Gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden

 

 1. Algemeen; Werkingssfeer

a. Deze Gebruiksvoorwaarden van

 

StepStone NV/SA

Tweed building
Reception – 5th floor
Wolstraat 70 Rue aux Laines
1000 Brussels
Belgium

Tel. +32 2 209 98 00

 

E-mail: cs@stepstone.be

 

RPR Brussel 0459.971.228

BTW-nr. BE 459 971 228

 

Directors:

Thorsten Otte

Ralf Baumann

KAWAK SPRL vertegenwoordigd door Gauthier Andries

Valérie Vaillant

 

(“StepStone” of “wij”) zijn van toepassing op de overeenkomst (hierna de “Overeenkomst” genoemd) tussen StepStone enerzijds en de gebruikers (ook “Gebruikers” of “u” genoemd) anderzijds, die geïnteresseerd zijn in of gebruik maken van een loopbaandienst die wordt aangeboden op www.stepstone.be of andere websites die de Gebruiksvoorwaarden en onze mobiele applicaties (“apps”) bevatten (hierna gezamenlijk “Dienst” genoemd). Dergelijke websites en de apps worden hierna gezamenlijk aangeduid als “StepStone Platforms”. Als u een werkgever bent, zijn deze Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing, maar onze Algemene Voorwaarden.

 

Voor bepaalde Diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, waarover wij u afzonderlijk zullen informeren. Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Als u onze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, mag u onze Diensten niet gebruiken.

b. De Diensten onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het individueel zoeken naar werk door natuurlijke personen als werknemer of als freelancer. Het is niet toegestaan de door ons aangeboden Diensten op commerciële wijze te gebruiken, bijvoorbeeld ter promotie van de Diensten van een bedrijf.

2. Doel van de Overeenkomst en Reikwijdte van de Diensten

StepStone biedt een verscheidenheid aan loopbaandiensten via de Platforms. StepStone wil uw levenslange loopbaanassistent zijn. Als uw levensperspectief verandert, u zich aan het ontwikkelen bent of als u nieuwe doelen bereikt, biedt StepStone de juiste loopbaanbegeleiding. Wij streven ernaar om een langdurige relatie op te bouwen, en een product en Dienst aan te bieden die 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is en waarmee u uw leven en de toekomst in eigen hand kunt nemen.

U kunt bepaalde Diensten gebruiken zonder registratie. De registratie van een Job Agent of een MyStepStone Account biedt u extra functionaliteiten en Diensten. Om u te voorzien van de specifieke Diensten onder registratie of voor de berekening van de termijn, zullen we de datum van uw laatste activiteit opslaan op de StepStone-platforms (“Datum Laatste Activiteit”). Dit kan de datum van uw registratie omvatten en het laatste gebruik van StepStone Diensten, zoals uw login op het MyStepStone Account, het klikken op links in de StepStone nieuwsbrief of Job Agent of het gebruik van een StepStone Profiel.

a. Diensten beschikbaar zonder registratie

Zonder de registratie van een Job Agent of een MyStepStone Account kunt u alle Diensten gebruiken die beschikbaar zijn op onze website zonder registratie. U kunt vooral door vacatures bladeren die op onze website zijn gepubliceerd.

b. Job Agent

U kunt zich via onze Platforms abonneren op een Job Agent. Dat betekent dat u dan regelmatig e-mails zult ontvangen over advertenties die overeenkomen met een profiel dat vooraf door u is gedefinieerd en / of past bij uw zoekgedrag op de StepStone-platforms (“Job Agent Express”). Als u ook een MyStepStone Account registreert of hebt geregistreerd, kunt u aanvullende Job Agent-functies gebruiken zoals hieronder beschreven in 2.c.ee. Om authenticatie te garanderen, oftewel om ongeautoriseerde abonnementen op een Job Agent namens derden te vermijden, en als we u niet op een andere manier kunnen identificeren (zoals al ingelogd zijn op uw MyStepStone Account), sturen we u na uw eerste registratie een bevestigingsmail waarin we u vragen om uw registratie te herbevestigen, wat u kunt doen door te klikken op een link in die e-mail.

c. Mijn StepStone Account

Bepaalde Diensten zijn alleen beschikbaar als onderdeel van een Mijn StepStone Account.

Als u een overeenkomst aangaat voor een MyStepStone Account, kunt u gebruik maken van aanvullende Diensten zoals hieronder beschreven. U kunt zich registreren voor een MyStepStone Account zoals beschreven in paragraaf 3.

aa. Opgeslagen Advertenties

U kunt vacatureadvertenties die u hebt bekeken opslaan, bijvoorbeeld door op de betreffende knop in de vacatureadvertentie te klikken. U hebt dan toegang tot dergelijke opgeslagen advertenties in uw MyStepStone Account. StepStone kan uw opgeslagen advertenties analyseren en op basis van een dergelijke analyse de aan u geleverde diensten optimaliseren en aanpassen.

bb. StepStone Profiel

U kunt een CV-profiel (“Profiel”) aanmaken in uw MyStepStone account, dat zal bestaan uit verschillende CV-gerelateerde informatie en door u geleverde bijlagen. Als u bijlagen aanlevert, analyseren we hun inhoud en structuur in een geautomatiseerd proces en gebruiken we een dergelijke analyse om de diensten die we u leveren te verbeteren. U kunt kiezen uit drie instellingen voor een Profiel. Het kan inactief, gedeeltelijk actief of actief en openbaar zijn. U kunt de instelling te allen tijde wijzigen.

U kunt een dergelijk Profiel gebruiken om te solliciteren op vacatures die zijn gepubliceerd op de websites of apps van StepStone, waarbij een dergelijke mogelijkheid om te solliciteren via het StepStone platform is voorzien voor die specifieke vacatureadvertentie. Wij gebruiken uw Profielgegevens om bepaalde velden van het sollicitatieformulier in te vullen en u kunt extra bestanden uploaden. Als u op de betreffende knop klikt, i) slaan we de gegevens die u in het sollicitatieformulier hebt opgegeven op het StepStone platform op, zodat de betreffende recruiter daar toegang toe heeft, ofwel ii) sturen we de gegevens door naar de recruiter. Als we de applicatie op ons platform opslaan, heeft het betreffende recruteringsbedrijf ook toegang tot uw Profiel en kan het de gegevens bekijken die u in het Profiel hebt opgegeven. Aangezien klanten van StepStone van over de hele wereld vacatures kunnen publiceren op onze Platforms, is het mogelijk dat het betreffende recruteringsbedrijf ook buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (“EER”) is gevestigd, zodat onderdeel van het contract ook is dat dergelijke bedrijven uit dergelijke andere landen toegang hebben tot uw gegevens. We gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt als onderdeel van uw Profiel ook om u op basis van uw Profielgegevens functieaanbevelingen te geven die op uw behoeften zijn toegesneden. We kunnen uw profielgegevens ook gebruiken om het formulier op onze platforms vooraf in te vullen voor elke andere dienst die we aan u leveren.

Als u ervoor kiest om uw Profiel gedeeltelijk actief te maken, verleent u bovendien toegang (inclusief een zoek- en downloadfunctionaliteit) tot en maakt u delen van uw Profiel en de bijlagen daarvan, alsmede de Datum Laatste Activiteit bekend aan klanten van StepStone die toegang hebben verkregen tot of anderszins recht hebben op het gebruik van de DirectSearch Database van StepStone of andere diensten waarmee recruiters toegang kunnen krijgen tot of voorzien kunnen worden van CV’s van onze gebruikers om vacatures in te vullen (“Kandidaat Profielklanten”); dergelijke Klanten met een Kandidaatprofiel kunnen bijv. recruiters of werkgevers zijn. Ook kunnen wij uw deels actieve Profiel analyseren om het actief aan Kandidaat Profielklanten te presenteren. Aangezien klanten van StepStone van over de hele wereld toegang kunnen krijgen tot de Direct Search Database, is het mogelijk dat het betreffende recruteringsbedrijf ook buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (“EER”) is gevestigd, zodat toegang en openbaarmaking ook van en naar dergelijke derde landen kan plaatsvinden. Bij gedeeltelijk actieve Profielen worden geen huidige werkgever, geen naam, geen e-mailadres, geen telefoonnummer en alleen het eerste cijfer van de postcode weergegeven. Alle andere gegevens die u in het kader van uw Profiel hebt verstrekt, zijn volledig toegankelijk voor klanten met een Kandidaatprofiel.

Als u ervoor kiest om uw Profiel actief en openbaar te maken, verleent u toegang (inclusief zoekfunctionaliteit en download) tot uw volledige Profiel en de bijlagen daarvan, evenals tot de Datum van de Laatste Activiteit aan Kandidaat Profiel Klanten. Als onderdeel van een actief en openbaar Profiel kunnen wij uw Profielgegevens ook gebruiken om algemeen beschikbare zakelijke social media-profielen over u te vinden en een link naar een dergelijk profiel aan Kandidaat Profiel Klanten te verstrekken. We kunnen uw Profiel ook analyseren om het actief, geheel of gedeeltelijk, aan Kandidaat Profiel Klanten te presenteren. Aangezien klanten van StepStone over de hele wereld toegang kunnen krijgen tot de Direct Search Database, is het mogelijk dat het betreffende recruteringsbedrijf ook buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (“EER”) is gevestigd, zodat gegevens ook in dergelijke derde landen kunnen worden verspreid.

 

We zullen ook informatie die is opgeslagen in uw Profiel gebruiken om uw zoekervaring te verbeteren en u relevantere vacatures aan te bevelen op onze platforms of via een Job Agent. In deze context zullen we gegevens die niet gebruikt kunnen worden om u direct te identificeren, samen met een pseudoniem gebruikers-ID, opnemen in een statistische database.

Als u een gedeeltelijk actief of actief en een publiek profiel heeft, kunnen wij u ook postmailings sturen voor specifieke wervingscampagnes die bij uw profiel passen.

Wij garanderen of geven geen minimale opslagcapaciteit voor uw Profiel. Wij behouden ons het recht voor om het datavolume voor het uploaden van gegevens tijdelijk of permanent te beperken, in het bijzonder indien dit noodzakelijk is om technische redenen, bijvoorbeeld om de Dienst te onderhouden of te optimaliseren.

 

cc. Toepassing bij anonieme vacatures

Een anonieme vacature is een vacature die het rekruterende bedrijf niet onthult. Als u reageert op een anonieme vacature, sturen wij uw sollicitatie met motivatiebrief en alle daarin opgenomen gegevens door naar de klant van die vacature. Wij voeren geen periodieke controle uit op de inhoud van uw berichten. Wij hebben echter wel het recht om dit te doen. Wij zullen uw begeleidende brief niet doorsturen als de inhoud ervan in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. Verder zullen wij ook eventuele “lock flags” voor specifieke bedrijven accepteren als u ons de gedetailleerde en juiste naam (naam en rechtsvorm van het bedrijf) en het adres hebt gegeven. Vanwege het tijdrovende onderzoek kunnen wij geen “lock flags” voor een hele groep van bedrijven of een hele organisatie accepteren.

 

dd. Toepassingsgeschiedenis

Binnen uw MyStepStone-account bewaren wij uw sollicitaties (inclusief bijlagen als CV of begeleidende brief) voor vacatures die op de StepStone-platforms zijn gepubliceerd in een geschiedenis die toegankelijk is via uw MyStepStone Account. Informatie uit dergelijke toepassingen kan worden gebruikt om velden in te vullen als u een StepStone Profiel maakt zoals in paragraaf 2.c.bb. hierboven.

 

ee. Extra functies voor Job Agents

Het MyStepStone Account biedt u extra functionaliteiten voor een Job Agent (zie paragraaf 2.b.) waarop u geabonneerd bent. U kunt de instellingen van de Job Agent beheren, bijv. hoe vaak u de e-mails van de Job Agent wilt ontvangen en de Job Agent zal ook betere resultaten opleveren. U kunt een dergelijke Job Agent Express-zoekopdracht op elk gewenst moment deactiveren.

 

ff. Nieuwsbrief

Als onderdeel van een MyStepStone Account kunt u zich abonneren op verschillende nieuwsbrieven over verschillende onderwerpen. We kunnen u ook e-mailnieuwsbrieven sturen met betrekking tot StepStone Diensten die vergelijkbaar zijn met de StepStone Diensten die u al gebruikt, als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dergelijke nieuwsbrieven. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen alle nieuwsbrieven van StepStone. Wij zullen u informeren over uw recht op bezwaar bij het opnemen van uw e-mailadres en in de respectievelijke nieuwsbrief. Als u onze e-mailberichten niet langer wenst te ontvangen, klikt u op de link voor afmelden in elk bericht en/of neemt u contact met ons op via cs@stepstone.be. Daarnaast kunt u de instellingen bekijken en wijzigen in uw StepStone Account.

 

3. Registratie voor een MyStepStone Account

a. Als u een MyStepStone Account wilt aanmaken, dient u ons een geldig e-mailadres en wachtwoord te verstrekken, die wij zullen opslaan.

b. Nadat we uw aanvraag voor het aanmaken van een MyStepStone Account hebben ontvangen, bevestigen we de ontvangst van een dergelijke aanvraag met een bericht naar het door u opgegevene-mailadres. De overeenkomst tussen u en ons voor uw MyStepStone Account komt tot stand wanneer wij uw MyStepStone Account activeren. De voltooiing van de registratie door u vormt alleen een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. StepStone behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de totstandkoming van de overeenkomst te accepteren of te weigeren. Er bestaat geen recht om de sluiting van een overeenkomst te vorderen.

c. U moet de gevraagde informatie en gegevens volledig en naar waarheid verstrekken. U bent verantwoordelijk om uw contactgegevens (met name uw e-mailadres) up-to-date te houden en te zorgen dat u gecontacteerd kunt worden onder het opgegeven adres en dat het e-mailadres niet wordt overgedragen aan een andere persoon. Als een van de verstrekte gegevens verandert, moet u de gegevens onmiddellijk aanpassen en corrigeren. In het geval van onvolledige of onjuiste informatie die door u wordt verstrekt, heeft StepStone het recht om uw account en de toegang tot ons platform tijdelijk of permanent te blokkeren en / of te beëindigen in overeenstemming met de 10hierin opgenomen clausule.

d. Elke gebruiker mag slechts één account aanmaken. Het account is niet overdraagbaar.

 

4. Herroepingsrecht

Als u onze Diensten als consument gebruikt in de zin van artikel I.1.2 ° van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, hebt u recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen.

 

Informatie over uw Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het sluiten van dit contract. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige

verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

5. Verplichtingen en Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

a. Gebruikers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor de hardware en internetverbinding die nodig is om onze Diensten te gebruiken.

b. Zorg ervoor dat de Diensten onder een MyStepStone Account alleen door u worden gebruikt. U dient toegangsgegevens en wachtwoorden strikt vertrouwelijk te houden. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van toegangsgegevens en wachtwoorden en alle acties die plaatsvinden in verband met het gebruik van uw MyStepStone Account. Als een onbevoegde derde daadwerkelijk of hypothetisch toegang heeft gehad tot uw inloggegevens (e-mailadres in combinatie met het wachtwoord), dient u dit onmiddellijk aan StepStone door te geven en het betreffende wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen.

c. U mag niet illegaal handelen in het kader van het gebruik van onze Diensten en/of de toepasselijke wetgeving overtreden, in het bijzonder:

 • mag u ons geen inhoud verschaffen die
 • intimiderend, aanstootgevend, schadelijk voor de jeugd of op andere manieren illegaal is;
 • de rechten van derden schendt, in het bijzonder copyrightwetten, persoonlijkheidsrechten of andere eigendomswetten;
 • vertrouwelijk is, bijv. bedrijfsgeheimen omvat;
 • mag u zich niet voordoen als een andere persoon, bijvoorbeeld als een overheidsambtenaar, een vertegenwoordiger van ons, of doen alsof er een relatie met dergelijke personen bestaat, valse gebruikersnamen of onderscheidende kenmerken op andere manieren manipuleren en/of de oorsprong van inhoud verhullen, die wordt verzonden in verband met de Dienst;
 • mag u geen advertenties, junk- of massa-e-mails, kettingbrieven, sneeuwbalsystemen of andere commerciële communicatie opslaan, publiceren en/of verzenden;
 • mag u geen gebruik maken van schraap- of soortgelijke technieken, om inhoud te verzamelen voor een ander doel, om deze opnieuw te publiceren of op een andere manier te gebruiken dan waarvoor de Diensten zijn bedoeld;
 • mag u geen gebruik maken van technieken of geautomatiseerde andere Diensten die tot doel hebben om gebruikersactiviteiten onjuist weer te geven of te laten zien, bijvoorbeeld door bots, bot-netten, scripts, apps, plugins, extensies of andere geautomatiseerde instrumenten te gebruiken om accounts te registreren, inhoud af te spelen, berichten te verzenden, commentaar te leveren of andere handelingen te verrichten;
 • mag u een natuurlijke persoon of een bedrijf niet lastigvallen, bedreigen, beledigen, belasteren, vernederen of discrimineren op grond van geslacht, ras, religie of overtuigingen, of onjuiste feiten over een natuurlijke persoon of rechtspersoon vermelden of verspreiden;
 • mag u geen persoonlijke gegevens van een andere gebruiker verzamelen, opslaan of doorgeven, voor zover de betreffende persoon niet heeft ingestemd;
 • mag u geen links plaatsen naar inhoud van derden, die in strijd is met de voorschriften van deze Gebruiksvoorwaarden of andere voorschriften.

d. Alle informatie in uw Profiel en alle andere informatie of inhoud die u aan ons verstrekt (“Inhoud”) moet waar zijn. Dat betekent dat het niet is toegestaan om zonder hun toestemming Profielen aan te maken voor derden of voor niet-bestaande personen, en dat elke profielafbeelding die u verzendt uw persoon moet weergeven.

e. Inhoud die u aan ons verstrekt mag geen virussen, wormen of een andere schadelijke code bevatten. Persoonlijke gegevens die u verstuurt naar of verstrekt aan StepStone mogen geen van de volgende gegevens bevatten en u garandeert dat dit niet het geval is:

 • ras of etnische afstamming
 • politieke opvattingen
 • godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • lidmaatschap van een vakbond
 • genetische gegevens
 • biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon
 • gegevens over gezondheid
 • gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon

f. Als u persoonlijke gegevens naar andere gebruikers of recruiters verzendt, gebeurt dit op eigen risico. StepStone kan het daadwerkelijke gebruik van uw persoonlijke gegevens door de ontvangers niet controleren. Controleer daarom de identiteit van de ontvangers van uw gegevens voordat u deze verzendt. U moet uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld niet naar een privé e-mailadres sturen. Verder adviseren wij om bepaalde gevoelige gegevens niet naar recruiters te sturen, ook niet als zij daarom vragen. Dergelijke gevoelige gegevens zijn bijvoorbeeld het paspoortnummer, sofinummer of bankgegevens.

 

6. Licentie in en voor uw Gebruikersinhoud;

a. U mag onze Diensten gebruiken en Inhoud naar ons verzenden in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Wij onderzoeken dergelijke Inhoud niet en claimen geen eigendomsrechten met betrekking tot deze data. Door de Inhoud aan StepStone aan te bieden, geeft u ons de opdracht om deze op te slaan, te hosten en – indien van toepassing – de inhoud beschikbaar te maken voor het publiek. Wij gebruiken uw Inhoud in overeenstemming met de Overeenkomst tussen u en ons onder deze Gebruiksvoorwaarden. Door uw Inhoud aan StepStone te verstrekken, verleent u een niet-exclusieve, territoriaal onbeperkte licentie voor de duur van de Overeenkomst, om de Inhoud te gebruiken voor het doel van de levering van de Diensten die vallen onder uw Overeenkomst met ons, waaronder het recht om te bewaren, reproduceren, formatteren, herformatteren, technisch bewerken, verzenden, beschikbaar stellen, analyseren van de inhoud om deze te laten analyseren, statistisch te evalueren en / of deze statistisch te laten evalueren door onszelf of door derden.

b. U verzekert en garandeert dat u alle rechten bezit, of een licentie in en voor de Inhoud heeft die nodig is om de rechten zoals beschreven in paragraaf 6 a te verlenen aan StepStone, en dat de Inhoud en het gebruik ervan door StepStone onder de Overeenkomst met u niet in strijd zijn met onze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wettelijke voorschriften en geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

 

7. Tarieven

De Diensten van StepStone onder deze Gebruiksvoorwaarden zijn gratis.

 

8. Geen garantie; Back-upkopieën

a. We bieden geen garantie voor de valuta, nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel van inhoud op onze Platforms. We bieden ook geen garantie voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst tussen Gebruikers van onze Platforms als sollicitanten en een werkgever.

b. StepStone garandeert niet dat de door ons aangeboden Diensten op bepaalde tijden of permanent beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of mogelijke uitvaltijden van de (online) Dienst kunnen niet worden uitgesloten. Vanwege technische of operationele redenen is een tijdelijke beperking van de beschikbaarheid mogelijk. Dit is met name mogelijk met betrekking tot de capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van de gegevensverwerkingssystemen of de uitvoering van technische maatregelen die nodig zijn voor een regelmatige of verbeterde prestatie.

c. StepStone’s servers worden regelmatig en zorgvuldig gebackupt. Gegevensverlies is echter niet uitgesloten. Voor zover u gegevens verzendt of uploadt – ongeacht de vorm – raden wij u aan back-ups te maken. Dit geldt ook voor het geval u uw contract met ons beëindigt, omdat wij na het wissen geen kopie van uw gegevens meer bewaren, behoudens wettelijke opslagverplichtingen.

 

9. Aansprakelijkheid

a. Wij zijn volgens de wet aansprakelijk voor schade (i) die het gevolg is van een letsel van leven, lichaam of gezondheid dat gebaseerd is op een plichtsverzuim door StepStone, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent van StepStone, (ii) die het gevolg is van het ontbreken van een door StepStone gegarandeerde toestand, (iii) veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, ook door onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten, alsmede (iv) veroorzaakt door kwaadwillig gedrag van StepStone.

 

b. In geval van materiële schade of geldelijke schade veroorzaakt door licht nalatig gedrag van StepStone, een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangende agent van Stepstone, is StepStone alleen aansprakelijk in geval van een wezenlijke schending van een contractuele kernverplichting, maar alleen voor het bedrag van de schade die typisch en voorzienbaar is bij het sluiten van het contract. Contractuele kerntaken zijn dergelijke taken waarvan de uitvoering een goede naleving van een overeenkomst mogelijk maakt en waarop de overeenkomstsluitende partijen regelmatig mogen vertrouwen.

c. Een eventuele aansprakelijkheid uit hoofde van de productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

d. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is verdere aansprakelijkheid van StepStone uitgesloten.

e. Voor zover de aansprakelijkheid van StepStone is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en plaatsvervangende agenten van StepStone.

 

10. Beëindiging

a. De overeenkomst met u voor het MyStepStone Account en de geleverde Diensten alsmede voor een Job Agent wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen.

b. Wanneer de Overeenkomst voor MyStepStone of de Job Agent wordt beëindigd, zullen we al uw persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen verwijderen of uw gegevens opslaan in een niet-persoonlijke vorm, tenzij de verwerking wettig en noodzakelijk is voor een ander doel.

11. Intellectuele Eigendomsrechten voor en op onze Platforms

a. Onze Platforms en alle aangesloten software, databases, grafische afbeeldingen, gebruikersinterfaces, ontwerpen en aanvullende inhoud, namen en handelsmerken zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en aanvullende eigendomsrechten. Tussen u en StepStone wordt StepStone beschouwd als de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten.

b. Op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke bepalingen, verleent StepStone een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Platforms en de Dienst te gebruiken. U mag (i) de Platforms of de Dienst niet gebruiken voor de ontwikkeling van andere Diensten; (ii) geen functionaliteiten van de Platforms of de Dienst activeren of gebruiken waarvoor u geen gebruiksrecht hebt; (iiii) de broncode niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren om de functies ervan te onderzoeken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

12. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We gebruiken of publiceren deze alleen wanneer dit in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden noodzakelijk is. Elke verzameling en verwerking van persoonsgegevens van gebruikers vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens op onze Platforms vindt u in ons privacybeleid.

13. Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden

a. Verandering van Diensten waarvoor registratie vereist is

Wij behouden ons het recht voor om de Diensten waarvoor een registratie vereist is (Job Agent of MyStepStone Account) te wijzigen of aan te passen, voor zover

(i) de wijzigingen of aanpassingen uitsluitend ten goede komen aan de geregistreerde gebruikers, of

(ii) de wijzigingen of aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder als de huidige juridische situatie verandert of om te voldoen aan een rechterlijke of officiële beslissing, of

(iii) de wijzigingen of aanpassingen geen significante invloed hebben op de functies of Diensten of uitsluitend van technische of organisatorische aard zijn.

b. Wijziging van Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor Registratie is vereist

(i) Wij behouden ons het recht voor om onze Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor een registratie is vereist (Job Agent of MyStepStone Account) te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging van de Gebruiksvoorwaarden die ten nadele van u zijn, zullen wij u minstens 4 weken van tevoren informeren: a) bij uw volgende login over een overeenkomstig schermmasker of b) via een e-mail.

(ii) Voor zover de wijziging van de gebruiksvoorwaarden tevens een wijziging van het doel van de gegevensverwerking inhoudt, waarbij de gegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel waarvoor zij waren verzameld, gebeurt dit alleen wanneer dit rechtmatig is op grond van de toepasselijke bepalingen (waaronder Art. 6, lid 4, van het GDPR). Bovendien informeren wij u vooraf over de naleving van de wettelijke bepalingen.

 

(iii) Bovendien behouden wij ons het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden voor Diensten waarvoor een registratie vereist is, aan te passen of te wijzigen, voor zover

 

 • de wijziging of aanpassing uitsluitend ten goede komt aan de geregistreerde gebruiker, of
 • de wijziging of aanpassing noodzakelijk is om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen, met name wanneer de huidige juridische situatie verandert, of om te voldoen aan een rechterlijke of officiële beslissing, of
 • de wijzigingen of aanpassingen geen significante invloed hebben op de functies of Diensten of uitsluitend van technische of organisatorische aard zijn.
 • StepStone volledig nieuwe Diensten of elementen van Diensten introduceert, waarvoor een prestatie specificatie in de gebruiksvoorwaarden nodig is, tenzij dit nadelig zou zijn voor de huidige gebruikersrelatie.

c. Wijziging van Diensten of Gebruiksvoorwaarden voor Diensten die beschikbaar zijn zonder registratie

Voor Diensten die beschikbaar zijn zonder registratie zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing in hun huidige versie die is gepubliceerd op het Platform wanneer u de Dienst gebruikt; wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen.

14. Toepasselijk Recht; Plaats van Vestiging en andere Bepalingen

a. Op deze Overeenkomst en de interpretatie ervan is Belgisch recht van toepassing. Als u een consument bent, mag deze rechtskeuze er overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 593/2008 echter niet toe leiden dat u de bescherming verliest die u geniet op grond van dwingende bepalingen uit hoofde van het recht dat (bij gebreke van een rechtskeuze) van toepassing zou zijn geweest.

b. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling scheidbaar geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet laten. In dat geval wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een wettelijke bepaling.

c. Kennisgeving voor geschillenbeslechting:

We zijn niet verplicht en bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures door een arbitragecommissie voor consumenten. Op het Europese online-platform voor geschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vindt u informatie over alternatieve geschillenbeslechting (Opmerking: op dit moment nemen wij niet deel aan dit programma). Mocht u een vraag of klacht hebben, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via cs@stepstone.be.

 

[Versie_24042018]

 

Modelformulier voor Herroeping

 

Modelformulier voor Herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugsturen wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan StepStone NV/SA, Wolstraat 70 Rue aux Laines, 1000 Brussels, email address: cs@stepstone.be

 

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten (*)/de verrichting van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 • Besteld op (*)/ ontvangen op (*)
 • Naam consument(en):
 • Adres consument(en):
 • Handtekening consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):
 • Datum

 

______________________

(*)Doorhalen wat niet van toepassing is