Privacy Beleid

Privacy Beleid

Privacy Statement

Doeleinden van de gegevensverzameling

StepStone wil jou helpen bij je carrièreontwikkeling, je hele carrière lang. StepStone biedt je een uitstekende service aan voor de ontwikkeling van je carrière op elk moment en wat je toekomstplannen ook zijn. Wij stellen alles in het werk om een langetermijnrelatie op te bouwen en een reeks diensten aan te bieden die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar zijn en die je helpen om je carrière, leven en toekomst in handen te nemen. StepStone wil je zoektocht naar een job zo makkelijk mogelijk maken. Je kan solliciteren voor jobs of de diensten van StepStone gebruiken. Onze CV database en onze Job Agent streven er allebei naar om je op de hoogte te brengen van werkaanbiedingen of om contact te leggen tussen jou en de potentiële werkgever. Een van de grondbeginselen van de relatie met StepStone – en eigenlijk van elke relatie – is vertrouwen. Met StepStone weet je dat we ons 100% inzetten om je privacy te beschermen. Het is onze bedoeling om jou, de gebruiker, een veilige en risicovrije dienst te leveren. Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat de informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die op onze website worden beschreven. Als je vindt dat wij de bepalingen van deze verklaring of de bepalingen inzake gegevensbescherming niet naleven, kan je contact opnemen met onze klantendienst:

StepStone NV
Koningsstraat 47 Rue Royale,
1000 Brussel

Tel. 02 209 98 00
en via e-mail naar info@stepstone.be
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

1. Welke informatie van jobzoekenden die onze website bezoeken wordt door ons verzameld en opgeslagen, waarvoor wordt deze informatie gebruikt, en waar dient u op te letten?

Voor een StepStone account en onze andere diensten die hieronder worden opgesomd, kunt u zich ofwel direct via de invoer van uw gegevens op onze website of via Facebook Connect registreren. Voor de registratie via Facebook Connect verwijzen wij naar de nadere verklaringen onder het punt 10.1.

1.1 StepStone account

Wanneer je je registreert voor een StepStone account, dan slaan wij je e-mailadres op zodat wij je de StepStone Services (JobAgent, Nieuwsbrief, Carrière-informatie en aanvragen om je CV zichtbaar te maken) kunnen doorsturen. Indien je geen e-mails van StepStone wenst te ontvangen, dan kan je de e-mails laten toekomen in je persoonlijke StepStone Mailbox en deze op ieder ogenblik on-line bekijken. Deze Mailbox is uitsluitend bestemd om te corresponderen met de StepStone Services en kan niet worden gebruikt voor persoonlijke e-mailcorrespondentie. Indien je de StepStone Mailbox wil te gebruiken, moet je je e-mailadres invoeren zodat wij je je logingegevens kunnen toesturen wanneer je deze zou zijn vergeten.Wanneer je voor een StepStone account registreert en ook je CV wil invoeren, dan vragen wij persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens, die samen met je CV worden opgeslagen, bevatten je e-mail, naam, adres, telefoonnummer, GSM-nummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum (“persoonlijke gebruikergegevens”). De persoonlijke gebruikergegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden, tenzij je een actief, publiek CV aanmaakt (zie verder punt 2) of wanneer je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd, niet doorgegeven aan werkgevers. Je kan bovendien deze gegevens doorsturen naar een potentiële werkgever – op voorwaarde evenwel dat je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Om technische redenen moeten wij, wanneer je je voor een StepStone account registreert, een aantal persoonlijke gegevens vragen (e-mailadres, geslacht, naam, postcode, geboortedatum). Je moet echter geen persoonlijke gegevens invullen, behalve dan een actief e-mailadres, zolang je geen CV wenst in te geven. Wanneer je je CV aanmaakt, moet je enkele verplichte gegevens ingeven, die aangegeven zijn met een asterisk. Het aanleveren van andere persoonlijke gebruikergegevens is volledig optioneel en vrijwillig. Wij kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je via andere communicatiemiddelen dan e-mail aanbiedingen van potentiële werkgevers te sturen.Wij zullen verder ook de datum van je laatste bezoek aan StepStone bewaren in je ‘My StepStone ‘account. Het laatste bezoek kan de datum van je inschrijving zijn, en de laatste keer dat je StepStone gebruikt hebt, bijvoorbeeld als je je ingelogd hebt op ‘My StepStone’, op de links van de nieuwsbrief geklikt hebt of de Job Agent of je StepStone CV gebruikt hebt.

1.2 Job Agent
Voor het gebruik van de JobAgent hebt u een StepStone account nodig. Als u nog geen account hebt, wordt er een gemaakt wanneer u zich voor het eerst voor de JobAgent inschrijft. 
Wanneer je je registreert voor de Job Agent, word je regelmatig op de hoogte gehouden over vacatures die overeenstemmen met het profiel dat je vooraf hebt aangemaakt. Wij sturen je niet alleen vacatures door die op de site van StepStone werden gepubliceerd, maar kunnen ook vacatures doorsturen van geselecteerde partners.Wij geven je persoonlijke gebruikergegevens uiteraard niet door aan deze partners. 

1.3 CV’s
StepStone is een carrièrewebsite en wij bieden je de mogelijkheid om je CV in te voeren in onze database. Indien je je CV – d.i. een overzicht van je opleiding, beroepservaring en vaardigheden – wenst aan te maken in het StepStone CV Center, dan moet je je persoonlijke gebruikergegevens in te voeren.

Voor het opstellen van cv’s hebt u een StepStone account nodig. Als u nog geen account hebt, wordt er een gemaakt wanneer u voor het eerst een cv opstelt.

Je kan de StepStone CV database gebruiken op drie manieren:

1.3.1 Inactief CV

Je kan je in onze database opgeslagen CV gebruiken om het mee te sturen wanneer je online solliciteert voor één van de vacatures op de StepStone websites. Je kan zowel actieve als momenteel inactieve cv’s meesturen. Inactieve cv’s worden niet gepubliceerd en rekruteerders zullen ze dus niet terugvinden als ze een opzoeking doen in onze databank. Zij zijn niet meer dan een elektronisch opgeslagen element van je sollicitatie. De data uit je CV worden op geen enkele manier, doorgegeven aan enige derde partij. Het CV zal als link en niet als afbeelding (“snapshot”) worden doorgestuurd naar potentiële werkgevers. Wanneer je achteraf wijzigingen aanbrengt in je CV, dan zal ook de versie die naar een potentiële werkgever werd doorgestuurd, worden aangepast. Wij kunnen, uiteraard, niet uitsluiten dat een werkgever je cv in zijn database invoert en opslaat als afbeelding.

1.3.2 Gedeeltelijk actief CV

Je kan ook slechts een deel van je CV activeren. Dit betekent dat het gedeelte met de persoonlijke gebruikergegevens, ondanks het feit dat je je algemene profiel activeert, niet zichtbaar is. Op die manier hebben werkgevers de mogelijkheid het deel van het CV zonder persoonlijke gegevens te lezen en te selecteren aan de hand van bepaalde criteria die zij hanteren om hun vacatures in te vullen. Werkgevers hebben echter geen toegang tot je persoonlijke gebruikergegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer). Alleen geboortejaar en geslacht zullen, voor zover je deze informatie vrijwillig hebt verstrekt, aan het gedeeltelijk actieve CV worden gekoppeld en voor de werkgever zichtbaar zijn wanneer hij je gedeeltelijk actieve CV leest.Alle andere gegevens die buiten de vakken bestemd voor je persoonlijke gebruikergegevens werden ingevoerd, kunnen door de werkgever worden bekeken. Gelieve daarmee rekening te houden wanneer je details invoert over je vroegere of huidige werkgevers of wanneer je de vrije tekstvelden gebruikt.
Belangrijke opmerking: alleen StepStone heeft toegang tot de persoonlijke gegevens in het gedeelte met de persoonlijke gegevens en zal deze onder gene enkele voorwaarde aan de werkgevers doorgeven. Werkgevers zien altijd het niet-persoonlijke gedeelte van dit CV (bijv. uitgezonderd het gedeelte met de persoonlijke gegevens van de gebruiker). Indien een werkgever belangstelling heeft voor u, dan kan hij alleen contact met u opnemen via StepStone. De werkgever heeft alleen toegang tot uw identiteit indien u het vrijgeven daarvan toelaat in elk individueel geval.

Je kan je gedeeltelijk actief CV ook op elk moment uitschakelen om toegang te voorkomen.
Het blijft evenwel zitten in het systeem zodat je het aan online sollicitaties kan koppelen. Je kan je CV uiteraard ook te allen tijde volledig uit het systeem verwijderen.
Wij kunnen uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van je gegevens door werkgevers. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je persoonlijke informatie invoert in het zichtbare deel van uw CV of wanneer je persoonlijke informatie doorgeeft aan een werkgever.

1.3.3 Actief CV – openbaar
Je kan je CV ook activeren en publiceren. Dit betekent dat je persoonlijke gebruikergegevens (e-mail, naam, adres en, voor zover je deze gegevens vrijwillig hebt doorgegeven, ook je telefoonnummer, GSM-nummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum) volledig zichtbaar zijn voor werkgevers die hebben ingelogd in het StepStone CV Center. Deze werkgevers kunnen dan het publieke CV inkijken en selecteren en kunnen eveneens zoeken naar een publiek CV dat bepaalde persoonlijke gegevens bevat. Bedrijven kunnen ook zien wanneer je de StepStone site (zie 1.1) het laatste bezocht heeft en wanneer je je CV de laatste keer aangepast heeft. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je CV publiceert.
Je kan je publieke CV op elk ogenblik uitschakelen of kiezen voor de gedeeltelijk actieve CV-optie om de toegang tot uw CV te voorkomen. Indien je kiest voor de gedeeltelijk actieve CV-optie, is sectie 1.3.2 van toepassing.
Als je er voor opteert om het CV te desactiveren, dan blijft het toch in het systeem zitten zodat je het kan gebruiken om het mee te sturen met je online sollicitaties. Sectie 1.3.1 is dan van toepassing. Je kan je CV uiteraard ook altijd volledig uit het systeem verwijderen.
Wij kunnen uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van je gegevens door werkgevers. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je CV publiceert.

1.4 Channels 

Geselecteerde actieve of gedeeltelijke CV’s kunnen – ook in verkorte versie – worden gepubliceerd op StepStone Channels, en het actieve deel is toegankelijk voor iedereen.

1.5 CV Agent

Actieve cv’s kunnen via een e-maillink op verzoek van potentiële werkgevers aan hen worden doorgegeven indien deze actieve cv’s voldoen aan bepaalde criteria die de potentiële werkgever vooraf heeft ingevoerd. Naargelang de instellingen wordt het betrokken CV verzonden in de gedeeltelijk actieve versie (dus zonder uw persoonlijke gebruikersgegevens) of de publieke.

1.6 Nieuwsbrief

Voor het ontvangen van nieuwsbrieven hebt u een StepStone account nodig. Als u nog geen account hebt, wordt er een gemaakt wanneer u zich voor het eerst voor de nieuwsbrief inschrijft. Wij bieden verschillende nieuwsbrieven aan over diverse onderwerpen, waarop u zich kunt abonneren. Bovendien kunnen wij u per e-mail nieuwsbrieven sturen over StepStone-diensten die gelijken op diensten van StepStone die u reeds gebruikt, indien u geen bezwaar hebt tegen het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven. U kunt op elk ogenblik weigeren verdere nieuwsbrieven van StepStone te ontvangen, zonder dat StepStone u daarvoor kosten aanrekent. U kunt weigeren een nieuwsbrief te ontvangen bij de opgave van uw e-mailadres en bij de ontvangst van de nieuwsbrief in kwestie. Indien u niet langer wenst om onze e-mails te ontvangen, klik op de afmeldlink gelegen binnen elk bericht en / of neem contact met ons op via info@stepstone.be. In uw StepStone account kunt u instellingen bekijken en wijzigen.

1.7 Sollicitatiegeschiedenis

Om het u mogelijk te maken uw via StepStone ingediende sollicitaties te volgen en onze diensten beter aan uw behoeften aan te passen, bewaren we een geschiedenis van uw sollicitaties die via StepStone zijn ingediend. Deze geschiedenis is toegankelijk via uw StepStone account. Indien u nog niet beschikt over een StepStone account bij het indienen van een sollicitatie, dan maken we er een voor u. 

Als u uw cv en/of sollicitatiebrief bijvoegt aan de sollicitatie die u verstuurt via het StepStone sollicitatieformulier, bewaren we het cv en de sollicitatiebrief die bij de sollicitatie horen voor u. 

Wanneer u rechtstreeks via een website van de wervende onderneming uw sollicitatie indient, en u via StepStone op die pagina bent beland, dan kunnen we u bij de doorverwijzing naar de externe pagina naar uw e-mailadres vragen. Wanneer u ons dit e-mailadres verstrekt, zullen we bovendien die vacature als een sollicitatie bewaren. 

De opgeslagen sollicitaties gebruiken wij enerzijds om u in uw StepStone account uw sollicitatiegeschiedenis ter beschikking te kunnen stellen, en anderzijds om andere door u gebruikte StepStone diensten voor u te optimaliseren, bijvoorbeeld om u in het kader van een JobAgent waarop u bent geabonneerd (zie punt 1.2 hierboven) informatie over nog beter passende open vacatures toe te sturen. Bovendien kunnen we de bewaarde sollicitaties in strikt geanonimiseerde vorm gebruiken om de StepStone diensten nog beter af te stemmen op de marktbehoeften.
Informatie van cv’s en sollicitatiebrieven die u bijvoegt aan een sollicitatie en die bewaard worden in uw StepStone account, kunnen worden gebruikt door StepStone om velden vooraf in te vullen als u een StepStone cv creëert, zoals beschreven in punt 1.3 hierboven. 

1.8. Jobaanbiedingen met Referentienummers

Als je solliciteert voor een job met een referentienummer, dan geef je ons de toestemming om je sollicitatiebrief en alle daarin vermelde gegevens door te sturen naar de werkgever met dat referentienummer. Wij hebben het recht, maar zijn geenszins verplicht om je sollicitatiebrief door te sturen. Wij controleren de inhoud van je boodschap niet op regelmatige basis. Wij hebben echter wel het recht om dat te doen. Wij zullen je sollicitatiebrief niet doorsturen wanneer wij merken dat er illegale inhoud in opgenomen is zoals hieronder gedefinieerd. Bovendien aanvaarden wij ‘lock flags’ voor bepaalde ondernemingen indien je ons de gedetailleerde en correcte naam (naam en rechtsvorm van de onderneming) en het adres doorgeeft. Omwille van de tijdrovende research die dit vergt, kunnen wij geen ‘lock flags’ aanvaarden voor een volledige groep of organisatie. Bij wijze van uitzondering aanvaarden wij wel ‘lock flags’ wanneer voor iedere onderneming van een dergelijke groep of organisatie de precieze naam, het adres en de rechtsvorm worden vermeld. Naast je sollicitatiebrief sturen wij geen bijkomende gegevens door (bijvoorbeeld gegevens uit je cv) wanneer er geen overeenkomst is met de persoonlijke gegevens die je in ons systeem hebt ingevoerd.

1.9. Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

Het gedeeltelijk actieve en publieke CV kunnen worden geraadpleegd door potentiële werkgevers (normaal gezien werkgevers of rekruteringsorganisaties) binnen het StepStone CV Center.
Het CV kan ook via e-mail of print worden doorgestuurd naar geïnteresseerde rekruteerders om het bereik en de responstijd te verbeteren. Het StepStone CV Center is rechtstreeks toegankelijk via de StepStone websites of via eenvoudige of gekwalificeerde links bij partners van StepStone op het internet. De potentiële werkgever kan buiten België zijn gevestigd, wat mogelijkerwijze inhoudt dat de gegevens naar personen buiten België verstuurd worden. Je geeft je ondubbelzinnige toestemming voor een dergelijke overdracht van gegevens naar landen buiten de EG. Alleen in het geval van publieke cv’s zullen je persoonlijke gebruikergegevens uit je cv zonder meer in het CV Center worden gepubliceerd. Indien je koos voor de optie van het gedeeltelijk actieve CV, kan je in elk individueel geval en nadat jou werd verteld wie de ontvanger is, beslissen of jouw persoonlijke gebruikergegevens mogen bekend worden gemaakt aan een potentiële werkgever, die om deze informatie vraagt.
Van zodra je persoonlijke gebruikergegevens aan een potentiële werkgever werden doorgegeven, kunnen wij misbruik van deze gegevens niet voorkomen. StepStone kan evenmin vermijden dat andere personen dan werkgevers, rekruteerders of HR-consultants gebruik maken van de CV database. 
Indien je een gedeeltelijk actief of actief CV invoerde, is het mogelijk dat jouw profiel via mail wordt gecontacteerd voor andere doeleinden of door andere bedrijven.

Om een internationaal element aan onze database toe te voegen, willen we buitenlandse bedrijven van de StepStone Groep toegang geven tot de gegevens in de CV Database.Je gaat akkoord met het gebruik van je gegevens op deze wijze door buitenlandse bedrijven van de StepStone Groep. Meer informatie over deze bedrijven vind je op www.stepstone.com of aan het einde van deze Privacyverklaring.

1.10. Recht om de gegevens in je CV te raadplegen, te bewerken en te schrappen:

Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te verbeteren. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing.Als je de gegevens van je CV in de database wil wijzigen of verwijderen, meld je dan aan op je StepStone account en gebruik de overeenkomstige functies. Je kan één of meer opgeslagen CV’s verwijderen in het menu “CV”; alle gegevens die zijn opgeslagen voor de registratie bij StepStone kunnen volledig worden verwijderd in het menu “User Data” (Gebruikersgegevens). Als je wil dat wij je persoonlijke gegevens of je CV verwijderen, willen we dat graag voor je doen. Wij bezorgen je ook onmiddellijk je persoonlijk wachtwoord, mocht je dat vergeten zijn. StepStone heeft het recht haar diensten te allen tijde in te trekken of je gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Je hebt niet het recht om te eisen dat je gegevens gepubliceerd worden. StepStone is van plan je gegevens te verwerken in een talentenbank om je te helpen bij je levenslange carrière eerder dan je alleen te helpen bij het zoeken van eenmalige job, zoals dat het geval is bij een gewone jobsite.

2. Welke informatie van jobaanbieders die onze website bezoeken wordt door ons verzameld en opgeslagen en waarvoor wordt deze gebruikt?

2.1. Online Ordering
Wanneer u bepaalde producten online op onze website via het daarvoor bestemde formulier bestelt, registreren wij in het kader van de bestelling de naam en achternaam van de contactpersoon, de bedrijfsnaam, het e-mailadres en het telefoonnummer, het adres, het BTW ID- nummer, gegevens over de personeelssterkte en de onderwerpen van een eventueel te publiceren vacature en eventueel overige in het kader van de bestelling vrijwillig ingevoerde informatie. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor afhandeling van uw bestelling en, voor zover toegestaan, reclamedoeleinden van StepStone Deutschland GmbH (zie tevens onder par. 2.5).

2.2 Klantencentrum en Direct Search Database

Wanneer u als werkgever gebruik maakt van ons Klantencentrum en/of een toegang tot onze DirectSearch Database (sollicitantendatebase), verzamelen en registreren wij bij elke toegang de corporate user-ID (d.w.z. op basis van de gebruikersnaam de identiteit van de gebruiker in kwestie) en de company-ID (d.w.z. op basis van de koppeling van de gebruiker in kwestie aan een specifieke StepStone klant, de naam van deze klant). Wij verzamelen en registreren tevens de omvang van het betreffende gebruik, d.w.z. welke curricula wanneer werden geraadpleegd.
De op deze wijze verzamelde en vastgelegde gegevens worden door ons gebruikt, om misbruik te verhinderen en zo de correcte afwikkeling en het correct functioneren van het Klantencentrum en de DirectSearch Database te allen tijde te kunnen garanderen en controleren, zulks in het bijzonder, om in het kader van onze klantenservice eventuele problemen bij klanten adequaat te kunnen oplossen en aldus de beschikbaarheid van ons dienstenpakket in volle omvang te waarborgen. Door contractsluiting en het gebruik van het Klantencentrum en/of de DirectSearch Database geven de klant en de gebruiker in kwestie toestemming voor de beschreven registratie en benutting van de gegevens.
Daarnaast benutten wij de aldus verzamelde en geregistreerde gegevens in geanonimiseerde vorm, om statistieken van het algemene gedrag van de klanten van de DirectSearch Database te genereren. Dit stelt ons in staat de klantvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren.

2.3 StepStone-onderzoeken

Indien u een downloadbaar StepStone-onderzoek wilt bestellen, registreren wij uw e-mailadres, bedrijf, land, postcode en personeelsbestand en, op basis van vrijwilligheid, uw geslacht, voor- en achternaam, de reden voor het downloaden en meer informatie over uw bedrijf. Deze informatie wordt door ons gebruikt om u een downloadlink voor het bestelde onderzoek toe te zenden en, voor zover toegestaan, voor reclamedoeleinden door StepStone Deutschland GmbH (zie tevens onder par. 2.5).

2.4 Step by Step

Indien en voor zover u gebruik maakt van de Step by Step, verwijzen wij naar de separate privacyverklaring, die tevens bij doorgeleiding naar de StepStone by Step beschikbaar is.

2.5 Nieuwsbrief

Indien u registreert voor ontvangst van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor toezending van de betreffende nieuwsbrief. Bovendien kunnen wij u per e-mail nieuwsbrieven over StepStone-diensten, die lijken op diensten van StepStone die u reeds gebruikt heeft, indien u tegen de ontvangst van dergelijke nieuwsbrieven geen bezwaar heeft aangetekend. U kunt te allen tijde tegen alle soorten nieuwsbrieven van StepStone bezwaar aantekenen, zonder dat daarvoor andere dan de toezendingskosten volgens de basistarieven (bijv. de kosten berekend door uw inernetprovider) ontstaan.  

3. Welke informatie van de gebruikers van onze website wordt door ons verder en in het algemeen verzameld en opgeslagen en waarvoor benutten wij deze?

Wij slaan Internet Protocol adressen (IP-adressen) op voor een begrensde periode in onze logbestanden, voor zover dit voor veiligheidsdoeleinden nodig is. Wij stellen anonieme statistieken op om het aantal bezoekers op onze website (traffic) vast te kunnen stellen, evenals de omvang en de manier waarop onze website en diensten worden gebruikt; bijvoorbeeld over het opstellen, bewerken en wissen van cv’s, en voor afrekeningsdoeleinden, om het aantal ontvangen kliks van partners te meten. Wij stellen daarbij echter geen individuele gebruikersprofielen op en verbinden de gemeten statistieken niet met persoonlijk identificeerbare informatie.

4. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina’s gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terugherkennen (persistente cookies).
U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen, of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Bij niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.
StepStone maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) en Omniture Site Catalyst, een service van Adobe Systems Software Ireland Limited, Inc. (“Omniture”). Beide services maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken). De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over jouw gebruik van de website (inclusief je IP-adres) zal worden doorgezonden naar servers binnen de EU daar anoniem gemaakt; daarna worden de anonieme gegevens doorgezonden naar de servers in de Verenigde Staten.
Google en Omniture gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, te rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google en Omniture mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en Omniture hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google of Omniture verwerken. Google of Omniture zullen je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google of Omniture beschikken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google en Omniture op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Je kan op elk ogenblik het verzamelen van informatie door Google Analytics Omniture voor de toekomst stoppen. Nadere informatie over dit uitschakelen is beschikbaar voor Google Anatalytics op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, en voor Omniture op http://www.adobe.com/misc/optout.html.
Door gebruik van de technologie van Criteo (“Criteo”) wordt er informatie over de surfgewoontes van de bezoekers van onze websites verzameld en onder anonieme vorm opgeslagen voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden afgeleid via “cookie” tekstbestanden, opgeslagen op jouw computer. Steunend op een algoritme zal Criteo jouw surfgewoontes analyseren en kan daarna aanbevelingen van specifieke producten aanbieden via gepersonaliseerde advertentie-banners op andere (zogenaamde publishers). In geen geval zullen deze gegevens worden gebruikt om de bezoeker van een dergelijke website persoonlijk te identificeren. Alle gegevens worden eerder gebruikt om de betrokken diensten te verbeteren; er is geen ander gebruik, en de gegevens worden niet doorgegeven aan anderen. Je kan bezwaar maken tegen deze totaal anonieme analyse van uw surfgewoontes door te klikken op de volgende link, zodat de Criteo analyse uitgeschakeld wordt: http://www.criteo.pro/us/privacy-policy/opt-out. Nadere informatie over de privacy-politiek van Criteo is terug te vinden op http://www.criteo.com/us/privacy-policy.
Als onderdeel van ons product Target Ad, werken we samen met Aegis Media Belgium NV (“AMNET”). Door de technologie van het bedrijf AMNET cookies worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies slaan informatie over de vacatures die u op stepstone.be hebben bezocht. Deze informaties, die worden verzorgd door ons to AMNET, bevatten geen persoonsgegevens. Deze informatie geeft u niet identificeren als een individu. Op basis van deze cookies AMNET kunt u te voorzien van gerichte product voorstellen als personaliseert banners op websites van andere partijen (zogenaamde uitgevers). Nogmaals, kunnen deze gegevens niet worden gebruikt om u te identificeren als een individu. 
U kunt zich afmelden van individuele reclame door AMNET en dan zul je niet krijgen meer individuele reclame via AMNET. Om de internet based advertising door AMNET deactiveren klik dan hier: http://info.evidon.com/pub_info/1454?v=1&nt=1&nw=false 

Wij gebruiken een Cookie voor de “stem” knop in onze onderzoeksvensters en deze cookie zal gedurende één week op je computer worden opgeslagen. In de onderzoeksvensters zal voor deze cookies een aparte waarschuwing verschijnen.

Afgezien daarvan maakt StepStone alleen gebruik van sessiecookies om de toegang tot onze website gemakkelijker te maken. Deze cookies worden verwijderd van zodra je uitlogt.

5. Illegale Inhoud

Gelieve ermee rekening te houden dat je als enige verantwoordelijk bent voor alle teksten die je in ons systeem hebt ingevoerd of naar ons hebt verstuurd (bijvoorbeeld als antwoord op een advertentie met een referentienummer). Gelieve ons geen bijlagen te versturen die virussen of wormen bevatten. In persoonlijke details die aan StepStone worden overgemaakt, mogen de volgende elementen niet worden vermeld: inlichtingen over ziekte, inlichtingen over zwangerschap, enige informatie over etnische oorsprong, politieke mening, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid; lasterlijke en smadelijke informatie; informatie die niet redelijkerwijs relevant is voor het functieprofiel. De informatie die je aan ons overmaakt, moet precies zijn en mag geen inbreuk inhouden op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet strijdig zijn met de wet, de concurrentiewetgeving of andere van toepassing zijnde bepalingen, officiële regels, de rechten van derde partijen in het algemeen of het openbaar beleid (“Illegale Inhoud “). Dit is inclusief, maar niet gelimiteerd tot het feit dat u geen cv’s voor derden mag aanmaken zonder hun uitdrukkelijke toestemming of cv’s mag aanmaken voor niet-bestaande personen en dat foto’s die ons worden aangeboden recent moeten zijn en het gezicht van de daadwerkelijke kandidaat moeten tonen. Wij wijzen erop dat u verantwoordelijk bent voor het bijhouden van uw contactgegevens, met name uw e-mailadres en dat u zorgt dat u te bereiken bent via het opgegeven e-mailadres en dat het e-mailadres niet overgezet wordt naar derden. Het is niet toegestaan cv’s te maken om de diensten van een bedrijf te adverteren, maar alleen voor het individuele zoeken naar werk en voor freelancers om voor eigen rekening hun persoonlijke diensten aan te bieden. Wij vestigen er je aandacht op dat je je er toe verbindt om ons te vrijwaren tegen alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld als gevolg van het feit dat je hebt verzuimd te verhinderen dat de door jou verstrekte informatie illegale inhoud bevat.

6. Wie verwerkt je gegevens?

Onze Website wordt gehost door StepStone NV, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, België. De servers worden onderhouden door het Belgacom Netcenter, Rittwegerlaan 15, 1830 Machelen, België, en bevinden zich in hun kantoren. Deze ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Voor zover StepStone samenwerkt met businesspartners om zijn diensten te leveren, kan StepStone je gegevens aan deze partners overmaken wanneer en indien dit noodzakelijk is voor de technische administratie en het onderhoud van de StepStone producten. StepStone zal hierover informatie verstrekken in zijn momenteel van kracht zijnde Privacyverklaring.

7. Rechten op informatie en overige rechten krachtens de Privacywet:

Op grond van de Privacywet heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Wij verwijzen met betrekking tot uw gegevens als jobzoekende tevens naar par. 1.10 hierboven. 

8. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken een verscheidenheid aan methodes, zoals encryptie (SSL), firewalls, software die indringers opspoort en handmatige veiligheidsprocedures, om de juistheid en de veiligheid van je persoonlijke informatie te beschermen en onbevoegde toegang of onbedoeld gebruik door derden te voorkomen. De SSL encryptie is geactiveerd als het sleutelsymbool onderaan je browser zichtbaar is en als het adres begint met “httpS://…”. Dit betekent dat de gegevensoverdracht door SSL (Secure Locket Layer) met een encryptie van 128 bits wordt beschermd, waardoor het voor derden onmogelijk is om je gegevens illegaal te benaderen. Als de encryptie niet is geactiveerd moet je je afvragen of je vertrouwelijke informatie wel via het Internet wil verzenden. E-mails worden alleen maar gecodeerd als je, naast het bovenstaande, ook de StepStone Mailbox gebruikt, en niet als je je eigen e-mailadres gebruikt. Wij wijzen je erop dat dit ook geldt voor het persoonlijke wachtwoord dat nodig is voor bepaalde functies op de StepStone pagina’s en de e-mailbevestiging die je na je eerste registratie ontvangt als je die via je eigen e-mailadres ontvangt. Denk eraan dat we onze e-mails niet versleutelen. Wij raden de gebruikers aan om het wachtwoord dat ze krijgen, te vervangen door een ander persoonlijk wachtwoord. Je kan je paswoord op elk ogenblik wijzigen in je StepStone account. Wij slaan enkel persoonlijke gegevens op die je in je StepStone hebt ingevoerd. Er worden geen andere persoonlijke gegevens opgeslagen. Gelieve te noteren dat sommige arbeidsovereenkomsten niet toelaten dat het internet tijdens de werkuren of vanop de werkplaats voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Bepaalde werkgevers controleren systematisch ongeoorloofde activiteiten op het internet op de werkplaats. Alhoewel je via een netwerkomgeving bent aangesloten, moet je je ervan bewust zijn dat er een risico bestaat op ongewenste toegang. Wij merken op dat we JavaScript™ gebruiken op onze websites.

StepStone garandeert of waarborgt niet dat de diensten op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn. StepStone kan storingen, onderbrekingen of een mogelijk defect van de online dienst niet uitsluiten. Regelmatig worden er systematische back-ups van de servers uitgevoerd. Voor zover je gegevens aan StepStone hebt verstrekt – ongeacht hun vorm -, is het raadzaam dat je zelf back-ups maakt. StepStone behoudt zich het recht voor om een publicatie om het even wanneer zonder reden en zonder kennisgeving te verwijderen. De gebruiker heeft het recht niet om publicatie te vorderen. StepStone behoudt zich het recht voor om haar diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of in te trekken. Bijgevolg is StepStone niet aansprakelijk voor verwijderde gegevens of gegevensverlies.

9. Links

Onze website bevat links naar andere websites. Denk er aan dat we niet aansprakelijk zijn voor de privacypraktijken van die andere websites. Gelieve dit in het achterhoofd te houden wanneer je de website van StepStone verlaat en de privacyverklaringen te lezen op elke website waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt ingezameld. Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op de informatie die op onze website wordt ingezameld.

10. Sociale media

Om onze Internet-aanwezigheid voor gebruikers nog aantrekkelijker te maken, werken wij samen met verschillende sociale media. 

10.1 Facebook plug-ins

Wij werken samen met het sociale netwerk Facebook met zetel in 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Door middel van zogenaamde plug-ins integreren wij Facebook in onze website, hetzij als Facebook Connect of als Facebook Share.
Zodra u op een plug-in klikt, maakt uw browser een verbinding met de server van Facebook en een beschrijving van de plug-in wordt weergegeven, bijvoorbeeld “Vrienden”. Hierbij wordt uw IP-adres en andere apparaatgebonden informatie aan Facebook doorgegeven. Eventueel wordt ook een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze wordt verwijderd bij het sluiten van uw browser. In uw browser-instellingen kunt u opgeven of u cookies al dan niet wilt toelaten.

Wat dit betekent:

Wanneer u op een website met geïntegreerde plug-in belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Facebook uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, dan associeert Facebook uw Facebook-account met uw bezoek op de StepStone website. Daarmee kunt u ook uw vrienden in de plug-in laten weergeven. 
Wanneer u niet wenst dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen.

In de privacyverklaring van Facebook onder http://facebook.com/about/privacy/ vindt u alle nodige informatie over het doel en de omvang van de dataregistratie, over de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook en over uw rechten en opties in verband met de privacy-instellingen bij Facebook.

Facebook – Share:
Via de knop Facebook – Share kunt u StepStone aan vrienden aanbevelen. Uw vrienden herkennen dat u een bepaalde pagina van StepStone hebt bezocht en hebt aanbevolen (lijst).

Facebook Connect:
Met Facebook Connect kunt u via uw Facebook-account een nieuwe StepStone account bij StepStone openen of een verbinding maken met een StepStone account. Wanneer u een StepStone account via Facebook maakt of via Facebook in een bestaand StepStone-account inlogt, dan stuurt Facebook bepaalde informatie van uw Facebook-account naar StepStone: gebruikersnaam bij Facebook, e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, gebruikersgroepen bij Facebook, opleiding en loopbaan.

Deze informatie gebruiken wij om uw StepStone account bij StepStone vooraf in te vullen of te actualiseren. Het StepStone account is uitsluitend voor StepStone inkijkbaar. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend voor derden toegankelijk wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld via de opties “gedeeltelijk actieve cv” of “publiek toegankelijke cv”.

10.2 Integratie van Google +1

Wij gebruiken de Google +1 knop, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt uitgebaat. Wanneer u op een website met geïntegreerde Google +1 knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Google uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Om Google +1 te gebruiken, hebt u een Google +1 profiel nodig. Wanneer u in uw Google +1 profiel bent ingelogd en op een in de StepStone website geïntegreerde knop klikt, dan beveelt u de inhoud van de pagina waarop de knop geïntegreerd is aan. Google slaat dan op dat u op deze knop hebt geklikt, samen met de informatie over de betreffende pagina. Dat u op de knop hebt geklikt en op die manier een aanbeveling hebt gegeven, kan in uw Google +1 profiel of op andere websites die Google +1 gebruiken, worden getoond. 

Wanneer u niet wenst dat Google de via website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Google-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Google uit te loggen.

Meer informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door Google in verband met Google +1 en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van Google op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

10.3 Integratie met Twitter

Wij gebruiken de functies van de dienst Twitter, die aangeboden wordt door de firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wanneer u op een website met geïntegreerde Twitter knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Twitter uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Om Twitter te kunnen gebruiken, hebt u een Twitter-account nodig. Wanneer u bij Twitter in uw profiel bent ingelogd en u op een in de StepStone-website geïntegreerde knop klikt, dan deelt u de inhoud van de pagina waarin de knop geïntegreerd is met andere Twitter-gebruikers. Twitter slaat dan op dat u op deze knop hebt geklikt, samen met informatie over de betreffende pagina en maakt deze informatie toegankelijk voor andere Twitter-gebruikers.

Wanneer u niet wenst dat Twitter de via website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Twitter-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Twitter uit te loggen.

Meer informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door Twitter en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.

10.4 LinkedIn inShare

Wij gebruiken de inShare knop van het sociale netwerk LinkedIn. Deze knop wordt door de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States uitgebaat. Wanneer u op een website met geïntegreerde inShare knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt LinkedIn uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Wanneer u bij LinkedIn in uw profiel bent ingelogd en u op een in de StepStone-website geïntegreerde knop klikt, dan deelt u de inhoud van de pagina waarin de knop geïntegreerd is met andere LinkedIn-gebruikers. LinkedIn slaat dan op dat u op deze knop hebt geklikt, samen met informatie over de betreffende pagina en maakt deze informatie toegankelijk voor andere LinkedIn-gebruikers. 
Meer informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door LinkedIn en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv. 

10.5 Share This

Wij gebruiken plug-ins van de bookmarking dienst Share This, die wordt aangeboden door ShareThis Inc. (“ShareThis”), 4009 Miranda Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94304-1227 USA. Wanneer u op een website met geïntegreerde Share This knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Share This uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Met behulp van de Share This plug-ins kunnen gebruikers op het Internet beschikbare bladwijzers naar websites plaatsen en links naar betreffende websites in sociale netwerken als Twitter, Facebook of Google +1 delen of plaatsen of de inhoud ervan aanbevelen. 
Is een gebruiker aangemeld op één van deze sociale netwerken (Twitter, Facebook of Google +1) en gebruikt hij een van de geïntegreerde Share This knoppen op onze website, dan kan het bezoek op onze website door dit netwerk met de betreffende gebruiker worden geassocieerd. 
Verdere informatie over de registratie van gegevens, de analyse en de verwerking van uw gegevens door Share This en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van Share This onder http://sharethis.com/privacy-manifesto.12. 

10.6 Add This
Op onze Website worden zogeheten Social Plugins (“Plugins”) van de bookmarking dienst AddThis gebruikt, die door AddThis LLC, Inc. 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA (“AddThis”) geëxploiteerd. De plugins zijn meestal herkenbaar aan een AddThis logo, bijv. in de vorm van een wit plus-teken op een oranje achtergrond. Een overzicht van de AddThis plugins en hun afbeeldingen vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van AddThis in. De inhoud van de plugin wordt door AddThis rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de website geïntegreerd. Door deze inkoppeling ontvangt AddThis de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen en slaat ter identificatie van uw browser een cookie op uw computer op. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van AddThis in de USA gezonden en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens voor het aanmaken van geanonimiseerde gebruikersprofielen, die de basis vormen van gepersonaliseerde reclame, gericht op de specifieke belangstelling van bezoekers van websites met AddThis-Plugins. 
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en benutting van de gegevens door AddThis staan beschreven in de privacyverklaring van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
Indien u bezwaar maakt tegen toekomstige gegevensregistratie door AddThis, kunt u een zogeheten opt-out cookie instellen, dat u via de volgende link kunt downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
U kunt het laden van de AddThis plugins ook met Add-Ons voor uw browser compleet blokkeren, bijv. met de scriptblokker “NoScript” (http://noscript.net/)

11. Varia

Eventuele wijzigingen aan onze Privacyverklaring zijn altijd hier op onze homepagina beschikbaar, zodat onze bezoekers steeds weten welke informatie we inzamelen, de manier waarop we die informatie gebruiken, en of we ze aan derden meedelen. Onderaan deze pagina vind je links naar de vroegere versies van onze Privacyverklaring. Als je deze Privacyverklaring wil opslaan, druk dan op ctrl-s. Om ze af te drukken, druk je op ctrl-p.
Postadres:

StepStone NV
Koningsstraat 47
1000 Brussel
België
of neem contact op met onze klantendienst:

StepStone NV
Koningsstraat 47
1000 Brussel
Tel. 02 209 98 00
en via e-mail:
info@stepstone.be

Brussels, 27.01.2015

 

Andere ondernemingen van StepStone in Europa:

StepStone France SAS
6, passage Lathuille
75017 Paris
FRANCE

StepStone Deutschland GmbH
Hammer Straße 19
40219 Düsseldorf
Germany

StepStone Österreich GmbH
Frankenberggasse 13/17
1040 Vienna
Austria

 

Oude versie 19-09-2014