Alle feiten over thuiswerken

Alles over werken vanuit huis.


23.03.2020

In een poging het coronavirus af te remmen laten veel werkgevers hun medewerkers de komende weken thuiswerken. Maar wat zijn eigenlijk de regels rond telewerk? Wie mag thuiswerken en wie niet? Kan je werkgever thuiswerk weigeren? En heb je recht op een vergoeding wanneer je werkt van thuis? We beantwoorden enkele vaak gestelde vragen.

Inhoudsopgave

 

Wanneer mag je thuiswerken?

Sinds de wet rond Werkbaar en Wendbaar Wet werd ingevoerd, zijn zowel occasioneel als structureel thuiswerk wettelijk geregeld. Een belangrijke voorwaarde voor telewerk is dat je werk thuiswerk toelaat en dat je werkgever zijn schriftelijke toestemming geeft om vanuit huis te werken. Op organisatieniveau beslist het directiecomité of telewerk mogelijk is, je rechtstreekse leidinggevende beslist of jij binnen jouw dienst mag thuiswerken.

Ook de sectoren hebben de mogelijkheid om een cao te sluiten over thuiswerk. In dat geval moet je werkgever het sectoraal kader respecteren. Naar aanleiding van het COVID-19-virus versoepelden veel werkgevers de interne regels rond thuiswerk of voerden ze het in om hun dienstverlening garanderen.

 

Wat is regelmatig thuiswerk?

Als je regelmatig thuiswerk verricht, noemen we dat structureel thuiswerk. Dat is dus telewerk dat op een vaste dag of op regelmatige basis plaatsvindt. Sinds 2017 is ook occasioneel telewerk wettelijk geregeld. Dat betekent dat als je door overmacht of om persoonlijke redenen niet op het werk raakt je geen vakantie hoeft te nemen maar een dag thuiswerk kan aanvragen.

Situaties van overmacht zijn bijvoorbeeld autopech, je kind dat onverwacht ziek wordt, een treinstaking, … Persoonlijke redenen mag je heel breed zien: van een bezoek aan de tandarts tot een reparatie die wordt uitgevoerd in je woning. In die gevallen vinden veel bedrijven het goed dat je die dag dan thuis zal werken.

 

Hoe moet je werkgever thuiswerk organiseren?

Zowel bij regelmatig thuiswerk als bij occasioneel thuiswerk moet je job telewerk toelaten en heb je de schriftelijke toestemming van je werkgever nodig. Het recht op thuiswerk is niet absoluut, wat betekent dat je werkgever mag weigeren op je verzoek in te gaan. Hoe dat gedaan moet worden, is ook vastgelegd. In dat geval moet hij die weigering namelijk zo snel mogelijk schriftelijk motiveren.

Geldige redenen om thuiswerk te weigeren zijn onder meer dat je taakomschrijving werken vanuit huis niet toelaat – bijvoorbeeld omdat je op kantoor werkt als receptionist – je belangrijke vergaderingen moet bijwonen of omdat je buitensporig gebruikmaakt van het recht op occasioneel thuiswerk.

 

Recht op een vergoeding?

De regels met betrekking rond structureel telewerk, inclusief afspraken over de vergoeding voor onkosten zoals telefoon, papier, maar ook elektriciteit en verwarming, … worden vooraf vastgelegd in een schriftelijk akkoord.

Werkgevers kunnen gemaakte kosten forfaitair terugbetalen – dus zonder dat er bewijsstukken nodig zijn voor de belastingen – met een maximum van 125 euro per maand. Tenzij je werkgever een laptop en een internetverbinding bij jou thuis ter beschikking stelt, kan hij voor het gebruik van je eigen computer en internetconnectie bovendien een vergoeding van maximaal 40 euro per maand voorzien.

 

Welke jobs zijn geschikt voor thuiswerken?

Natuurlijk kun je niet bij alle bedrijven telewerken. Mensen die werken in de zorg, transport en voedselvoorziening zijn op dit moment op hun normale werkplek nodig en ook pakketbezorgers kunnen natuurlijk niet thuiswerken.

Niet getreurd, er zijn namelijk genoeg jobs die wèl geschikt zijn! De taken die bij deze jobs horen zijn perfect vanuit je eigen woonkamer of werkkamer uit te voeren. Wij hebben hier voor jou een top vijf samengesteld.

Vind jouw droomjob

Ben jij op zoek naar de job van je dromen? Goed nieuws: StepStone helpt jou!

Vind jouw droomjob

Ben jij op zoek naar de job van je dromen? Goed nieuws: StepStone helpt jou!