Privacy Beleid

Privacy Beleid

Dit privacy beleid is geldig tot 24 mei 2018. Het privacy beleid dat geldig is vanaf 25 mei 2018, kunt u vinden onderaan deze pagina.

Privacy Beleid

Doeleinden van de gegevensverzameling

StepStone wil jou helpen bij je carrièreontwikkeling, je hele carrière lang. StepStone biedt je een uitstekende service aan voor de ontwikkeling van je carrière op elk moment en wat je toekomstplannen ook zijn. Wij stellen alles in het werk om een langetermijnrelatie op te bouwen en een reeks diensten aan te bieden die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 beschikbaar zijn en die je helpen om je carrière, leven en toekomst in handen te nemen. StepStone wil je zoektocht naar een job zo makkelijk mogelijk maken. Je kan solliciteren voor jobs of de diensten van StepStone gebruiken. Onze CV database en onze Job Agent streven er allebei naar om je op de hoogte te brengen van werkaanbiedingen of om contact te leggen tussen jou en de potentiële werkgever. Een van de grondbeginselen van de relatie met StepStone – en eigenlijk van elke relatie – is vertrouwen. Met StepStone weet je dat we ons 100% inzetten om je privacy te beschermen. Het is onze bedoeling om jou, de gebruiker, een veilige en risicovrije dienst te leveren. Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat de informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk blijft en enkel wordt gebruikt voor de doeleinden die op onze website worden beschreven. Als je vindt dat wij de bepalingen van deze verklaring of de bepalingen inzake gegevensbescherming niet naleven, kan je contact opnemen met onze klantendienst:

StepStone NV
Koningsstraat 47 Rue Royale,
1000 Brussel

Tel. 02 209 98 00
en via e-mail naar info@stepstone.be
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

1. Welke informatie van jobzoekenden die onze website bezoeken wordt door ons verzameld en opgeslagen, waarvoor wordt deze informatie gebruikt, en waar dient u op te letten?

Voor een StepStone account en onze andere diensten die hieronder worden opgesomd, kunt u zich ofwel direct via de invoer van uw gegevens op onze website of via Facebook Connect registreren. Voor de registratie via Facebook Connect verwijzen wij naar de nadere verklaringen onder het punt 10.1.

1.1 StepStone account

Wanneer je je registreert voor een StepStone account, dan slaan wij je e-mailadres op zodat wij je de StepStone Services (JobAgent, Nieuwsbrief, Carrière-informatie en aanvragen om je CV zichtbaar te maken) kunnen doorsturen. Indien je geen e-mails van StepStone wenst te ontvangen, dan kan je de e-mails laten toekomen in je persoonlijke StepStone Mailbox en deze op ieder ogenblik on-line bekijken. Deze Mailbox is uitsluitend bestemd om te corresponderen met de StepStone Services en kan niet worden gebruikt voor persoonlijke e-mailcorrespondentie. Indien je de StepStone Mailbox wil te gebruiken, moet je je e-mailadres invoeren zodat wij je je logingegevens kunnen toesturen wanneer je deze zou zijn vergeten.Wanneer je voor een StepStone account registreert en ook je CV wil invoeren, dan vragen wij persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens, die samen met je CV worden opgeslagen, bevatten je e-mail, naam, adres, telefoonnummer, GSM-nummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum (“persoonlijke gebruikergegevens”). De persoonlijke gebruikergegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden, tenzij je een actief, publiek CV aanmaakt (zie verder punt 2) of wanneer je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd, niet doorgegeven aan werkgevers. Je kan bovendien deze gegevens doorsturen naar een potentiële werkgever – op voorwaarde evenwel dat je daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Om technische redenen moeten wij, wanneer je je voor een StepStone account registreert, een aantal persoonlijke gegevens vragen (e-mailadres, geslacht, naam, postcode, geboortedatum). Je moet echter geen persoonlijke gegevens invullen, behalve dan een actief e-mailadres, zolang je geen CV wenst in te geven. Wanneer je je CV aanmaakt, moet je enkele verplichte gegevens ingeven, die aangegeven zijn met een asterisk. Het aanleveren van andere persoonlijke gebruikergegevens is volledig optioneel en vrijwillig. Wij kunnen je persoonlijke gegevens ook gebruiken om je via andere communicatiemiddelen dan e-mail aanbiedingen van potentiële werkgevers te sturen.Wij zullen verder ook de datum van je laatste bezoek aan StepStone bewaren in je ‘My StepStone ‘account. Het laatste bezoek kan de datum van je inschrijving zijn, en de laatste keer dat je StepStone gebruikt hebt, bijvoorbeeld als je je ingelogd hebt op ‘My StepStone’, op de links van de nieuwsbrief geklikt hebt of de Job Agent of je StepStone CV gebruikt hebt.

1.2 Job Agent
Voor het gebruik van de JobAgent hebt u een StepStone account nodig. Als u nog geen account hebt, wordt er een gemaakt wanneer u zich voor het eerst voor de JobAgent inschrijft. 
Wanneer je je registreert voor de Job Agent, word je regelmatig op de hoogte gehouden over vacatures die overeenstemmen met het profiel dat je vooraf hebt aangemaakt. Wij sturen je niet alleen vacatures door die op de site van StepStone werden gepubliceerd, maar kunnen ook vacatures doorsturen van geselecteerde partners.Wij geven je persoonlijke gebruikergegevens uiteraard niet door aan deze partners. 

1.3 CV’s
StepStone is een carrièrewebsite en wij bieden je de mogelijkheid om je CV in te voeren in onze database. Indien je je CV – d.i. een overzicht van je opleiding, beroepservaring en vaardigheden – wenst aan te maken in het StepStone CV Center, dan moet je je persoonlijke gebruikergegevens in te voeren.

Voor het opstellen van cv’s hebt u een StepStone account nodig. Als u nog geen account hebt, wordt er een gemaakt wanneer u voor het eerst een cv opstelt.

Je kan de StepStone CV database gebruiken op drie manieren:

1.3.1 Inactief CV

Je kan je in onze database opgeslagen CV gebruiken om het mee te sturen wanneer je online solliciteert voor één van de vacatures op de StepStone websites. Je kan zowel actieve als momenteel inactieve cv’s meesturen. Inactieve cv’s worden niet gepubliceerd en rekruteerders zullen ze dus niet terugvinden als ze een opzoeking doen in onze databank. Zij zijn niet meer dan een elektronisch opgeslagen element van je sollicitatie. De data uit je CV worden op geen enkele manier, doorgegeven aan enige derde partij. Het CV zal als link en niet als afbeelding (“snapshot”) worden doorgestuurd naar potentiële werkgevers. Wanneer je achteraf wijzigingen aanbrengt in je CV, dan zal ook de versie die naar een potentiële werkgever werd doorgestuurd, worden aangepast. Wij kunnen, uiteraard, niet uitsluiten dat een werkgever je cv in zijn database invoert en opslaat als afbeelding.

1.3.2 Gedeeltelijk actief CV

Je kan ook slechts een deel van je CV activeren. Dit betekent dat het gedeelte met de persoonlijke gebruikergegevens, ondanks het feit dat je je algemene profiel activeert, niet zichtbaar is. Op die manier hebben werkgevers de mogelijkheid het deel van het CV zonder persoonlijke gegevens te lezen en te selecteren aan de hand van bepaalde criteria die zij hanteren om hun vacatures in te vullen. Werkgevers hebben echter geen toegang tot je persoonlijke gebruikergegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer). Alleen geboortejaar en geslacht zullen, voor zover je deze informatie vrijwillig hebt verstrekt, aan het gedeeltelijk actieve CV worden gekoppeld en voor de werkgever zichtbaar zijn wanneer hij je gedeeltelijk actieve CV leest.Alle andere gegevens die buiten de vakken bestemd voor je persoonlijke gebruikergegevens werden ingevoerd, kunnen door de werkgever worden bekeken. Gelieve daarmee rekening te houden wanneer je details invoert over je vroegere of huidige werkgevers of wanneer je de vrije tekstvelden gebruikt.
Belangrijke opmerking: alleen StepStone heeft toegang tot de persoonlijke gegevens in het gedeelte met de persoonlijke gegevens en zal deze onder gene enkele voorwaarde aan de werkgevers doorgeven. Werkgevers zien altijd het niet-persoonlijke gedeelte van dit CV (bijv. uitgezonderd het gedeelte met de persoonlijke gegevens van de gebruiker). Indien een werkgever belangstelling heeft voor u, dan kan hij alleen contact met u opnemen via StepStone. De werkgever heeft alleen toegang tot uw identiteit indien u het vrijgeven daarvan toelaat in elk individueel geval.

Je kan je gedeeltelijk actief CV ook op elk moment uitschakelen om toegang te voorkomen.
Het blijft evenwel zitten in het systeem zodat je het aan online sollicitaties kan koppelen. Je kan je CV uiteraard ook te allen tijde volledig uit het systeem verwijderen.
Wij kunnen uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van je gegevens door werkgevers. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je persoonlijke informatie invoert in het zichtbare deel van uw CV of wanneer je persoonlijke informatie doorgeeft aan een werkgever.

1.3.3 Actief CV – openbaar
Je kan je CV ook activeren en publiceren. Dit betekent dat je persoonlijke gebruikergegevens (e-mail, naam, adres en, voor zover je deze gegevens vrijwillig hebt doorgegeven, ook je telefoonnummer, GSM-nummer, foto, geslacht, nationaliteit en geboortedatum) volledig zichtbaar zijn voor werkgevers die hebben ingelogd in het StepStone CV Center. Deze werkgevers kunnen dan het publieke CV inkijken en selecteren en kunnen eveneens zoeken naar een publiek CV dat bepaalde persoonlijke gegevens bevat. Bedrijven kunnen ook zien wanneer je de StepStone site (zie 1.1) het laatste bezocht heeft en wanneer je je CV de laatste keer aangepast heeft. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je CV publiceert.
Je kan je publieke CV op elk ogenblik uitschakelen of kiezen voor de gedeeltelijk actieve CV-optie om de toegang tot uw CV te voorkomen. Indien je kiest voor de gedeeltelijk actieve CV-optie, is sectie 1.3.2 van toepassing.
Als je er voor opteert om het CV te desactiveren, dan blijft het toch in het systeem zitten zodat je het kan gebruiken om het mee te sturen met je online sollicitaties. Sectie 1.3.1 is dan van toepassing. Je kan je CV uiteraard ook altijd volledig uit het systeem verwijderen.
Wij kunnen uiteraard geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke behandeling van je gegevens door werkgevers. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer je je CV publiceert.

1.4 Channels 

Geselecteerde actieve of gedeeltelijke CV’s kunnen – ook in verkorte versie – worden gepubliceerd op StepStone Channels, en het actieve deel is toegankelijk voor iedereen.

1.5 CV Agent

Actieve cv’s kunnen via een e-maillink op verzoek van potentiële werkgevers aan hen worden doorgegeven indien deze actieve cv’s voldoen aan bepaalde criteria die de potentiële werkgever vooraf heeft ingevoerd. Naargelang de instellingen wordt het betrokken CV verzonden in de gedeeltelijk actieve versie (dus zonder uw persoonlijke gebruikersgegevens) of de publieke.

1.6 Nieuwsbrief

Voor het ontvangen van nieuwsbrieven hebt u een StepStone account nodig. Als u nog geen account hebt, wordt er een gemaakt wanneer u zich voor het eerst voor de nieuwsbrief inschrijft. Wij bieden verschillende nieuwsbrieven aan over diverse onderwerpen, waarop u zich kunt abonneren. Bovendien kunnen wij u per e-mail nieuwsbrieven sturen over StepStone-diensten die gelijken op diensten van StepStone die u reeds gebruikt, indien u geen bezwaar hebt tegen het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven. U kunt op elk ogenblik weigeren verdere nieuwsbrieven van StepStone te ontvangen, zonder dat StepStone u daarvoor kosten aanrekent. U kunt weigeren een nieuwsbrief te ontvangen bij de opgave van uw e-mailadres en bij de ontvangst van de nieuwsbrief in kwestie. Indien u niet langer wenst om onze e-mails te ontvangen, klik op de afmeldlink gelegen binnen elk bericht en / of neem contact met ons op via info@stepstone.be. In uw StepStone account kunt u instellingen bekijken en wijzigen.

1.7 Sollicitatiegeschiedenis

Om het u mogelijk te maken uw via StepStone ingediende sollicitaties te volgen en onze diensten beter aan uw behoeften aan te passen, bewaren we een geschiedenis van uw sollicitaties die via StepStone zijn ingediend. Deze geschiedenis is toegankelijk via uw StepStone account. Indien u nog niet beschikt over een StepStone account bij het indienen van een sollicitatie, dan maken we er een voor u. 

Als u uw cv en/of sollicitatiebrief bijvoegt aan de sollicitatie die u verstuurt via het StepStone sollicitatieformulier, bewaren we het cv en de sollicitatiebrief die bij de sollicitatie horen voor u. 

Wanneer u rechtstreeks via een website van de wervende onderneming uw sollicitatie indient, en u via StepStone op die pagina bent beland, dan kunnen we u bij de doorverwijzing naar de externe pagina naar uw e-mailadres vragen. Wanneer u ons dit e-mailadres verstrekt, zullen we bovendien die vacature als een sollicitatie bewaren. 

De opgeslagen sollicitaties gebruiken wij enerzijds om u in uw StepStone account uw sollicitatiegeschiedenis ter beschikking te kunnen stellen, en anderzijds om andere door u gebruikte StepStone diensten voor u te optimaliseren, bijvoorbeeld om u in het kader van een JobAgent waarop u bent geabonneerd (zie punt 1.2 hierboven) informatie over nog beter passende open vacatures toe te sturen. Bovendien kunnen we de bewaarde sollicitaties in strikt geanonimiseerde vorm gebruiken om de StepStone diensten nog beter af te stemmen op de marktbehoeften.
Informatie van cv’s en sollicitatiebrieven die u bijvoegt aan een sollicitatie en die bewaard worden in uw StepStone account, kunnen worden gebruikt door StepStone om velden vooraf in te vullen als u een StepStone cv creëert, zoals beschreven in punt 1.3 hierboven. 

1.8. Jobaanbiedingen met Referentienummers

Als je solliciteert voor een job met een referentienummer, dan geef je ons de toestemming om je sollicitatiebrief en alle daarin vermelde gegevens door te sturen naar de werkgever met dat referentienummer. Wij hebben het recht, maar zijn geenszins verplicht om je sollicitatiebrief door te sturen. Wij controleren de inhoud van je boodschap niet op regelmatige basis. Wij hebben echter wel het recht om dat te doen. Wij zullen je sollicitatiebrief niet doorsturen wanneer wij merken dat er illegale inhoud in opgenomen is zoals hieronder gedefinieerd. Bovendien aanvaarden wij ‘lock flags’ voor bepaalde ondernemingen indien je ons de gedetailleerde en correcte naam (naam en rechtsvorm van de onderneming) en het adres doorgeeft. Omwille van de tijdrovende research die dit vergt, kunnen wij geen ‘lock flags’ aanvaarden voor een volledige groep of organisatie. Bij wijze van uitzondering aanvaarden wij wel ‘lock flags’ wanneer voor iedere onderneming van een dergelijke groep of organisatie de precieze naam, het adres en de rechtsvorm worden vermeld. Naast je sollicitatiebrief sturen wij geen bijkomende gegevens door (bijvoorbeeld gegevens uit je cv) wanneer er geen overeenkomst is met de persoonlijke gegevens die je in ons systeem hebt ingevoerd.

1.9. Met wie delen wij je persoonlijke gegevens?

Het gedeeltelijk actieve en publieke CV kunnen worden geraadpleegd door potentiële werkgevers (normaal gezien werkgevers of rekruteringsorganisaties) binnen het StepStone CV Center.
Het CV kan ook via e-mail of print worden doorgestuurd naar geïnteresseerde rekruteerders om het bereik en de responstijd te verbeteren. Het StepStone CV Center is rechtstreeks toegankelijk via de StepStone websites of via eenvoudige of gekwalificeerde links bij partners van StepStone op het internet. De potentiële werkgever kan buiten België zijn gevestigd, wat mogelijkerwijze inhoudt dat de gegevens naar personen buiten België verstuurd worden. Je geeft je ondubbelzinnige toestemming voor een dergelijke overdracht van gegevens naar landen buiten de EG. Alleen in het geval van publieke cv’s zullen je persoonlijke gebruikergegevens uit je cv zonder meer in het CV Center worden gepubliceerd. Indien je koos voor de optie van het gedeeltelijk actieve CV, kan je in elk individueel geval en nadat jou werd verteld wie de ontvanger is, beslissen of jouw persoonlijke gebruikergegevens mogen bekend worden gemaakt aan een potentiële werkgever, die om deze informatie vraagt.
Van zodra je persoonlijke gebruikergegevens aan een potentiële werkgever werden doorgegeven, kunnen wij misbruik van deze gegevens niet voorkomen. StepStone kan evenmin vermijden dat andere personen dan werkgevers, rekruteerders of HR-consultants gebruik maken van de CV database. 
Indien je een gedeeltelijk actief of actief CV invoerde, is het mogelijk dat jouw profiel via mail wordt gecontacteerd voor andere doeleinden of door andere bedrijven.

Om een internationaal element aan onze database toe te voegen, willen we buitenlandse bedrijven van de StepStone Groep toegang geven tot de gegevens in de CV Database.Je gaat akkoord met het gebruik van je gegevens op deze wijze door buitenlandse bedrijven van de StepStone Groep. Meer informatie over deze bedrijven vind je op www.stepstone.com of aan het einde van deze Privacyverklaring.

1.10. Recht om de gegevens in je CV te raadplegen, te bewerken en te schrappen:

Je hebt het recht om je gegevens te raadplegen en te verbeteren. Je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing.Als je de gegevens van je CV in de database wil wijzigen of verwijderen, meld je dan aan op je StepStone account en gebruik de overeenkomstige functies. Je kan één of meer opgeslagen CV’s verwijderen in het menu “CV”; alle gegevens die zijn opgeslagen voor de registratie bij StepStone kunnen volledig worden verwijderd in het menu “User Data” (Gebruikersgegevens). Als je wil dat wij je persoonlijke gegevens of je CV verwijderen, willen we dat graag voor je doen. Wij bezorgen je ook onmiddellijk je persoonlijk wachtwoord, mocht je dat vergeten zijn. StepStone heeft het recht haar diensten te allen tijde in te trekken of je gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Je hebt niet het recht om te eisen dat je gegevens gepubliceerd worden. StepStone is van plan je gegevens te verwerken in een talentenbank om je te helpen bij je levenslange carrière eerder dan je alleen te helpen bij het zoeken van eenmalige job, zoals dat het geval is bij een gewone jobsite.

2. Welke informatie van jobaanbieders die onze website bezoeken wordt door ons verzameld en opgeslagen en waarvoor wordt deze gebruikt?

2.1. Online Ordering
Wanneer u bepaalde producten online op onze website via het daarvoor bestemde formulier bestelt, registreren wij in het kader van de bestelling de naam en achternaam van de contactpersoon, de bedrijfsnaam, het e-mailadres en het telefoonnummer, het adres, het BTW ID- nummer, gegevens over de personeelssterkte en de onderwerpen van een eventueel te publiceren vacature en eventueel overige in het kader van de bestelling vrijwillig ingevoerde informatie. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor afhandeling van uw bestelling en, voor zover toegestaan, reclamedoeleinden van StepStone Deutschland GmbH (zie tevens onder par. 2.5).

2.2 Klantencentrum en Direct Search Database

Wanneer u als werkgever gebruik maakt van ons Klantencentrum en/of een toegang tot onze DirectSearch Database (sollicitantendatebase), verzamelen en registreren wij bij elke toegang de corporate user-ID (d.w.z. op basis van de gebruikersnaam de identiteit van de gebruiker in kwestie) en de company-ID (d.w.z. op basis van de koppeling van de gebruiker in kwestie aan een specifieke StepStone klant, de naam van deze klant). Wij verzamelen en registreren tevens de omvang van het betreffende gebruik, d.w.z. welke curricula wanneer werden geraadpleegd.
De op deze wijze verzamelde en vastgelegde gegevens worden door ons gebruikt, om misbruik te verhinderen en zo de correcte afwikkeling en het correct functioneren van het Klantencentrum en de DirectSearch Database te allen tijde te kunnen garanderen en controleren, zulks in het bijzonder, om in het kader van onze klantenservice eventuele problemen bij klanten adequaat te kunnen oplossen en aldus de beschikbaarheid van ons dienstenpakket in volle omvang te waarborgen. Door contractsluiting en het gebruik van het Klantencentrum en/of de DirectSearch Database geven de klant en de gebruiker in kwestie toestemming voor de beschreven registratie en benutting van de gegevens.
Daarnaast benutten wij de aldus verzamelde en geregistreerde gegevens in geanonimiseerde vorm, om statistieken van het algemene gedrag van de klanten van de DirectSearch Database te genereren. Dit stelt ons in staat de klantvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren.

2.3 StepStone-onderzoeken

Indien u een downloadbaar StepStone-onderzoek wilt bestellen, registreren wij uw e-mailadres, bedrijf, land, postcode en personeelsbestand en, op basis van vrijwilligheid, uw geslacht, voor- en achternaam, de reden voor het downloaden en meer informatie over uw bedrijf. Deze informatie wordt door ons gebruikt om u een downloadlink voor het bestelde onderzoek toe te zenden en, voor zover toegestaan, voor reclamedoeleinden door StepStone Deutschland GmbH (zie tevens onder par. 2.5).

2.4 Step by Step

Indien en voor zover u gebruik maakt van de Step by Step, verwijzen wij naar de separate privacyverklaring, die tevens bij doorgeleiding naar de StepStone by Step beschikbaar is.

2.5 Nieuwsbrief

Indien u registreert voor ontvangst van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres voor toezending van de betreffende nieuwsbrief. Bovendien kunnen wij u per e-mail nieuwsbrieven over StepStone-diensten, die lijken op diensten van StepStone die u reeds gebruikt heeft, indien u tegen de ontvangst van dergelijke nieuwsbrieven geen bezwaar heeft aangetekend. U kunt te allen tijde tegen alle soorten nieuwsbrieven van StepStone bezwaar aantekenen, zonder dat daarvoor andere dan de toezendingskosten volgens de basistarieven (bijv. de kosten berekend door uw inernetprovider) ontstaan.  

3. Welke informatie van de gebruikers van onze website wordt door ons verder en in het algemeen verzameld en opgeslagen en waarvoor benutten wij deze?

Wij slaan Internet Protocol adressen (IP-adressen) op voor een begrensde periode in onze logbestanden, voor zover dit voor veiligheidsdoeleinden nodig is. Wij stellen anonieme statistieken op om het aantal bezoekers op onze website (traffic) vast te kunnen stellen, evenals de omvang en de manier waarop onze website en diensten worden gebruikt; bijvoorbeeld over het opstellen, bewerken en wissen van cv’s, en voor afrekeningsdoeleinden, om het aantal ontvangen kliks van partners te meten. Wij stellen daarbij echter geen individuele gebruikersprofielen op en verbinden de gemeten statistieken niet met persoonlijk identificeerbare informatie.

4. Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina’s gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terugherkennen (persistente cookies).
U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen, of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Bij niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.
StepStone maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) en Omniture Site Catalyst, een service van Adobe Systems Software Ireland Limited, Inc. (“Omniture”). Beide services maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken). De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over jouw gebruik van de website (inclusief je IP-adres) zal worden doorgezonden naar servers binnen de EU daar anoniem gemaakt; daarna worden de anonieme gegevens doorgezonden naar de servers in de Verenigde Staten.
Google en Omniture gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, te rapporten over de website-activiteit en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google en Omniture mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en Omniture hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google of Omniture verwerken. Google of Omniture zullen je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google of Omniture beschikken. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google en Omniture op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Je kan op elk ogenblik het verzamelen van informatie door Google Analytics Omniture voor de toekomst stoppen. Nadere informatie over dit uitschakelen is beschikbaar voor Google Anatalytics op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, en voor Omniture op http://www.adobe.com/misc/optout.html.
Door gebruik van de technologie van Criteo (“Criteo”) wordt er informatie over de surfgewoontes van de bezoekers van onze websites verzameld en onder anonieme vorm opgeslagen voor marketingdoeleinden. Deze gegevens worden afgeleid via “cookie” tekstbestanden, opgeslagen op jouw computer. Steunend op een algoritme zal Criteo jouw surfgewoontes analyseren en kan daarna aanbevelingen van specifieke producten aanbieden via gepersonaliseerde advertentie-banners op andere (zogenaamde publishers). In geen geval zullen deze gegevens worden gebruikt om de bezoeker van een dergelijke website persoonlijk te identificeren. Alle gegevens worden eerder gebruikt om de betrokken diensten te verbeteren; er is geen ander gebruik, en de gegevens worden niet doorgegeven aan anderen. Je kan bezwaar maken tegen deze totaal anonieme analyse van uw surfgewoontes door te klikken op de volgende link, zodat de Criteo analyse uitgeschakeld wordt: http://www.criteo.pro/us/privacy-policy/opt-out. Nadere informatie over de privacy-politiek van Criteo is terug te vinden op http://www.criteo.com/us/privacy-policy.
Als onderdeel van ons product Target Ad, werken we samen met Aegis Media Belgium NV (“AMNET”). Door de technologie van het bedrijf AMNET cookies worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies slaan informatie over de vacatures die u op stepstone.be hebben bezocht. Deze informaties, die worden verzorgd door ons to AMNET, bevatten geen persoonsgegevens. Deze informatie geeft u niet identificeren als een individu. Op basis van deze cookies AMNET kunt u te voorzien van gerichte product voorstellen als personaliseert banners op websites van andere partijen (zogenaamde uitgevers). Nogmaals, kunnen deze gegevens niet worden gebruikt om u te identificeren als een individu. 
U kunt zich afmelden van individuele reclame door AMNET en dan zul je niet krijgen meer individuele reclame via AMNET. Om de internet based advertising door AMNET deactiveren klik dan hier: http://info.evidon.com/pub_info/1454?v=1&nt=1&nw=false 

Wij gebruiken een Cookie voor de “stem” knop in onze onderzoeksvensters en deze cookie zal gedurende één week op je computer worden opgeslagen. In de onderzoeksvensters zal voor deze cookies een aparte waarschuwing verschijnen.

Afgezien daarvan maakt StepStone alleen gebruik van sessiecookies om de toegang tot onze website gemakkelijker te maken. Deze cookies worden verwijderd van zodra je uitlogt.

5. Illegale Inhoud

Gelieve ermee rekening te houden dat je als enige verantwoordelijk bent voor alle teksten die je in ons systeem hebt ingevoerd of naar ons hebt verstuurd (bijvoorbeeld als antwoord op een advertentie met een referentienummer). Gelieve ons geen bijlagen te versturen die virussen of wormen bevatten. In persoonlijke details die aan StepStone worden overgemaakt, mogen de volgende elementen niet worden vermeld: inlichtingen over ziekte, inlichtingen over zwangerschap, enige informatie over etnische oorsprong, politieke mening, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid; lasterlijke en smadelijke informatie; informatie die niet redelijkerwijs relevant is voor het functieprofiel. De informatie die je aan ons overmaakt, moet precies zijn en mag geen inbreuk inhouden op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en mag niet strijdig zijn met de wet, de concurrentiewetgeving of andere van toepassing zijnde bepalingen, officiële regels, de rechten van derde partijen in het algemeen of het openbaar beleid (“Illegale Inhoud “). Dit is inclusief, maar niet gelimiteerd tot het feit dat u geen cv’s voor derden mag aanmaken zonder hun uitdrukkelijke toestemming of cv’s mag aanmaken voor niet-bestaande personen en dat foto’s die ons worden aangeboden recent moeten zijn en het gezicht van de daadwerkelijke kandidaat moeten tonen. Wij wijzen erop dat u verantwoordelijk bent voor het bijhouden van uw contactgegevens, met name uw e-mailadres en dat u zorgt dat u te bereiken bent via het opgegeven e-mailadres en dat het e-mailadres niet overgezet wordt naar derden. Het is niet toegestaan cv’s te maken om de diensten van een bedrijf te adverteren, maar alleen voor het individuele zoeken naar werk en voor freelancers om voor eigen rekening hun persoonlijke diensten aan te bieden. Wij vestigen er je aandacht op dat je je er toe verbindt om ons te vrijwaren tegen alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld als gevolg van het feit dat je hebt verzuimd te verhinderen dat de door jou verstrekte informatie illegale inhoud bevat.

6. Wie verwerkt je gegevens?

Onze Website wordt gehost door StepStone NV, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, België. De servers worden onderhouden door het Belgacom Netcenter, Rittwegerlaan 15, 1830 Machelen, België, en bevinden zich in hun kantoren. Deze ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Voor zover StepStone samenwerkt met businesspartners om zijn diensten te leveren, kan StepStone je gegevens aan deze partners overmaken wanneer en indien dit noodzakelijk is voor de technische administratie en het onderhoud van de StepStone producten. StepStone zal hierover informatie verstrekken in zijn momenteel van kracht zijnde Privacyverklaring.

7. Rechten op informatie en overige rechten krachtens de Privacywet:

Op grond van de Privacywet heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Wij verwijzen met betrekking tot uw gegevens als jobzoekende tevens naar par. 1.10 hierboven. 

8. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken een verscheidenheid aan methodes, zoals encryptie (SSL), firewalls, software die indringers opspoort en handmatige veiligheidsprocedures, om de juistheid en de veiligheid van je persoonlijke informatie te beschermen en onbevoegde toegang of onbedoeld gebruik door derden te voorkomen. De SSL encryptie is geactiveerd als het sleutelsymbool onderaan je browser zichtbaar is en als het adres begint met “httpS://…”. Dit betekent dat de gegevensoverdracht door SSL (Secure Locket Layer) met een encryptie van 128 bits wordt beschermd, waardoor het voor derden onmogelijk is om je gegevens illegaal te benaderen. Als de encryptie niet is geactiveerd moet je je afvragen of je vertrouwelijke informatie wel via het Internet wil verzenden. E-mails worden alleen maar gecodeerd als je, naast het bovenstaande, ook de StepStone Mailbox gebruikt, en niet als je je eigen e-mailadres gebruikt. Wij wijzen je erop dat dit ook geldt voor het persoonlijke wachtwoord dat nodig is voor bepaalde functies op de StepStone pagina’s en de e-mailbevestiging die je na je eerste registratie ontvangt als je die via je eigen e-mailadres ontvangt. Denk eraan dat we onze e-mails niet versleutelen. Wij raden de gebruikers aan om het wachtwoord dat ze krijgen, te vervangen door een ander persoonlijk wachtwoord. Je kan je paswoord op elk ogenblik wijzigen in je StepStone account. Wij slaan enkel persoonlijke gegevens op die je in je StepStone hebt ingevoerd. Er worden geen andere persoonlijke gegevens opgeslagen. Gelieve te noteren dat sommige arbeidsovereenkomsten niet toelaten dat het internet tijdens de werkuren of vanop de werkplaats voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Bepaalde werkgevers controleren systematisch ongeoorloofde activiteiten op het internet op de werkplaats. Alhoewel je via een netwerkomgeving bent aangesloten, moet je je ervan bewust zijn dat er een risico bestaat op ongewenste toegang. Wij merken op dat we JavaScript™ gebruiken op onze websites.

StepStone garandeert of waarborgt niet dat de diensten op bepaalde tijdstippen beschikbaar zijn. StepStone kan storingen, onderbrekingen of een mogelijk defect van de online dienst niet uitsluiten. Regelmatig worden er systematische back-ups van de servers uitgevoerd. Voor zover je gegevens aan StepStone hebt verstrekt – ongeacht hun vorm -, is het raadzaam dat je zelf back-ups maakt. StepStone behoudt zich het recht voor om een publicatie om het even wanneer zonder reden en zonder kennisgeving te verwijderen. De gebruiker heeft het recht niet om publicatie te vorderen. StepStone behoudt zich het recht voor om haar diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of in te trekken. Bijgevolg is StepStone niet aansprakelijk voor verwijderde gegevens of gegevensverlies.

9. Links

Onze website bevat links naar andere websites. Denk er aan dat we niet aansprakelijk zijn voor de privacypraktijken van die andere websites. Gelieve dit in het achterhoofd te houden wanneer je de website van StepStone verlaat en de privacyverklaringen te lezen op elke website waarop persoonlijk identificeerbare informatie wordt ingezameld. Deze Privacyverklaring is slechts van toepassing op de informatie die op onze website wordt ingezameld.

10. Sociale media

Om onze Internet-aanwezigheid voor gebruikers nog aantrekkelijker te maken, werken wij samen met verschillende sociale media. 

10.1 Facebook plug-ins

Wij werken samen met het sociale netwerk Facebook met zetel in 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Door middel van zogenaamde plug-ins integreren wij Facebook in onze website, hetzij als Facebook Connect of als Facebook Share.
Zodra u op een plug-in klikt, maakt uw browser een verbinding met de server van Facebook en een beschrijving van de plug-in wordt weergegeven, bijvoorbeeld “Vrienden”. Hierbij wordt uw IP-adres en andere apparaatgebonden informatie aan Facebook doorgegeven. Eventueel wordt ook een cookie op uw computer opgeslagen, maar deze wordt verwijderd bij het sluiten van uw browser. In uw browser-instellingen kunt u opgeven of u cookies al dan niet wilt toelaten.

Wat dit betekent:

Wanneer u op een website met geïntegreerde plug-in belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Facebook uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, dan associeert Facebook uw Facebook-account met uw bezoek op de StepStone website. Daarmee kunt u ook uw vrienden in de plug-in laten weergeven. 
Wanneer u niet wenst dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Facebook-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Facebook uit te loggen.

In de privacyverklaring van Facebook onder http://facebook.com/about/privacy/ vindt u alle nodige informatie over het doel en de omvang van de dataregistratie, over de verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook en over uw rechten en opties in verband met de privacy-instellingen bij Facebook.

Facebook – Share:
Via de knop Facebook – Share kunt u StepStone aan vrienden aanbevelen. Uw vrienden herkennen dat u een bepaalde pagina van StepStone hebt bezocht en hebt aanbevolen (lijst).

Facebook Connect:
Met Facebook Connect kunt u via uw Facebook-account een nieuwe StepStone account bij StepStone openen of een verbinding maken met een StepStone account. Wanneer u een StepStone account via Facebook maakt of via Facebook in een bestaand StepStone-account inlogt, dan stuurt Facebook bepaalde informatie van uw Facebook-account naar StepStone: gebruikersnaam bij Facebook, e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, gebruikersgroepen bij Facebook, opleiding en loopbaan.

Deze informatie gebruiken wij om uw StepStone account bij StepStone vooraf in te vullen of te actualiseren. Het StepStone account is uitsluitend voor StepStone inkijkbaar. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend voor derden toegankelijk wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld via de opties “gedeeltelijk actieve cv” of “publiek toegankelijke cv”.

10.2 Integratie van Google +1

Wij gebruiken de Google +1 knop, die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt uitgebaat. Wanneer u op een website met geïntegreerde Google +1 knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Google uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Om Google +1 te gebruiken, hebt u een Google +1 profiel nodig. Wanneer u in uw Google +1 profiel bent ingelogd en op een in de StepStone website geïntegreerde knop klikt, dan beveelt u de inhoud van de pagina waarop de knop geïntegreerd is aan. Google slaat dan op dat u op deze knop hebt geklikt, samen met de informatie over de betreffende pagina. Dat u op de knop hebt geklikt en op die manier een aanbeveling hebt gegeven, kan in uw Google +1 profiel of op andere websites die Google +1 gebruiken, worden getoond. 

Wanneer u niet wenst dat Google de via website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Google-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Google uit te loggen.

Meer informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door Google in verband met Google +1 en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van Google op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

10.3 Integratie met Twitter

Wij gebruiken de functies van de dienst Twitter, die aangeboden wordt door de firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Wanneer u op een website met geïntegreerde Twitter knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Twitter uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Om Twitter te kunnen gebruiken, hebt u een Twitter-account nodig. Wanneer u bij Twitter in uw profiel bent ingelogd en u op een in de StepStone-website geïntegreerde knop klikt, dan deelt u de inhoud van de pagina waarin de knop geïntegreerd is met andere Twitter-gebruikers. Twitter slaat dan op dat u op deze knop hebt geklikt, samen met informatie over de betreffende pagina en maakt deze informatie toegankelijk voor andere Twitter-gebruikers.

Wanneer u niet wenst dat Twitter de via website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Twitter-profiel koppelt, dient u voorafgaand aan uw bezoek aan onze website bij Twitter uit te loggen.

Meer informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door Twitter en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/privacy.

10.4 LinkedIn inShare

Wij gebruiken de inShare knop van het sociale netwerk LinkedIn. Deze knop wordt door de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, United States uitgebaat. Wanneer u op een website met geïntegreerde inShare knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt LinkedIn uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Wanneer u bij LinkedIn in uw profiel bent ingelogd en u op een in de StepStone-website geïntegreerde knop klikt, dan deelt u de inhoud van de pagina waarin de knop geïntegreerd is met andere LinkedIn-gebruikers. LinkedIn slaat dan op dat u op deze knop hebt geklikt, samen met informatie over de betreffende pagina en maakt deze informatie toegankelijk voor andere LinkedIn-gebruikers. 
Meer informatie over de registratie en het gebruik van gegevens door LinkedIn en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv. 

10.5 Share This

Wij gebruiken plug-ins van de bookmarking dienst Share This, die wordt aangeboden door ShareThis Inc. (“ShareThis”), 4009 Miranda Avenue, Suite 200, Palo Alto, CA 94304-1227 USA. Wanneer u op een website met geïntegreerde Share This knop belandt en deze wordt geüpload, dan verneemt Share This uw IP-adres en dat de StepStone-pagina door dit IP-adres werd bezocht. Met behulp van de Share This plug-ins kunnen gebruikers op het Internet beschikbare bladwijzers naar websites plaatsen en links naar betreffende websites in sociale netwerken als Twitter, Facebook of Google +1 delen of plaatsen of de inhoud ervan aanbevelen. 
Is een gebruiker aangemeld op één van deze sociale netwerken (Twitter, Facebook of Google +1) en gebruikt hij een van de geïntegreerde Share This knoppen op onze website, dan kan het bezoek op onze website door dit netwerk met de betreffende gebruiker worden geassocieerd. 
Verdere informatie over de registratie van gegevens, de analyse en de verwerking van uw gegevens door Share This en de rechten die u in verband daarmee hebt, vindt u in de privacyverklaring van Share This onder http://sharethis.com/privacy-manifesto.12. 

10.6 Add This
Op onze Website worden zogeheten Social Plugins (“Plugins”) van de bookmarking dienst AddThis gebruikt, die door AddThis LLC, Inc. 1595 Spring Hill Rd, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA (“AddThis”) geëxploiteerd. De plugins zijn meestal herkenbaar aan een AddThis logo, bijv. in de vorm van een wit plus-teken op een oranje achtergrond. Een overzicht van de AddThis plugins en hun afbeeldingen vindt u hier: https://www.addthis.com/get/sharing.
Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van AddThis in. De inhoud van de plugin wordt door AddThis rechtstreeks naar uw browser gezonden en in de website geïntegreerd. Door deze inkoppeling ontvangt AddThis de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen en slaat ter identificatie van uw browser een cookie op uw computer op. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van AddThis in de USA gezonden en daar opgeslagen. AddThis gebruikt de gegevens voor het aanmaken van geanonimiseerde gebruikersprofielen, die de basis vormen van gepersonaliseerde reclame, gericht op de specifieke belangstelling van bezoekers van websites met AddThis-Plugins. 
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en benutting van de gegevens door AddThis staan beschreven in de privacyverklaring van AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
Indien u bezwaar maakt tegen toekomstige gegevensregistratie door AddThis, kunt u een zogeheten opt-out cookie instellen, dat u via de volgende link kunt downloaden: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. 
U kunt het laden van de AddThis plugins ook met Add-Ons voor uw browser compleet blokkeren, bijv. met de scriptblokker “NoScript” (http://noscript.net/)

11. Varia

Eventuele wijzigingen aan onze Privacyverklaring zijn altijd hier op onze homepagina beschikbaar, zodat onze bezoekers steeds weten welke informatie we inzamelen, de manier waarop we die informatie gebruiken, en of we ze aan derden meedelen. Onderaan deze pagina vind je links naar de vroegere versies van onze Privacyverklaring. Als je deze Privacyverklaring wil opslaan, druk dan op ctrl-s. Om ze af te drukken, druk je op ctrl-p.
Postadres:

StepStone NV
Koningsstraat 47
1000 Brussel
België
of neem contact op met onze klantendienst:

StepStone NV
Koningsstraat 47
1000 Brussel
Tel. 02 209 98 00
en via e-mail:
info@stepstone.be

Brussels, 27.01.2015

 

Andere ondernemingen van StepStone in Europa:

StepStone France SAS
6, passage Lathuille
75017 Paris
FRANCE

StepStone Deutschland GmbH
Hammer Straße 19
40219 Düsseldorf
Germany

StepStone Österreich GmbH
Frankenberggasse 13/17
1040 Vienna
Austria

 

Oude versie 19-09-2014

 

Dit privacy beleid is geldig vanaf 25 mei 2018.

Privacy Beleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Voor StepStone zijn de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens van bijzondere betekenis.  

Navolgend informeren wij u over de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in relatie tot de diensten die wij onder www.stepstone.be of andere webpagina’s of apps (hierna samenvattend aangeduid als „platformen“), die deze Privacyverklaring bevatten, aanbieden. Persoonsgerelateerde gegevens omvatten alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 Nr. 1 AVG) (algemene verordening gegevensbescherming – GDPR, General Data Protection Regulation). Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw postadres of uw telefoonnummer. Informatie, die niet direct met uw identiteit in verbinding gebracht kan worden, zoals bijv. het aantal gebruikers van een internetpresentatie valt niet hieronder. 

 

1.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens? 

De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als „StepStone“ of „wij“) zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is: 

StepStone NV/SA 

Koningsstraat 47  

1000 Brussel 

Tel: 02 209 98 00 

E-mail: cs@stepstone.be 

 

 2. Contactgegevens van de functionaris voor de gegevens- en privacybescherming 

Onze functionaris voor de gegevens- en privacybescherming is voor u bereikbaar per e-mail dataprotection@stepstone.be 

 

 3. Oogmerken en rechtsgrondslagen van de verwerkingen en de duur van de opslag 

Navolgend informeren wij u over de verschillende oogmerken, waartoe wij persoonsgerelateerde gegevens verwerken, op welke rechtsbasis een dergelijke verwerking telkenmale geschiedt en hoe lang wij de gegevens daarbij opslaan.  

Indien en voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgerelateerde gegevens toestemming vragen aan de betrokken persoon, dient art. 6 lid 1 letter a Algemene EU verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens. Bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die voor naleving van een overeenkomst, waarvan de contractant de betrokken persoon is, noodzakelijk zijn, dient art. 6 lid 1 letter b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn. Indien en voor zover een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor de naleving van een juridische verplichting noodzakelijk is, aan welke onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag. Is de verwerking vereist ter waarborging van gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en wegen de grondrechten en grondvrijheden niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. 

De persoonsgerelateerde gegevens van de betrokken persoon worden opgeslagen, zolang het desbetreffende doel geldt.  

 

3.1 Gegevensverwerkingen bij algemeen gebruik van onze platformen en onze diensten 

3.1.1 Algemene toegang tot onze platformen 

Bij elke oproep van onze platformen registreren wij geautomatiseerd gegevens en informatie van het oproepende apparaat en slaan wij deze gegevens en informatie op in de logfiles van de server. Voor registratie in aanmerking komen de (1) gebruikte browsertypen en versies, (2) het door het bezoekende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina, vanaf waar een bezoekend systeem op onze website komt (zogeheten referrer), (4) de sub-websites die via een bezoekend systeem op onze internetpagina worden aangestuurd, (5) de datum en de tijd van een bezoek aan de internetpagina, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het bezoekende systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie, die voor gevaarafweer in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen dienen. Om veiligheidsredenen, d.w.z. om een mogelijke aanval tegen onze Platforms te kunnen reconstrueren, slaan we dergelijke gegevens inclusief het IP-adres gedurende 14 dagen op en anonimiseren of verwijderen we dergelijke gegevens. Het IP-adres is tijdens de verbinding vereist om de inhoud van ons platform naar uw apparaat over te dragen. De wettelijke basis voor de verwerking en opslag van het IP-adres is een legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het legitieme belang voor de overdracht van het IP-adres is dat het nodig is om de inhoud van de website weer te geven; zonder verzending van het IP-adres is het niet mogelijk om de inhoud van het platform weer te geven. De rechtmatige belangen voor de tijdelijke opslag zijn onze veiligheidsbelangen. 

3.1.2 Optimalisatie van zoek- en aanbevelingsfuncties 

Wij kunnen ook informatie over uw gebruiksgedrag op onze platformen voor het opstellen van statistische modellen opslaan, om op die manier onze platformen gebruikersvriendelijker in te richten en in het bijzonder de functie voor het zoeken en aanbevelen van geschikte vacatures te optimaliseren. Daarbij slaan wij in gepseudonimiseerde vorm (dit houdt in dat hieruit enkel op basis van het statistische model een persoonsverwijzing niet meer kan worden afgeleid) ook uw IP-adres op, om geautomatiseerde toegangen (bots) tot onze platformen bij de aanmaak van de statistische modellen uit te sluiten. Rechtsgrondslag is daarbij art. 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin, de functionaliteit van het statistische model te waarborgen, teneinde onze diensten te verbeteren. Het IP-adres wordt na een jaar verwijderd.  

3.1.3 Sollicitatieformulier 

Wanneer wij op onze platformen een sollicitatieformulier voor op onze platformen gepubliceerde vacatures gereedzetten, en u dit invult, zonder op een MyStepStone account te zijn ingelogd (zie cijf. 3.2.2 onderstaan) en de knop voor verzenden van de sollicitatie aanklikt, zenden wij de gegevens die u in op het sollicitatieformulier heeft ingevuld aan de provider die de sollicitatie bij ons geplaatst heeft. Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 AVG.  

3.1.4 Newsletter 

Als u zich voor een Newsletter aanmeldt, gebruiken wij uw e-mailadres voor toezending van de betreffende Newsletter, waarin wij u regelmatig over interessante onderwerpen informeren. Om te garanderen dat uw aanmelding voor de Newsletter correct geschiedt, d.w.z. om ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te verhinderen, zullen wij u na uw eerste aanmelding voor de Newsletter via de Double-Opt-In procedure een bevestigingsmail zenden, waarin wij u om bevestiging van de aanmelding verzoeken. Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 a AVG. In het kader van uw aanmelding voor de Newsletter slaan wij tevens uw IP-adres en de datum en tijd van de aanmelding en de bevestiging op, teneinde de aanmelding op een later tijdstip te kunnen terugtraceren en bewijzen. Rechtsgrondslag voor deze opslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang de bewijsbaarheid van de aanmelding is. Wij slaan uw e-mailadres op, om u de Newsletter toe te zenden, tot u zich afmeldt, of wij de verzending van de Newsletters aan u beëindigen.  

Ten behoeve van de statistische evaluatie van onze Newsletter-campagnes bevatten de Newsletters zogeheten telpixels. Telpixels zijn in HTML-e-mails ingebedde miniatuur beeldbestanden, met behulp waarvan wij kunnen zien, of en wanneer u een e-mail heeft geopend en welke van de in de e-mail aanwezige links werden opgeroepen. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze servers verzonden. Dit wordt echter niet door ons opgeslagen, evenmin als overige persoonsgerelateerde gegevens. Rechtsgrondslag voor gebruik van deze telpixels is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang in de evaluatie en optimalisatie van onze Newsletter gelegen is. 

U kunt te allen tijde alle soorten Newsletters van StepStone herroepen. 

3.1.5 Reclamebezwaren

 

Ontvangen wij van u een bezwaar tegen reclamedoeleinden, kunnen wij uw persoonsgerelateerde contactgegevens (naam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres) in een blokkeringslijst opnemen, met behulp waarvan wij zekerstellen, dat wij u niet langer ongewenste reclame toezenden. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij das gerechtvaardigd belang erin gelegen is, dat wij onze verplichtingen welke voortvloeien uit uw reclamebezwaar kunnen nakomen. De gegevens worden daartoe zo lang opgeslagen, tot u het reclamebezwaar uitdrukkelijk schriftelijk herroept. 

3.1.6  Contactformulier en e-mailcontact 

Op onze platformen zijn contactformulieren beschikbaar, die voor elektronische contactopname kunnen worden gebruikt. Via aanklikken van de „Verzenden“-button geeft u toestemming voor toezending aan ons van de in het invoervenster ingetoetste gegevens. Wij slaan tevens datum en tijdstip van uw contactopname. Alternatief mogelijk is contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker en ons antwoord opgeslagen. De in dit verband vrijwillig aan ons verzonden persoonsgerelateerde gegevens gebruiken wij voor bewerking van uw aanvraag en om contact met u op te nemen. Rechtsgrondslag voor de verzending van de gegevens is art. 6 lid 1 letter a AVG. Wij gebruiken de gegevens voor dit doel, tot de betreffende conversatie met u beëindigd is. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd.  

3.1.7 StepStone enquêtes 

Van tijd tot tijd organiseert StepStone marktonderzoek-enquêtes. In het kader van deze enquêtes zullen wij geen persoonsgerelateerde gegevens verzamelen. Wij kunnen u aan het eind van de enquête evenwel aanbieden, aan een winspel deel te nemen. Om aan het winspel deel te nemen, moet u uw e-mailadres opgeven, wij zullen dit uitsluitend ten behoeve van het winspel gebruiken en u in het geval van een prijs informeren. In het bijzonder zullen wij uw e-mailadres geheel onafhankelijk van uw antwoorden op de enquête opslaan. Rechtsgrondslag voor de opslag van uw e-mailadres is uw toestemming op grond van art. 6 para. 1 letter a AVG. Wij slaan uw e-mailadres daartoe tot aan de beëindiging van het winspel op. 

3.1.8 StepStone salarisplanner 

StepStone biedt een salarisplanner aan. Daarbij vergelijkt StepStone via de salarisplanner de door gebruikers ingevoerde gegevens over hun actuele beroepssituatie, salaris, beroepservaring, opleiding en geslacht van de gebruiker met gegevens van andere gebruikers in een geaggregeerde, statistische database op en evalueert deze vergelijking, om op deze basis een salarisvergelijking voor de gebruiker te genereren. Na invoer van de voornoemde gegevens en invoer van een e-mailadres zal StepStone de gebruiker via een Double-Opt-In-e-mail een toegang tot de salarisvergelijking toezenden. Deze verwerking geschiedt op basis van uw toestemming. De toestemming geschiedt, doordat u de button voor verzending van de persoonlijke salarisplanner aanklikt. Wij slaan de voor u aangemaakte salarisvergelijking voor de duur van 5 jaar op. 

De levering van de salarisplanner is voor ons alleen mogelijk, wanneer wij de gegevens van alle gebruikers statistisch ook voor andere gebruikers kunnen evalueren. Daarom leggen wij voor het aanmaken van de salarisvergelijking conform cijf. 3. a de door u geleverde gegevens conform cijf. 3.a in een statistische database vast, daarbij slaan wij generlei gegevens op, die wij rechtstreeks aan uw persoon kunnen relateren, in het bijzonder slaan wij niet uw e-mailadres op in deze database. Deze verwerking geschiedt, omdat dit ter waarborging van gerechtvaardigde belangen van StepStone noodzakelijk is, namelijk de salarisplanner aan te bieden, en geen van uw belangen of grondrechten en grondvrijheden, die de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens vereisen, prevaleren. 

3.1.9 Inschakeling van orderverwerkers voor hosting en platformveiligheid, administratieve, foutherstel- en supportdiensten 

Voor het leveren van onze diensten gebruiken wij orderverwerkers, die wij navolgend beschrijven. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze orderverwerkers is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 para. 1 letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in het bijzonder ter naleving van de in deze Privacyverklaring nader beschreven diensten. Een contrair belang is niet evident, omdat wij met de betreffende aannemers een overeenkomst op grond van art. 28 AVG hebben gesloten. 

3.1.9.1 Hosting 

Voor hosting van onze platformen en back-up diensten gebruiken wij orderverwerkers, zodat er persoonsgerelateerde gegevens, die op onze platformen opgeslagen worden, aan deze orderverwerkers worden gezonden. Deze orderverwerkers zijn Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA (de gegevens worden uitsluitend in de EU verwerkt), StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Germany en StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany. Deze orderverwerkers zullen persoonsgerelateerde gegevens voor dezelfde duur opslaan, als de gegevens op basis van de in deze Privacyverklaring gedefinieerde doeleinden op onze platformen opgeslagen worden.  

3.1.9.2 Administratieve, foutverhelpings- en supportdiensten 

Voor administratieve, foutverhelpings- en supportdiensten gebruiken wij de firma StepStone Services sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warschau, Poland, die aldus eveneens toegang tot uw persoonsgerelateerde gegevens kan hebben. Principieel vind er geen opslag van persoonsgerelateerde gegevens door StepStone Services sp. z o.o plaats. Deze geschiedt slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld, wanneer dit in verband met het verhelpen van technische problemen noodzakelijk mocht zijn. In deze gevallen geschiedt opslag slechts in de omvang en voor de duur als noodzakelijk is. 

3.1.9.3 Verzending van e-mails en overige berichten 

Voor de verzending van e-mails en berichten op anderen elektronische kanalen gebruiken wij in het kader van een orderverwerking diensten van Selligent GmbH, Atelierstraße 12, 81671 München, Germany, die haar beurt de volgende onderaannemers inschakelt 

 • Selligent Benelux NV, Kempische Steenweg, 305 box 401 België 
 • Selligent International, Avenue de Finlande 2 box 2, 1420 Braine-L’Alleud, België 
 • Selligent France SA, 20 Place des Vins de France RCS, 75012 Paris, Frankrijk 
 • Selligent SA, 1420 Braine-l’Alleud, 2 avenue de Finlande, België 
 • Selligent Iberica zinL.U, Caille Enrique Granados 86-88, Planta 3 °, 0008 Barcelona, Spanje 
 • Selligent Ltd, Second Floor, 45 Folgate Street, London E1 6GL, United Kingdom 

De voorgenoemden kunnen dienovereenkomstig uw persoonsgerelateerde gegevens in het kader van de met ons bestaande orderverwerking ontvangen. De opslag daar geschiedt voor de duur, gedurende welke in andere gevallen een opslag voor doeleinden conform deze Privacyverklaring rechtmatig is, dat wil zeggen in het bijzonder voor de in het kader van met u bestaande overeenkomsten inzake de contractuele communicatie dan wel voorts inzake de commerciële communicatie. 

Rechtsgrondslag voor ons gebruik van Selligent is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen in het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven methoden. Een contrair belang is niet evident, in het bijzonder, omdat wij een overeenkomst inzake orderverwerking met Selligent hebben gesloten.  

 3.1.9.4 Proxy Caching en Web Application Firewall 

Wij gebruiken Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Germany en Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA als orderverwerkers voor Proxy Caching en voor een Web Application Firewall. Dat betekent, dat elk bezoek aan onze websites door de Server van Akamai wordt bestuurd, dat wil zeggen, de gebruiker wordt niet direct met onze servers verbonden, maar met die van Akamai en Akamai zal dan een aanvraag bij ons indienen en de content aan de gebruiker leveren. Proxy caching betekent daarbij, dat Akamai bepaalde content, evenwel geen persoonsgerelateerde gegevens voor de duur van 24 uur tussen-opgeslagen, om deze sneller aan u te kunnen leveren. De Web Application Firewall betekent, dat Akamai het nodige in het werk stelt om kwaadaardige webtraffic te identificeren en verhindert dat deze onze websites bereikt. Akamai slaat geen persoonsgerelateerde gegevens op. Wel worden alle gegevenstromen tussen onze servers en de gebruiker door Akamai geleidt, zodat hierin ook de persoonsgerelateerde gegevens zijn begrepen. De verzending aan Akamai Technologies, Inc geschiedt in de USA en daarmee in een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Akamai Technologies, Inc Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active worden ingezien. 

Met betrekking tot Akamai komt daar inzake de rechtsgrondslag nog bij dat wij aldus ook technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van onze platformen en de op deze opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens realiseren. 

3.1.10 Google Re-Captcha 

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de correctheid van gegevens, vermijding van automatische registraties / bestellingen door zogeheten bots en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG) in bepaalde gevallen de reCAPTCHA dienst https://www.google.com/recaptcha/intro/ der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). 

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door haar wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 

Het gebruik van Re-Captcha dient ter onderscheiding, of een invoer door een mens of misbruiklijk via een geautomatiseerde, machinale verwerking plaatsvindt. In de desbetreffende controle is de verzending van het IP-adres en van evt. verdere door Google voor de reCAPTCHA dienst benodigde gegevens inbegrepen. Daartoe wordt uw invoer naar Google doorgezonden geanalyseerd.  

Verder informatie over Google reCAPTCHA en de Privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

3.1.11 Cookies en soortgelijke technologieën 

Wij gebruiken in onze websites cookies. cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch middel voor de levering van diensten op onze platformen als ook voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor een gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om doelgericht voor u interessante vacatures en andere content aan u te presenteren. Voor een betere overzichtelijkheid hebben wij de informatie over cookies en soortgelijke technieken in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring gebundeld. Nadere bijzonderheden vindt u daar.  

 3.2 Gegevensverwerkingen bij gebruik van een jobagent of een MyStepStone account 

StepStone biedt u voor uw carrière-ontwikkeling een uitgebreide reeks diensten aan. StepStone heeft zich als uw carrière-begeleider op internet tot doel gesteld, u in alle fasen van uw beroepsleven te ondersteunen. Daartoe kan in het bijzonder een jobagent geabonneerd en een MyStepStone account aangemaakt worden, in het kader waarvan wij persoonsgerelateerde gegevens verwerken. In deze paragraaf 3.2 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen. 

3.2.1 Jobagent 

Enerzijds bieden wij u de afsluiting aan van een contract inzake de ontvangst van een jobagent. Doel van de gegevensverwerkingen via een jobagent is, dat wij u regelmatig e-mails zenden over vacatures, die met een door u voorgedefinieerd profiel overeenstemmen, dan wel e-mails die u op basis van uw gebruiksgedrag bij ons worden aanbevolen. Bijzonderheden over de jobagent vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. Rechtsgrondslag is daarbij art. 6 lid 1 letter b AVG. Wij slaan de gegevens in het kader van een contract inzake het gebruik van de jobagent op voor de duur van de contractlooptijd, d.w.z. tot het moment waarop u of wij uw jobagent opzeggen. 

3.2.2 MyStepStone account 

Anderzijds offreren wij u de afsluiting van een contract inzake een MyStepStone account, in het kader waarvan u verdere functies kunt gebruiken en zo de omvang van het contractueel gebruik kunt definiëren. Doel van de in het kader van deze overeenkomst plaatsvindende gegevensverwerkingen is, dat: 

 • Wij voor u de door u via onze platformen uitgevoerde sollicitaties in uw MyStepStone account opslaan, de opslag geschiedt net zolang, tot u een opgeslagen sollicitatie verwijdert.  
 • U in uw MyStepStone account afzonderlijke vacatures kunt opslaan.  
 • U aanvullende functionaliteiten van een jobagent (z. 3.2.1) kunt gebruiken. 
 • U StepStone e-mail-Newsletters kunt beheren. 
 • U in het kader van de overeenkomst inzake uw MyStepStone account een StepStone profiel kunt aanmaken. Welke persoonsgerelateerde gegevens daarbij aan ons worden doorgezonden wordt bepaald door uw specifieke uploads of uw invoeren in de betreffende invoervelden. Eventuele geüploade documenten zullen wij op structuur en inhoud geautomatiseerd analyseren, om onze dienste voor u te optimaliseren. U kunt de omvang van het contractuele gebruik van dit profiel zodanig definiëren dat u daarmee ofwel alleen op open vacatures kunt solliciteren (ook bij chiffre-sollicitaties), zie daartoe aanstonds, of dit bovendien gedeeltelijk of volledig voor potentiële werkgevers, die als StepStone klanten de StepStone-levensloop-database of vergelijkbare producten gebruiken, toegankelijk maken, waarbij wij in het laatste geval ook uw profielgegevens kunnen gebruiken, om publiek toegankelijke beroepsgerelateerde social media-profielen te vinden en met uw profiel te verbinden. Wij slaan uw profiel op, tot u het verwijdert of de overeenkomst inzake uw MySteptone account eindigt. Houd er rekening mee dat als u uw profiel beschikbaar maakt voor potentiële werkgevers, de potentiële werkgever mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd. Dit betekent dat het contract tussen u en ons mogelijk vereist dat het wordt benaderd vanuit een land met een lager beschermingsniveau op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming dan in de EU of de EER. 
 • Als u een profiel heeft aangemaakt en een op onze platformen beschikbaar gesteld sollicitatieformulier voor op onze platformen gepubliceerde vacatures oproept, gebruiken wij uw profielgegevens, om dit formulier alvast in te vullen en zullen, als u de button voor het verzenden van de sollicitatie aanklikt, de aanbieder, die de betreffende vacature bij ons gepubliceerd heeft, uw op het formuleer ingevulde gegevens toezenden en deze eveneens uw profiel voorleggen. Houd er rekening mee dat de betreffende provider mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd. Daarom is het in het kader van het bestaande tussen u en ons contract noodzakelijk dat de gegevens in een land of in uw land Profiel is toegankelijk vanuit een land met een lager beschermingsniveau op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming dan in de EU of de EER..  

Verdere bijzonderheden over de MyStepStone account vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. In verband met de registratie van een MyStepStone account en de instelling van de verschillende functies slaan wij voorts uw desbetreffende IP-adres, de datum, alsmede de tijd op het tijdstip van de registratie of de instelling van de functies. Rechtsgrondslag voor de opslag en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens in verband met uw MyStepStone account is art. 6 lid 1 letter b AVG.  

Wij slaan uw persoonsgerelateerde gegevens net zo lang op, als voor de nakoming van de contractueel overeengekomen prestatie noodzakelijk is. De door u in uw „MyStepStone“- account opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens staan u daarbij voor de duur van de contractlooptijd ter beschikking en worden door ons voor deze duur opgeslagen. De persoonsgerelateerde gegevens worden verwijderd, zodra u dit met betrekking tot afzonderlijke gegevens zelf doet of ons dienovereenkomstig daarom verzoekt, of wanneer de overeenkomst eindigt, dus wanneer u of wij de overeenkomst opzeggen, nadere bijzonderheden vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. 

Bovendien gebruiken wij door u in het kader van een profiel ingestelde informatie, om met behulp van het in cijf. 3.1.2 beschreven statistische model de job-zoekfunctie en de jobaanbevelingen voor u en andere gebruikers van onze platformen te optimaliseren. Daartoe gebruiken wij in het statistische model bepaalde intrinsiek en ook in combinatie met elkaar niet naar personen herleidbare gegevens uit uw profiel alsmede een gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Met alleen deze kan vanuit het statistische model geen relatie tot uw persoon worden geconstrueerd, deze is alleen van buiten af mogelijk door pseudonimisering van de aan uw MyStepStone account toegewezen gebruikersidentificatie en de daarna volgende vergelijking met de in het statistische model opgeslagen gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Voor zover wij met het statistische model voor u de job-zoekfunctie en de jobaanbevelingen optimaliseren, geschiedt zulks in het kader van uw overeenkomst inzake de MyStepStone account op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 letter b AVG. Voor zover wij de gegevens gebruiken, om ons statistische model en aldus ook diensten voor andere gebruikers algemeen te verbeteren, geschiedt dat op basis van een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. Bij verwijdering van uw MyStepStone account worden uw gegevens in het statistische model volledig geanonimiseerd, aangezien uit de daarin opgeslagen gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie dan geen enkele relatie met uw MyStepStone account herleidbaar is. Ons gerechtvaardigd belang is daarbij gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in casu de verbetering van onze diensten. Een contrair belang is niet herkenbaar, aangezien gedurende de contractlooptijd inzake das MyStepStone account de gegevens reeds voor de contractconforme prestatie benodigd zijn en na contractafloop een identificatie niet meer mogelijk is.  

3.2.3 Facebook connect 

Met Facebook connect kunt u via uw Facebook account een nieuwe MyStepStone account bij StepStone openen resp. een verbinding met een MyStepStone account realiseren. Als u een MyStepStone account via Facebook aanmaakt of via Facebook in een bestaande MyStepStone account inlogt, krijgen wij toegang tot uw publieke profiel en uw e-mailadres.  

Deze gegevens gebruiken wij, om uw MyStepStone account bij StepStone aan te maken, vooraf in te vullen of te actualiseren en vervolgens conform cijf. 3.2.2. ter beschikking te stellen.  

Omdat wij uw Facebook-gegevens voor het aanmaken van een MyStepStone account gebruiken, is de rechtsgrondslag van de overeenkomst inzake das MyStepStone account op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG, zoals in cijf. 3.2.2. beschreven. Een opslag van uw persoonsgerelateerde gegevens bij ons geschiedt voor de in cijf. 3.2.2. beschreven doeleinden en duur. 

3.3 Gegevensverwerkingen inzake ondernemers of medewerkers van ondernemingen 

Onze diensten voor vacatureaanbieders zijn erop gericht, ondernemers en ondernemingen een zo groot mogelijke selectie van geschikte kandidaten te kunnen aanbieden. Daarbij verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van ondernemers (het gaat bij aan ondernemers gerelateerde gegevens alleen dan om persoonsgerelateerde gegevens, indien de ondernemer een natuurlijke persoon is) of van medewerkers van ondernemingen. De betreffende ondernemingen resp. ondernemers kunnen een contractuele of precontractuele relatie met ons hebben, in individuele gevallen kunnen wij evenwel ook gegevens van ondernemingen en hun medewerkers verwerken, wanneer een dergelijke pre-/contractuele relatie niet bestaat. In deze paragraaf 3.3 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen van ondernemers resp. medewerkers van ondernemingen en de gegevenscategorieën, voor zover wij de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betreffende persoon verzamelen. De gegevens worden verwijderd, zodra deze voor her realiseren van het betreffende doel niet meer benodigd zijn, dat wil zeggen, er geen overeenkomst meer met de klant bestaat en wij ook niet van plan zijn, een overeenkomst met de betreffende klant aan te gaan, er niet langer een gerechtvaardigd belang bestaat en wij voorts ook niet langer verplicht zijn, documenten te bewaren, waarin zich persoonsgerelateerde gegevens kunnen bevinden. 

3.3.1 Gegevensverwerkingen ten behoeve van contractbeheer en -voorbereiding 

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van contractbeheer, dat wil zeggen, om onze klanten de contractueel overeengekomen diensten te kunnen leveren alsmede ten behoeve van desbetreffende contractvoorbereidingen. Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon is de rechtsgrondslag, dat de verwerking voor de nakoming van een overeenkomst, of voor uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is . Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op voor de duur van de looptijd van de overeenkomst. 

Wij houden ook boekhoudbescheiden bij om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht krachtens artikel 6 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen en artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 voor een periode van zeven jaar. De deadline begint op 1 januari, die volgt op de voltooiing van de boekhouding. De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. c AVG. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter c AVG. 

3.3.2 Klantadvisering 

Wij verwerken de in verband met een overeenkomst of een aanvraag van een geïnteresseerde verkregen persoonsgerelateerde gegevens van de klant of geïnteresseerde resp. van diens medewerkers, als aanspreekpartners, ook na contracteinde resp. als geen overeenkomst tot stand komt, ten behoeve van klantadvisering alsmede om bij een hernieuwde aanvraag door de klant of een geïnteresseerde adequate diensten op basis van de eerdere contractafsluitingen of aanvragen te kunnen aanbevelen. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op zolang wij ervan uitgaan, dat de betreffende klant in de toekomst een aanvullende of een eerste overeenkomst met ons kan sluiten, wat geldt, tot de betreffende klant tegenover ons verklaart, dat hij/zij onder geen beding ooit een overeenkomst met ons zal sluiten. 

3.3.3 StepStone klantencenter 

Teneinde hun contractueel overeengekomen diensten te kunnen gebruiken en beheren, kunnen onze klanten of hun medewerkers gebruik maken van het StepStone klantencenter gebruiken. In dat verband verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van de desbetreffende klant resp. zijn/haar medewerkers, die deze ter beschikking hebben gesteld, alsmede de contractueel overeengekomen of aangeboden diensten en hun gebruik. Bij het gebruik van onze Direct-Search-Database worden door ons ook de gegevens verzameld en opgeslagen, wanneer welke curricula werden bekeken. Teneinde misbruik te verhinderen, en zo een correcte afrekening te waarborgen, en om een correcte werking van het klantencenter en de contractueel overeengekomen diensten te allen tijde te kunnen waarborgen en controleren, meer in het bijzonder om in het kader van onze klantenservice bij concrete klanten mogelijk optredende problemen te kunnen oplossen, om zo de benutting van onze diensten in volle omvang mogelijk te maken, wordt door ons bij elk gebruik van het klantencenter en tevens bij iedere toegang ook de Corporate User ID (d.w.z. de gebruikersnaam van de gebruiker) en de Company ID (d.w.z. op basis van de toewijzing van de concrete gebruiker aan een specifieke StepStone klant, de naam van die klant) verzameld en opgeslagen.  

Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon is de rechtsgrondslag, dat de verwerking voor de nakoming van een overeenkomst, of voor uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is. Daartoe slaan wij de gegevens op voor de duur van de overeenkomst inzake het gebruik van het StepStone klantencenter. 

Daarnaast benutten wij de aldus verzamelde en geregistreerde gegevens in geanonimiseerde vorm, om statistieken van het algemene gedrag van de klanten van de DirectSearch Database te genereren. Dit stelt ons in staat de klantvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren. Rechtsgrondslag is daarbij een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. 

3.3.4 Gegevensverwerkingen bij de publicatie van advertentieproducten 

Als onze klanten op ons platform advertentieproducten of bedrijfsportretten publiceren, verwerken wij, indien en voor zover het bij de klant gaat om een natuurlijke persoon, persoonsgerelateerde gegevens van de klant, voor zover onze klant in een advertentieproduct contactgegevens van een medewerker verwerkt, verwerken wij diens persoonsgerelateerde gegevens, om deze gegevens als onderdeel van de advertentie op ons platform aan onze gebruikers ter beschikking te stellen en om de vindbaarheid van de advertentie via de zoekfunctie op onze platformen te waarborgen. Om de reikwijdte van de advertentie via verzending naar onze samenwerkingspartners te verhogen, kunnen wij de advertentiecontent geheel of gedeeltelijk toezenden en de advertentie of een preview daarvan op hun webpagina aanleveren maken. Rechtsgrondslag is, indien en voor zover het bij de klant gaat om een natuurlijke persoon, dat de verwerking voor de naleving van een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Bevat de advertentie contactgegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG (verordening op de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is. Wij slaan de gegevens voor dat doel op voor de duur, gedurende welke de advertentie conform de contractuele afspraken op onze platformen beschikbaar is. 

3.3.5 Online-bestellingen 

Als u op onze website een online bestelling uitvoert, verzamelen wij verschillende, voor de contractsluiting benodigde gegevens. Rechtsgrondslag is de afsluiting en de uitvoering van een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG. De gegevens worden voor de duur van de overeenkomst conform bovengenoemd cijf. 3.3.1 opgeslagen. Voor de betalingsafwikkeling maken wij gebruik van de firma BS PayOne GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, Duitsland. PayOne is aldus ontvanger van uw in het kader van de betaalprocedure verzamelde persoonsgerelateerde gegevens. Rechtsgrondslag voor inschakeling van PayOne GmbH is de contractafwikkeling op grond van art. 6 lid. 1 zin 1 b AVG. De opslag ten behoeve van de betaling geschiedt voor de duur van de betalingsafwikkeling.  

3.3.6 Gegevensverwerkingen voor algemene reclamedoeleinden 

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens van onze klanten almede van overige, niet zakelijk met ons verbonden ondernemers en ondernemingen en in dit verband eventueel ook van de daar aanwezige contactpersonen ten behoeve van direct mailing, voor zover juridisch toegestaan. Indien en voor zover wij deze gegevens niet rechtstreeks bij de desbetreffende betrokkene verkregen hebben, kunnen wij contactgegevens van de betrokkene ook aan openbare bronnen ontlenen, waaronder in het bijzonder de webpagina van de betreffende onderneming, brancheregisters of door de onderneming geplaatste vacatures. In het kader van deze rechtstreekse reclame-doeleinden kunnen wij ook verwijzen naar de eerdere contractafsluitingen van onze klanten en bedrijfsbijzonderheden zoals branchelidmaatschap of bedrijfsgrootte van de betreffende onderneming/ondernemer, om de reclame zo effectief mogelijk te maken. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de rechtstreekse reclame zelf (vgl. overwegingsgrond 47 AVG). De betrokkenen zijn gerechtigd te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgerelateerde gegevens voor dergelijke reclamedoeleinden aan te tekenen. Dit bezwaar kunt u te allen tijde middels de in cijf 1 genoemde contactgegevens aantekenen, in het geval van reclame per e-mail vindt u een opt-out link ook direct in de betreffende e-mail. Wij slaan de gegevens voor dat doel op voor zolang wij erin geïnteresseerd zijn, met de betreffende onderneming overeenkomst af te sluiten of tot er een bezwaar werd aangetekend. 

3.3.7 StepStone webinars 

Als u zich voor een StepStone webinar aanmeldt, verzamelen wij bepaalde gegevens, om deelname aan het webinar voor u mogelijk te maken. Rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 a AVG. Wij slaan de gegevens voor dat doel op, tot het webinar heeft plaatsgevonden. Wij gebruiken als orderverwerkers logMeIn, Inc., 333 Summer Street, Boston, MA 02210 USA, om de registratie vast te leggen en het webinar te organiseren, dezen zijn dienovereenkomstig ontvangers van uw persoonsgerelateerde gegevens zijn. Gegevens worden naar de VS verzonden, dus naar een land buiten de EU resp. buiten de EER. De verzending is toegestaan op grond van art. 45 AVG, aangezien logMeIn, Inc. Privacy Shield gecertificeerd is en aldus een adequaat gegevensbeschermingsniveau conform uitvoeringsbesluiten van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) bestaat. De Privacy Shield Notice is op https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy-shield opvraagbaar. Bovendien hebben wij een overeenkomst afgesloten conform de standaard contractclausules, die op https://logmeincdn.azureedge.net/legal/20170201/DPA/LMIDataProcessingAddendum2017.v1SAMPLE.pdf als model opvraagbaar is, zodat de verzending eveneens op grond van art. 46 para 2 c AVG is toegestaan. 

Bovendien gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens voor marketingdoeleinden zoals in paragraaf 3.3.5 beschreven, die hierbij ter referentie wordt vermeld. 

3.3.8 Zendesk – Support Tool 

We gebruiken een tool geleverd door Zendesk Inc. 1019 Market Street, 6th Floor 

San Francisco, California 94103, om klantenvragen te werwerken. Informatie zoals familienaam, voornaam, postadres, telefoonnummber en email adres worden opgeslagen op onze website om uw vragen te beantwoorden.  

Meer informatie over gegevensverwerking door Zendesk vindt u in de Privacy Verklaring van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy. 

Als u ons contacteert via email of via een formulier, gebruiken we de informatie die u geeft enkel om uw specifieke vraag te verwerken. De gegevens en de historiek van de dienstvraag worden opgeslagen voor opvolgvragen en -contacten. 

Gegevens zullen verzonden worden naar de VS, een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Zendesk, Inc. Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active worden ingezien. 

Bovendien zijn we standaard contractclausules aangegaan die beschikbaar zijn op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 als voorbeeld zodat verzending van gegevens ook toegestaan is volgens Art. 46 (2) (c) AVG. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG. Het gerechtvaardigde belang is om u een gemakkelijke tool voor klantenondersteuning te bezorgen,  

 

4. Cookies en soortgelijke technologieën 

Wij gebruiken in onze websites cookies. cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch hulpmiddel voor de levering van diensten op onze platformen, waar wij bijv. bepaalde functies aanbieden, als voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om u interessante vacatures en andere content doelgericht toe te zenden.  

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terugherkennen (persistente cookies). 

De exacte opslagduur van een cookie kunt u, voor zover hier beneden nog niet specifiek vermeld, op de betreffende cookie vinden, door de cookie in uw browser te laten afbeelden. 

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen, of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Bij weigering van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Navolgend gaan wij nader op concrete cookies en vergelijkbare technologieën in. 

4.1 Technisch noodzakelijke cookies 

Wij gebruiken technische cookies. Dit zijn cookies die uitsluitend voor het verzamelen van bepaalde informatie op onze platformen noodzakelijk is, om een door u als gebruiker aangevraagde of gewenste dienst te verlenen. Dit omvat navigatie- resp. sessiecookies, die een vlekkeloze navigatie en gebruik van de webpagina mogelijk maken (en bijvoorbeeld de toegang tot een bereik met beperkte toegang toestaan); Analyse-cookies, die direct door ons worden geplaatst, om verzamelde informatie over het aantal bezoekers en hun gebruikersgedrag te verzamelen; functie-cookies, die u in de vorm van service-optimalisatie de mogelijkheid bieden om volgens enkele geselecteerde criteria (bijv. Taalkeuze, voor het kopen van geselecteerde producten) te navigeren.  

Rechtsgrondslag voor deze cookies is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2 Cookies en technologieën die we gebruiken via externe providers 

We gebruiken ook cookies of andere technologie die ons door externe providers op verschillende gebieden wordt aangeboden. In het volgende informeren we u over de respectieve providers en hoe u bezwaar kunt maken tegen de cookie of de bijbehorende technologie. Over het algemeen kunt u in het geval van websites een geschikte instelling in uw browser maken en in het geval van onze apps kunt u de betreffende instelling met de schuifregelaar voor anonieme statistieken instellen onder “Instellingen”. 

4.2.1 Criteo 

Op onze websites gebruiken wij in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals bedoeld in art. 26 AVG diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris.  

Doel van de gegevensverwerking is het retargeting, dat wil zeggen, wanneer u bij ons op de webpagina bepaalde aanbiedingen bekeken, kunnen wij u op websites of andere platformen van derden reclame bij vergelijkbare aanbiedingen van ons laten tonen. In het kader van de overeenkomst met Criteo bepalen wij daarbij de omvang van de desbetreffende reclamecampagne. De realisatie van deze reclamecampagne, inclusief de beslissing, welke ads waar geleverd worden, valt in dat geval onder de verantwoordelijkheid van Criteo. Daartoe wordt op onze websites rechtstreeks door Criteo een code van Criteo uitgevoerd en worden er op de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare diagrammen of codes, ook als “web beacons” aangeduid) geïntegreerd. Met behulp van deze wordt op uw apparaat een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt vermeld, welke webpagina’s de gebruiker opgezocht, voor welke content deze zich interesseert en welke aanbiedingen hij/zij aangeklikt heeft, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd alsmede verdere gegevens over het gebruik van het onlineaanbod. De bovenstaand vermelde informatie kan door Criteo ook met vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere webpagina’s bezoekt, kunnen ads worden afgebeeld die op basis van de in kaart gebrachte interesses precies op hem/haar zijn afgestemd.  

Verdere informatie alsmede bezwaarmakingsmogelijkheden tegen de registratie door Criteo vindt u in de Privacybepalingen van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy 

Criteo slaat de gegevens voor de duur van 13 maanden, de door Criteo geplaatste cookies lopen automatisch na 13 maanden af.  

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de in dit cijf. 4.1 beschreven gegevensverwerking kunt u uw rechten in het kader der AVG bij en tegenover ons als ook bij en tegenover Criteo doen gelden 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2.2 Trackuity 

Op onze webpagina’s maken wij gebruik van de diensten van TRACKUITY bvba, maatschappelijke zetel te Ridderstraat 15A, 9000 Gent, België 

Het doel van de verwerking is retargeting, dat wil zeggen, als u bepaalde aanbiedingen op onze websites hebt bekeken, kunnen we advertenties op vergelijkbare websites voor u weergeven op websites of op platforms van derden. Voor dit doel worden individuele cookies via onze website opgeslagen door Trackuity op uw apparaat. Trackuity gebruikt alleen geanonimiseerde gegevens, persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. 

Zie: https://www.trackuity.com/opt-out voor meer informatie over Tracking via Trackuity. 

Rechtsgrondslag is een legitiem belang overeenkomstig Art. 6 par. 1 zin 1 f AVG, namelijk het nastreven van onze zakelijke doeleinden en gerichte marketing. 

4.2.3 Veiligheidsanalysetechnieken van de firma Akamai 

Onze websites maken gebruik van web- en veiligheidsanalyse-technieken van Akamai Technologies, Inc. (“Akamai”). Deze technieken gebruiken “cookies”, tekstbestanden, en „beacons“, die op uw computer opgeslagen worden en die Akamai in staat stellen (i) veiligheidsanalyses uit te voeren en daardoor ongeoorloofde toegang tot onze websites te verhinderen en (ii) het gebruik van de webpagina’s door u te analyseren. De door de cookies of beacons gegenereerde informatie over de toegang tot onze webpagina’s, inclusief uw IP-adres en andere gegevens uit log bestanden, worden naar servers van Akamai gezonden, die zich o.a. in de VS bevinden, daar opgeslagen en verwerkt. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Akamai Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active worden ingezien.  

Akamai zal deze informatie gebruiken, om ongeoorloofde toegang tot de webpagina’s te verhinderen, rapporten over de activiteiten op de webpagina’s voor ons op te stellen, om verdere met het gebruik van de webpagina en het internetgebruik verbonden diensten te leveren en uw gebruik van onze webpagina’s te evalueren. Akamai kan deze gegevens ook aan derden doorreiken, indien Akamai om juridische reden daartoe verplicht is of als deze derden in opdracht van Akamai gegevens verwerken. Akamai zal de gegevens niet gebruiken om natuurlijke personen te identificeren. U kunt de opslag van de cookies of beacons door een daarvoor bedoelde instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er evenwel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. De exacte opslagduur van de cookie kunt u in de cookie zelf bekijken, u kunt deze informatie via uw browser oproepen. 

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden bij de verwerking van persoonlijke gegevens door Akamai en over de Akamai gegevensbeschermingsrichtlijnen vindt u op https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen en de bescherming van onze webpagina’s. 

4.2.4 Hotjar 

We maken gebruik van Hotjar, een webservice van Hotjar Ltd., Level 2, business center St Julian’s, 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta ( “Hotjar”) om gebruikspatronen wensen van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze diensten en gebruikerservaring te optimaliseren. Met Hotjar kunnen we de gebruikerservaring op onze sites beter begrijpen (dat wil zeggen, hoe lang de gebruikers op welke van onze sites besteedt welke links ze klikken, wat ze willen en wat niet, enz.), zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op de feedback van gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om informatie over het gedrag van gebruikers en user devices (in het bijzonder (het IP-adres van een apparaat dat wordt gedetecteerd in een anonieme vorm en opgeslagen), grootte van het scherm, het type apparaat (Unique Device Identifier) ​​Broweserinformationen, geografische informatie (op land basis verzamelen ), voorkeurstaal voor presentatie van onze website). Hotjar slaat deze gegevens op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren, noch zullen de gegevens worden geaggregeerd met andere gegevens over individuele gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie de Hotjar-privacyverklaring die beschikbaar is op deze link: https://www.hotjar.com/privacy.  

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site en het maken van gebruikersprofielen door Hotjar, evenals het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere sites op elk moment op de volgende link https://www.hotjar.com/opt-out. 

We hebben een contract voor contractafhandeling met Hotjar. Het gebruik van Hotjar is gebaseerd op een legitiem belang volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 f AVG. Onze legitieme interesse is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze aanbiedingen. 

4.2.5 AppSee 

Om het gebruik van onze apps te analyseren, gebruiken we de App Analysis Service AppSee van Shift 6 Ltd. Menorat Hamaor 3, Tel Aviv, Israël. 

Het gebruikersgedrag binnen de apps wordt geanalyseerd om oorzaken van fouten te identificeren en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Zijn uitsluitend verzamelde anonieme gegevens en opgeslagen gegevens over de opgeslagen gegevens, zie https://support.appsee.com/customer/de/portal/articles/2686233-what-types-of-data-does-appsee-capture -. Er vindt geen opslag van persoonlijke gegevens plaats. Om de anonieme gegevens uw IP-adres door Shift 6 en de met haar verbonden Amerikaanse bedrijven AppSee Inc kan worden verwerkt creëren. Deze behandelingen kunnen ook in de VS of Israël plaatsvinden.  

Doorzending aan Israël naar Israël is toegestaan omdat Israël een beschermingsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan dat van de EU in het kader van het adequaatheidsbesluit 2011/61 / EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 3A32011D0061). Doorzending naar de VS is toegestaan omdat Appsee Inc Privacy Shield is gecertificeerd. Volgens het Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL) bestaat er dus een adequaat niveau van gegevensbescherming. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSUAAA4&status=Active. 

Overigens vindt u meer informatie over de privacy van Appsee op: http://www.appsee.com/legal/privacypolicy. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Appsee is een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG. Onze legitieme interesse is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze aanbiedingen. 

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Appsee door de schuifregelaar voor anonieme statistieken in de app in te stellen onder “Instellingen”. 

4.2.6 Fabric Crashlytics 

We gebruiken de Fabric Crashlytics-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Fabric Crashlytics is een analysedienst die technische informatie verzamelt over de apparaat- en app-gebruiksgegevens, specifiek gerelateerd aan systeemcrashes en fouten. Een opslag van persoonlijke gegevens gebeurt niet. De opslag van persoonlijke gegevens vindt niet plaats plaatsvinden. Google Ireland Limited kan Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 gebruiken, als onderaannemer. Google Inc is gecertificeerd volgens de Privacy Shield akkoord, dat voorziet in een garantie te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Andere onderaannemers heeft Google kunt gebruiken vindt u hier : https://fabric.io/terms/subprocessors. 

Zie de Fabric Crashlytics-gebruiksvoorwaarden op https://fabric.io/terms voor meer informatie. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Craslytics is een legitiem belang onder artikel 6 para. 1 zin 1 f AVG. Onze legitieme interesse is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze apps. 

U kunt op elk moment weigeren om Fabric Crashlytics te gebruiken door de instelling van de schuifregelaar voor “Instellingen” te wijzigen. 

4.2.7 Adjust 

We gebruiken de app analysis service adjust (adjust GmbH, Saarbruecker Strasse 38a, 10405 Berlijn) om het gebruik van onze apps te analyseren. De Adjust-service is getest en gecertificeerd volgens de ePrivacyseal (European Privacy Seal) (zie https://www.eprivacy.eu/en/customers/awarded-seals/). 

Wanneer u de app gebruikt, verzamelt Adjust namens ons de installatie- en gebruiksgegevens. Adjust gebruikt uw geanonimiseerde IDFA- of Android-ID evenals uw geanonimiseerde IP- en MAC-adres. Het is niet mogelijk om u te identificeren. Een opslag van persoonlijke gegevens gebeurt niet overeenkomstig. 

Voor meer informatie, zie Adjust’s Privacybeleid: https://www.adjust.com/privacy-policy/.De wettelijke basis voor het gebruik van data-analyse en het gebruik van Adjust is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze apps) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG ten behoeve van ons eigen marktonderzoek , Advertentiedoeleinden en het optimaliseren en op behoeften georiënteerd ontwerp van de apps. Er is geen tegenstrijdig belang, vooral omdat we een orderverwerkingsovereenkomst met Adjust hebben gesloten. 

U kunt op elk gewenst moment weigeren om Adjust te gebruiken door de schuifregelaar Anonymous Stats in te stellen in de app Instellingen

4.2.8 Firebase 

In onze apps gebruiken we technologie van Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, “Google”) met verschillende functionaliteiten. 

Firebase Analytics maakt de analyse van het gebruik van onze apps mogelijk. Deze volledig geanonimiseerde informatie over het gebruik van onze app wordt verzameld en verzonden naar Google en daar opgeslagen. Google gebruikt de advertentie-ID van het apparaat. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van onze app te evalueren en om ons andere services aan te bieden met betrekking tot het gebruik van apps. In Apparaatinstellingen kunt u het gebruik van de advertentie-ID beperken (iOS: privacy / adverteren / geen advertentieacking, Android: account / Google / weergave). Google Analytics voor Firebase (Google Inc.). We gebruiken ook Firebase Remote Config, waarmee we A / B-tests kunnen uitvoeren en het gedrag en uiterlijk van de app kunnen aanpassen zonder een nieuwe versie te hoeven downloaden. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. 

Google Inc. is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Onderaannemers die Google kan gebruiken, vindt u hier: https://firebase.google.com/terms/subprocessors. 

De wettelijke basis voor het gebruik van data-analyse en het gebruik van Firebase is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze apps) in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG). 

U kunt op elk gewenst moment weigeren om Firebase te gebruiken door de instelling van de schuifregelaar voor anonieme statistieken in de app onder ‘Instellingen’ te wijzigen. 

4.2.9 Adform 

Ten behoeve van online marketing (met name bodoptimalisatie, publieksuitbreiding, statistische analyse van locatiegegevens, bezoekersanalyse en gebruikersgedrag en levering van advertenties) maken we gebruik van diensten aangeboden door Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhagen K, Denemarken. Adform kan cookies in deze context gebruiken. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, uw IP-adres wordt geanonimiseerd door Adform. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Adform en zijn cookies door deze link te volgen: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/. 

Adform gebruikt AdmantX s.p.a. Via Nuova Poggioreale, 11 80123 Napoli – Italië als gegevensverwerker zodat AdmantX s.p.a. kan persoonlijke gegevens ontvangen. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Adform is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 f AVG. Het legitieme belang ligt in het gebruiksvriendelijk maken van onze diensten en het gericht benaderen van potentiële klanten op een doelgroepgerichte manier. 

4.2.10 Facebook Pixel 

Wij gebruiken binnen onze internetpresentatie „Facebook-Pixel“ van het socialen netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Daardoor zijn zog. telpixels op onze pagina’s geïntegreerd. Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de telpixel een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server aangemaakt. 

Facebook ontvangt daardoor o.a. van uw browser de informatie, dat door uw eindapparaat onze pagina werd opgeroepen. Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook hierdoor het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de pagina’s geen kennis van de content van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook verkrijgen. Wij kunnen slechts selecteren, voor welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze reclame getoond moet worden. 

Door de pixel uit uw browser op te roepen, kan Facebook bovendien herkennen, of een Facebook-advertentie succesvol was, dus bijv. tot een online-aankoop heeft geleid. Op die manier kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertentie voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden meten. 

Klik hier, als u geen gegevensregistratie via Facebook-pixel wenst: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_. In plaats hiervan kunt u de Facebook pixel op de pagina van Digital Advertising Alliance via de volgende link deactiveren: http://www.aboutads.info/choices/. 

De verzending van gegevens in de USA is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Facebook Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active worden ingezien.  

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten. 

4.2.11 Google Remarketing. 

Wij gebruiken op onze webpagina’s de Remarketing- of “Vergelijkbare doelgroepen”- functie van Google Inc. („Google“). Hiermee kunnen wij de bezoekers van onze webpagina’s doelgericht met reclame benaderen, door voor bezoekers van de webpagina’s gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde ads te plaatsen, wanneer dezen andere webpagina’s in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor uitvoering van de analyse van het webpagina- gebruik, die de basis voor de aanmaak van interesse-gerelateerde ads vormt, maakt Google gebruik van cookies. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgerelateerde gegevens van de bezoekers van de webpagina. Bezoekt u daarna een andere webpagina in het Google Display-netwerk worden u reclames op het scherm ingelast, die met hoge waarschijnlijkheid gebaseerd zijn op eerder opgeroepen product- en informatiebereiken.  

U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend deactiveren, door de onderstaande link te volgen en de daar gereedgezette plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. In plaats daarvan kunt u het gebruik van cookies door derden-providers deactiveren, door de deactiveringspagina van het netwerk-reclame-initiatief (Network Advertising Initiative) op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde informatie voor opt-out opvolgt. Verdere informatie over Google Remarketing en de Privacyverklaring van Google kunt u inzien op: http://www.google.com/privacy/ads/. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten. 

4.2.12 Google Conversion Tracking 

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG) de marketing- en remarketing-dienst (afgekort „Google-Marketing-Services”) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). 

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door haar wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 

Google-Marketing-Services stelt ons in staat, advertenties voor en op onze website doelgerichter af te beelden, om aan gebruikers uitsluitend ads te presenteren die potentiaal beantwoorden aan hun interesses. Wanneer een gebruiker bijv. ads voor producten getoond krijgt, waarvoor hij/zij op andere webpagina’s belangstelling heeft getoond, spreekt men van „remarketing“. Daartoe wordt bij het oproepen van onze en andere webpagina’s, waarop Google-Marketing-Services actief is, door Google direct een code van Google uitgevoerd en worden er op de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare diagrammen of codes, ook als “web beacons” aangeduid) geïntegreerd. Met behulp van deze wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld, welke webpagina’s de gebruiker opgezocht, voor welke content deze zich interesseert en welke aanbiedingen hij/zij aangeklikt heeft, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd alsmede verdere gegevens over het gebruik van het onlineaanbod. Er wordt eveneens het IP-adres van de gebruikers geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google-Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte afgekort en alleen in uitzonderingsgevallen naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt afgekort. Het IP-adres wordt niet met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google samengevoegd. De bovenstaand vermelde informatie kan door Google ook met vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere webpagina’s bezoek, kunnen ads worden afgebeeld die op basis van de in kaart gebrachte interesses precies op hem/haar zijn afgestemd. 

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-Marketing-Services pseudoniem verwerkt. D.w.z. door Google worden bijv. de naam of het e-mailadres van de gebruikers niet opgeslagen en verwerkt, maar Google verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit de optiek van Google worden de ads niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en afgebeeld, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet, wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-Services over de gebruiker verzamelde informatie wordt naar Google doorgezonden en op Google’s servers in de VS opgeslagen. 

Tot de door ons gebruikte Google-Marketing-Services behoort o.a. het online-reclameprogramma „Google AdWords“. In het geval van Google AdWords ontvangt iedere AdWords-klant een andere „Conversion-cookie“. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getrackt. De met behulp van de cookie verzamelde informatie dient ertoe, Conversion-statistieken voor AdWords-klanten te genereren, die gekozen hebben voor conversion-tracking. AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat hun add heeft aangeklikt en naar een met een conversion-tracking-tag uitgeruste pagina verder geleid werden. U ontvangt echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk identificeerbaar zijn. 

Wij kunnen op basis van Google-Marketing-Services “DoubleClick” adss van derden op het scherm inlassen. DoubleClick gebruikt cookies, waarmee Google en zijn partner-websites de mogelijkheid krijgen om ads te plaatsen op basis van het aantal bezoeken door gebruikers op deze website resp. andere websites op internet. 

Verder kunnen wij de “Google Tag Manager” inzetten, om Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren. 

Meer informatie over gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de Privacyverklaring van Google is op https://www.google.com/policies/privacy opvraagbaar. 

Als u bezwaar maakt tegen de interesse-gerelateerde reclame door Google-Marketing-Services, kunt u gebruik maken van de door Google beschikbaar gestelde instellings- en opt-out-mogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences. 

4.2.13 Optimizely 

Op onze webpagina’s wordt Optimizely, een webanalysedienst der Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States) ter vereenvoudiging en uitvoering van A/B-testen ten behoeve van de ontwikkeling van deze webpagina toegepast. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden in de regel naar een server van Optimizely in de VS gezonden en daar opgeslagen. De door Optimizely geplaatste cookie heeft een looptijd van 10 jaar.  

De verzending van gegevens in de USA is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Optimizely Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkWAAW&status=Active worden ingezien 

Uw bezwaarmogelijkheid: U kunt Optimizely-Tracking te allen tijde deactiveren door de instructies op https://www.optimizely.com/opt_out te volgen. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

 4.2.14 Tealium Audience Stream 

Wij gebruiken binnen onze internetpresentatie de „Tealium Audience Stream“, een dienst van Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA (Tealium), waarbij gegevens worden verzameld en opgeslagen, waarmee met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gegenereerd. In opdracht van ons zal Tealium deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website geautomatiseerd en real-time conform de behoefte in te richten en reclame te presenteren. Hiervoor wordt bijvoorbeeld volgende informatie verzameld: bekeken en aangeklikte ads, artikelen, reclame, bezoekersaantallen, thema van de pagina etc. 

De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een afzonderlijk te verlenen toestemming niet met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Ook het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met de gebruiksprofielen samengevoegd. 

Voor het aanmaken van de gebruiksprofielen worden cookies of bij mobiele eindapparaten soortgelijke technologieën toegepast. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt uitsluitend in Duitsland opgeslagen. U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. 

Tegen de gegevensverzameling en -opslag voor doeleinden van webanalyse en reclamepresentatie kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen, door de instructies op http://tealium.com/de/privacy/ te volgen. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2.15 Tealium iQ (Tag Management System) 

Deze website gebruikt een Tag Management System (TMS), een Dienst van Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA (Tealium), om delen van de webpagina’s dynamisch aan te passen. Om deze functionaliteit mogelijk te maken, wordt een cookie met de naam geplaatst. Het TMS is voor het beschikbaar stelen van onze diensten noodzakelijk en kan daarom niet gedeactiveerd worden. De cookie heeft een looptijd van 12 maanden. 

De verzending van uw IP-adres aan Tealium geschiedt in de VS en aldus in een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Tealium Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSaYAAW&status=Active worden ingezien.  

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2.16 Adobe Analytics 

Wij gebruiken Adobe Analytics, een web-analyse-tool van Adobe Systems Software Ireland Limited, die ons in staat stelt, onze diensten overeenkomstig uw specificaties te optimaliseren.  

Adobe Analytics gebruikt „cookies“, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse door u van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar server van de dienst in Ierland verzonden en daar geanonimiseerd en vervolgens in geanonimiseerde vorm voor verdere verwerking doorgezonden naar servers in de VS en daar opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, reports over de website-activiteiten voor de websiteprovider samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren.  

Een opslag van persoonsgerelateerde gegevens vindt vanwege de anonimisering niet plaats. 

Als gebruiker van onze websites heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid om cookies te allen tijde via uw browser-instellingen te blokkeren. U kunt tegen elke toekomstige registratie van uw gebruikersgedrag op het platform bezwaar aantekenen; door de volgende link aan te klikken, ontvangt u een instructie over hoe u cookies op uw computer kunt deactiveren: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG. Het gerechtvaardigde belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 letter (f) AVG, dat wij bij de verwerking van de hierboven beschreven gegevens nastreven, is ons belang bij een op de gebruikers- en behoeften afgestemde uitvoering van onze aanbiedingen. Een contrair belang is in het bijzonder daarom niet evident, omdat u te allen tijde bezwaar kunt aantekenen.

4.2.17 ScoreCard Research Beacon 

Onze website maakt gebruik van ScorecardResearch Beacon, een dienst van de firma Full Circle Studies, Inc., 11950 Democracy Drive, Reston, VA 20190, USA. ScorecardResearch Beacon gebruikt o.a. cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, zoals in het bijzonder het IP-adres en activiteiten van de gebruikers naar een server van de firma Full Circle Studies, Inc. verzonden en daar opgeslagen worden. De fa. Full Circle Studies, Inc. zal deze informatie in voorkomende gevallen aan derden doorzenden, indien en voor zover verwerking van deze gegevens door derden geschiedt. U kunt de registratie en doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens (in het bijz. van uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens verhinderen, door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een tool zoals NoScript (www.noscript.net) te installeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij gebruikmaking van ScorecardResearch Beacon kunt u via de volgende link opvragen: http://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx. Een opt-out-optie is via de volgende link op afroep beschikbaar: http://www.scorecardresearch.com/optout.aspx
 
De verzending van uw IP-adres geschiedt in de USA en aldus een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Full Circle Studies, Inc. Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PC0qAAG&contact=true worden ingezien.  

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG. Het gerechtvaardigde belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 letter (f) AVG, dat wij bij de verwerking van de hierboven beschreven gegevens nastreven, is ons belang bij een op de gebruikers- en behoeften afgestemde uitvoering van onze aanbiedingen. Een contrair belang is in het bijzonder daarom niet evident, omdat u te allen tijde bezwaar kunt aantekenen. 

4.2.18 Lead Forensics 

Met het oog op marketing en optimalisatie worden de producten en diensten van het bedrijf LeadForensics (http://www.leadforensics.com) gebruikt in het B2B-gebied van onze websites. Het hoofdkantoor van LeadForensics bevindt zich op Communication House 26 York Street, Londen, W1U 6PZ Verenigd Koninkrijk. Lead Forensics identificeert gegevens van uw organisatie, waaronder telefoonnummer, webadres, SIC-code, een beschrijving van het bedrijf. Lead Forensics toont daarbij het daadwerkelijke verloop van uw bezoek aan deze website, inclusief alle pagina’s die u hebt bezocht en bekeken en hoe lang u op deze pagina hebt doorgebracht. In geen geval zullen de gegevens worden gebruikt om een ​​individuele bezoeker persoonlijk te identificeren. Er vindt geen opslag van persoonlijke gegevens plaats. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Namens ons zal Lead Forensics de verzamelde informatie gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Als u niet akkoord gaat, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens met het oog op de toekomst door op de volgende link te klikken: http://lfwebproxy.westeurope.cloudapp.azure.com:5000/ ? clientID = 99483 

Rechtsgrondslag is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 f AVG. Het legitieme belang ligt in het feit dat we onze diensten willen afstemmen op de doelgroep en gericht willen zijn op doelgroepgerichte marketing. 

4.2.19 Gebruik van de SalesViewer®-technologie 

Op deze website worden met SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH, Nikolaistr. 2 44866 Bochum in het kader van een orderverwerking gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen.  

Uit deze gegevens worden anonieme gebruiksprofielen gegenereerd. Daartoe wordt tijdens uw bezoek aan onze website een zog. tracking-script toegepast, dat voor het verzamelen van ondernemingsgerelateerde gegevens dient. De met deze technologieën verzamelde gegevens worden zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt, om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van de geanonimiseerde gegevens samengevoegd. Via het tracking script ontvangt SalesViewer® GmbH Uw IP-adres. 

Opslag van persoonsgerelateerde gegevens vindt niet plaats. 

Tegen de gegevensverzameling en -opslag kan te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar worden aangetekend, door deze link http://www.salesviewer.com/opt-out aan te klikken, om registratie door SalesViewer® binnen deze webpagina in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie voor deze webpagina op uw apparaat geïnstalleerd. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen voor een op de behoefte afgestemde opmaak van onze aanbiedingen. Een contrair belang is in het bijzonder daarom niet evident, omdat u te allen tijde bezwaar kunt aantekenen en er geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen worden. 

5. Rechten van de betrokken persoon 

Worden uw persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke: 

5.1 Recht op informatie 

U kunt van ons een bevestiging vragen of persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen, door ons verwerkt worden.  

Is er sprake van een dergelijke verwerking, kunt u van ons volgende informatie vragen: 

(1) de

(6) doeleinden waartoe de persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden;

(2) de categorieën van persoonsgerelateerde gegevens die verwerkt worden; 

(3) de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens bekend werden gemaakt of zullen  bekend gemaakt worden; 

(4) de geplande duur van de opslag van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de opslagduur; 

(5) Het bestaan van het recht op correctie of verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een bezwaarrecht tegen deze verwerking;  

(6) Het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie; 

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgerelateerde gegevens niet van de betrokken persoon worden verzameld; 

(8) Het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profilering op grond van art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de betrokken logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon. 

U bent gerechtigd, inlichtingen daaromtrent te vragen, of de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie verzonden worden. In dat kader kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de adequate waarborgen conform art. 46 AVG in verband met de verzending. 

Dit informatierecht kan worden beperkt, als het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking noodzakelijk is ter voldoening van de statische oogmerken. 

5.2 Recht op correctie 

U heeft het recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien en voor zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is gehouden, de correctie onmiddellijk uit te voeren. 

Uw recht op correctie kan worden beperkt, als het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking noodzakelijk is ter voldoening van de statische oogmerken. 

5.3 Recht op beperking van de verwerking 

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens vragen: 

(1) indien u de juistheid van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens betwist, voor de duur, die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren; 

(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens eist; 

(3) indien wij de persoonsgerelateerde gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer benodigen, maar u deze echter nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of 

(4) indien u bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG heeft aangetekend en nog niet vaststaat, of onze gerechtvaardigde redenen prevaleren boven uw redenen. 

Werd de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van uw opslag – uitsluitend met uw toestemming verwerkt worden ofwel voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon, dan wel om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat. 

Werd de beperking van de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden beperkt, wordt u door ons geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven. 

Uw recht op beperking van de verwerking kan in zoverre beperkt worden, naar mate het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is. 

5.4 Recht op verwijdering 

5.4.1 Verwijderingsverplichting 

U kunt van ons verlangen, dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht, deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien en voor zover één van de volgende redenen van toepassing is: 

(1) De naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor zij werden verzameld of op overige wijze werden verwerkt, niet langer noodzakelijk. 

(2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG gebaseerd was, en er ontbreekt een andere rechtsgrondslag voor de verwerking.  

(3) U tekent op grond van art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking aan en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent op grond van art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking. 

(4) De naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens werden onrechtmatig verwerkt. 

(5) De verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens is ter nakoming van een juridische verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen, noodzakelijk.  

(6) De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens werden in relatie tot aangeboden diensten van de Informationsgesellschaft op grond van art. 8 lid 1 AVG verzameld. 

5.4.2 informatie aan derden 

Hebben wij de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens openbaar gemaakt en zijn wij op grond van art. 17 lid 1 AVG tot verwijdering van deze verplicht, nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten adequate maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke te informeren dat u als betrokken persoon verwijdering van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens, of van kopieën of replica’s van deze persoonsgerelateerde gegevens heeft geëist. 

5.4.3 Uitzonderingen 

Het recht op verwijdering bestaat niet, indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is 

(1) ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie; 

(2) ter nakoming van een juridische verplichting, die de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of ter behartiging van een taak, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast; 

(3) om redenen van het openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid op grond van art. 9 lid 2 letter h en i alsmede van art. 9 lid 3 AVG; 

(4) voor het openbaar belang dienden archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmerd, of 

(5) voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken. 

 

5.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U bent gerechtigd, de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd, deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke ter hand te stellen, indien en voor zover 

(1) de verwerking op een toestemming op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG berust en 

(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt. 

In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd, te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens door een verantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden toegezonden, indien en voor zover zulks technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad. 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die voor de behartiging van een taak noodzakelijk is, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast. 

 

5.6 Herroepings- en bezwaarrecht 

U bent gerechtigd, om redenen, die uit uw bijzonder situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG geschiedt, bezwaar aan te tekenen; dit geldt tevens voor een op deze bepalingen gegronde profilingprocedure.  

Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens niet langer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken. 

Worden de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, om rechtstreeks reclame te maken, bent u gerechtigd, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van dergelijke reclame aan te tekenen; dit geldt ook voor profiling, indien en voor zover dit met dergelijke rechtstreekse reclame verband houdt. 

Tekent u bezwaar aan tegen de gegevensverwerking ten behoeve van rechtstreekse reclame, worden de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

In het kader van het gebruik van information society services – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG –heeft u de mogelijkheid om t uw bezwaarrecht middels geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt. 

U bent tevens gerechtigd, om redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, bij de verwerking van naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, welke voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG geschiedt, bezwaar hiertegen aan te tekenen. 

Uw bezwaarrecht kan in zoverre beperkt worden, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is. 

 

5.7 Recht op herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring 

U bent gerechtigd, uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet. 

 

5.8 Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen inclusief profilering 

U bent gerechtigd, aan een niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – profilering inbegrepen – berustende beslissing te worden onderworpen, die een juridische uitwerking op u heeft, of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk belemmert. Dit geldt niet, wanneer de beslissing  

(1) voor de afsluiting of de naleving van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is, 

(2) op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen bevatten, of 

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt. 

Deze beslissingen mogen evenwel niet op bijzondere categorieën van persoonsgerelateerde gegevens op grond van art. 9 lid 1 AVG berusten, indien en voor zover art. 9 lid 2 letter a of g niet van toepassing is en adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen genomen werden. 

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen nemen wij adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op bewerkstelliging van ingrijpen door een persoon zijdens de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoren. 

 

5.9 Recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie 

Behoudens andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u het recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw domicilie, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de AVG.  

De toezichthoudende instantie, bij welke het bezwaar werd ingediend, informeert de bezwaarindiener over de stand van het bezwaar en de resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen conform art. 78 AVG. 

 

 6. Wijziging van de Privacyverklaring; doelwijziging 

Wij behoudens ons het recht voor, deze Privacyverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. De actuele versie vindt op deze plaats of op een andere, gemakkelijke vindbare plaats op onze website of app. Als wij van plan zijn uw gegevens voor andere doeleinden verwerken, d.w.z. andere dan waarvoor de gegevens verzameld werden, zullen wij u dat met inachtneming van de wettelijke voorschriften van tevoren meedelen.  

 [Versie Datum23.04.2018]