Bijna de helft van de Belgische managers is niet graag baas


12.11.2019

Een indrukwekkende 46% onder de Belgische managers geeft aan dat ze eigenlijk niet graag baas/bazin zijn. Ook bleek dat maar liefst 40% nooit een managementopleiding gekregen heeft.

Dat kwam aan het licht via een enquête van StepStone, afgenomen bij 4422 werknemers en 1307 managers. De Belgische jobsite onderzocht de relatie tussen beide groepen om zo de impact op hun welzijn in kaart te brengen.

 

4 op de 10 van de Belgische managers kregen nooit een opleiding

Uit het onderzoek blijkt dat 40% van de Belgische managers helemaal geen opleiding kreeg.

Van de 60% ondervraagden die een opleiding tot manager kregen, vond 48% die ondoeltreffend.

StepStone ging ook na wanneer de trainingssessie(s) dan net plaatsvond(en) voor de overige managers. Meer dan één derde kreeg ofwel voor ofwel kort na de start als manager een opleiding, terwijl 14% meer dan een jaar zou moeten wachten.

9% moest dan weer wachten tot de start als manager bij een nieuw bedrijf. Significante verschillen tussen de Nederlandstalige en Franstalige managers waren er niet.

Positief is dat meer dan een kwart regelmatig opleiding krijgt vanuit het werk (26%) – los van wanneer hun oorspronkelijke training plaatsvond. We kunnen ervan uitgaan dat manager worden een tol kan eisen en een grote impact heeft op het leven van zowel de manager, als dat van de werknemer. Een managementtraining kan daarbij helpen om de stress en potentiële angst die deze functie met zich mee kan brengen, te verlichten en/of verhelpen.

Slechts de helft van de Belgische managers is graag baas

Hoewel er nauwelijks over gepraat wordt en het kan aanzien worden als taboe, is het belangrijk om je goed in je vel te voelen en zelfverzekerd te zijn bij het uitoefenen van een leidinggevende functie.

Tijdens de enquête ging StepStone daarom na hoe Belgische managers zich voelen bij hun functie. Zo blijkt dat

  • slechts 54% graag manager is.

Het zich niet goed in zijn/haar vel voelen kan natuurlijk tot ernstigere gevolgen leiden. Opvallend in de resultaten was ook dat:

  • 14% van de Belgische managers nachtmerries heeft over werknemers.
  • 11% zelfs al ontslag nam door een werknemer.
  • 6% al hulp zocht voor de geestelijke gezondheid.

Potentiële redenen zijn een hoge werkdruk en de grote verantwoordelijkheid binnen het bedrijf.

Wel gaf 62% aan dat ze ooit al eens iemand hebben aangegeven ter promotie & 10% van de Belgische managers dat ze hun werknemers al hebben geprezen op sociale media.

 

Merendeel nam mensen aan zonder sollicitatietraining te hebben gekregen

Maar liefst 93% van de managers heeft al iemand aangenomen. Toch kreeg 72% van de ondervraagde leidinggevenden hiervoor geen opleiding.

Daarom rekende men vooral op de eigen ervaring tijdens het aanwerven van nieuwe sollicitanten. De 28% die wel al van training kon genieten, voelde zich evenwel (goed) voorbereid op zijn/haar rol in het sollicitatiegesprek. Ook voor sollicitanten onderstreept StepStone het belang van een goede voorbereiding.

 

Methodologie

StepStone heeft deze enquête in oktober 2019 afgerond en heeft rekening gehouden met de representativiteit van de ondervraagden en de geldigheid van hun antwoorden.

In totaal werden er 5.729 enquêtes ingevuld in het Nederlands, Frans en Engels. Onder hen waren 4422 werknemers en 1307 managers.

Vragen? Contacteer:
Killian Cramers
+32 2 209 97 44 of +32 472 55 00 97
killian.cramers@stepstone.be