreven staan, dan is het in jouw voordeel om ze te vermelden.

Don’ts

x Luc zet in zijn CV geen voorbeelden van succesvolle projecten. Hij zou dit beter wel doen om aan te geven dat hij belangrijke resultaten geboekt heeft bij zijn vorige werkgevers. Een bijzondere prestatie zou hij ook in de rubriek ‘Profiel’ kunnen vermelden om de daar genoemde sterktes met feiten te onderbouwen.

Mensen met veel werkervaring die een hogere opleiding gevolgd hebben, moeten hun middelbare studies niet meer vermelden.

De sollicitant heeft wel een rubriek ‘Talenkennis’, maar hij zou hier wat vollediger moeten zijn. Zo staat zijn moedertaal niet onder deze rubriek en ook zijn eventuele kennis van andere talen – buiten het Engels – ontbreekt.

Onze extra tips

 • De opleiding van Luc speelt wel een belangrijke rol voor zijn job, dus hij zou die wel wat hoger in zijn CV mogen zetten.
 • Ook de hobby’s van deze kandidaat staan in zijn CV. Daar is niets mis mee, integendeel, maar Luc moet er op voorbereid zijn dat hij hier vragen over zal krijgen. Hoewel zijn niet-professionele bezigheden blijk geven van organisatietalent en engagement, zullen bedrijven zich misschien afvragen hoe hij dit met zijn job combineert.

 

Voorbeeld 5: een finance professional

Screenshot CV Voorbeeld 5

 

Download dit voorbeeld hier

Heidi heeft een goed CV opgesteld waarin ze enkel de belangrijkste informatie over haar loopbaan en studies beknopt weergeeft.

Toch is beknoptheid bij het maken van je CV niet altijd positief. Bekijk hieronder wat de sterkste en minder sterke punten zijn.

 

Do’s

✓ Heidi heeft haar taken in beknopte zinnen beschreven, maar deze beschrijving geeft wel duidelijk weer wat ze tot nu toe gedaan heeft. Ze vermeldt duidelijk al haar taken. Zo weet de personeelsverantwoordelijke perfect waar ze ervaring mee heeft. Voor haar twee eerste jobs hoeft ze haar taken niet meer te vermelden, die informatie is niet meer relevant.

✓ De korte beschrijvingen van het bedrijf met vermelding van omzet en aantal medewerkers en ook de sector waar ze toe behoren, zijn zeer nuttig.

 

Don’ts

De hoofding neemt iets teveel plaats in. Op de tweede pagina moet ook al de informatie niet meer herhaald worden, eventueel enkel haar contactgegevens.

x De titel ‘Schoolopleiding’ zou ze beter vervangen door ‘Opleiding’.

Heidi heeft ongetwijfeld ook een eindwerk geschreven, maar dat vermeldt ze niet. Het zou nuttig kunnen zijn om het onderwerp van haar thesis in haar CV te zetten, maar enkel als dit relevant is voor de job.

Deze sollicitante is de voorbije jaren doorgegroeid. Ze zou daarom ook haar gewenste doel kunnen vermelden, zodat HR-verantwoordelijken duidelijk zien naar welke functie Heidi nu op zoek is.

Het aantal medewerkers en de omzet zouden volgens dit CV niet veranderd zijn sinds 2000. Dat is niet geloofwaardig. Ze zou deze informatie beter aanpassen aan de reële situatie.

x Wat wel ontbreekt in dit voorbeeld van een CV, is de talenkennis en de pc-kennis. Ze zou beter ook aangeven met welke programma’s ze in het verleden al gewerkt heeft, zodat rekruteerders zien welke boekhoudprogramma’s ze kent.

 

Voorbeeld 6: een webdesigner

Screenshot CV Voorbeeld 6

 

Download dit voorbeeld hier

Dit is qua vormgeving een eerder origineel CV, waaruit onmiddellijk blijkt dat deze persoon creatief is.

Een originele vormgeving is een aanrader voor creatieve jobs. Zo zien recruiters onmiddellijk wat je kan en hoe origineel je bent.

 

 Do’s

✓ De lay-out is zeer verzorgd. Voor de functie waar deze kandidate naar op zoek is, is dat een must.

✓ De contactgegevens springen in het oog doordat ze helemaal bovenaan staan. Zo kan de rekruteerder deze kandidate onmiddellijk contacteren.

✓ Anne geeft haar sterke punten duidelijk aan in de linkerbalk. Voor rekruteerders is deze informatie zeer interessant. Kennis van bepaalde tools is essentieel voor een job als webdesigner. Dit onderdeel van je CV maken moet dus in het oog springen.

Don’ts

Anne had bij haar opleiding en ervaring beter de exacte datum vermeld, of toch zeker de maand en het jaar. De personeelsverantwoordelijke kan zo gemakkelijker de loopbaan en de studies van de kandidaat reconstrueren.

Deze sollicitante heeft al werkervaring. Ze kan die dan ook beter op de eerste pagina vermelden. Haar opleiding zou ze dan op de tweede pagina kunnen zetten.

x Helemaal onderaan zegt Anne wat haar verwachtingen zijn. Ze had die hoger in haar CV mogen vermelden. Onderaan vallen ze niet onmiddellijk op, terwijl dit heel nuttige informatie is voor rekruteerders.

Anne somt wel op wat ze zoal deed in haar vorige jobs, maar ze zou hier nog wat dieper mogen op ingaan. Een duidelijke omschrijving was zeker een positieve toevoeging geweest.

 

Onze extra tips

 • De kandidate laat door de lay-out duidelijk zien dat ze goed met de nodige software kan werken, maar ze zou nog meer aandacht kunnen besteden aan de structuur van haar CV.
 • Haar hobby’s hadden iets minder uitgebreid mogen zijn, maar door de lay-out stoort het niet echt.

 

Hoe stel je nu zelf een CV op?

Hopelijk waren bovenstaande voorbeelden en bijhorende tips nuttig en hebben ze jouw kans bij het solliciteren vergroot. Blijft het maken of opstellen van een CV echter vreemd klinken voor jou? Dan verwijzen we je graag door naar ons uitgebreide curriculum vitae-artikel voor meer algemene tips en relevante hints. 

Als je je CV hebt opgesteld, vergeet het dan zeker niet te uploaden via StepStone. Zo kunnen alvast duizenden werkgevers je CV bekijken en zal het je ongetwijfeld helpen bij het solliciteren. Met deze tips maak je alvast meer kans om er ook effectief uit te springen bij het solliciteren voor jobs.

Upload jouw CV

Wil jij gezien worden door honderden recruiters? Maak je CV aan en zorg dat bedrijven jou kunnen contacteren.

Upload jouw CV

Wil jij gezien worden door honderden recruiters? Maak je CV aan en zorg dat bedrijven jou kunnen contacteren.