Eindejaarspremie berekenen en wanneer uitbetaald

Een eindejaarspremie of 'dertiende maand' is een leuk extraatje. Maar heb jij er, zoals vele werknemers, recht op? En hoeveel bedraagt die?


20.10.2018

Inhoudsopgave

 

 

Wat is een eindejaarspremie en wanneer krijg ik mijn eindejaarspremie uitbetaald?

De eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is een bonus die de werkgever in geld uitbetaalt aan de werknemer. Aangezien de eindejaarspremie deel uitmaakt van het loon, moet je er ook belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op betalen. De eindejaarspremie is géén wettelijke verplichting voor je werkgever. Toch hebben veruit de meeste bedienden en arbeiders recht op een eindejaarspremie. Die werd in dat geval vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), in het arbeidsreglement of in je arbeidsovereenkomst. Kijk altijd goed na of dat bij jouw werkgever het geval is.

Zo moeten alle bedrijven die aangesloten zijn bij PC218 (het grootste Paritair Comité voor bedienden) een eindejaarspremie uitbetalen aan alle bedienden met drie maanden anciënniteit. Ook wie halftijds werkt of aan de slag is met een contract van bepaalde duur of via uitzendarbeid, heeft doorgaans recht op een eindejaarspremie.

Wanneer wordt die eindejaarspremie dan net uitbetaald? De meeste bedrijven moeten hun eindejaarspremie betalen vóór 31 december en vaak gebeurt dat samen met het maandelijksloon of net ervoor. Ergens in de twee laatste weken van december mag je de uitbetaling dus verwachten. Kijk wel na of je arbeidsovereenkomst of de sectorale CAO van deze voorwaarden niet daarvan afwijkt.

 

 

BEKIJK ZEKER OOK ONZE DUIZENDEN VACATURES & VIND JOUW DROOMJOB

 

 

Kan je eindejaarspremie aangepast worden?

Werkgevers mogen afwijken van de vastgelegde bepalingen. Zo mogen ze de eindejaarspremie ook via een individuele arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement regelen. Wel moet de verandering in het voordeel van de werknemer zijn. Staat er in de sectorale CAO bijvoorbeeld dat de premie 70 procent bedraagt van je maandloon, dan mag je werkgever daar 100 procent van maken, maar geen 40 procent. Of werk je in een kleine sector waar de eindejaarspremie niet verplicht is, dan kan je werkgever beslissen om er toch een te geven.

 

Heb je recht op een eindejaarspremie als starter?

De algemene regel is dat je drie maanden in dienst moet zijn bij je werkgever om te kunnen genieten van een dertiende maand. Heb je een nieuwe job en ging je aan de slag bij je werkgever in oktober? Dan heb je er dat jaar nog recht op. Het komt ook voor dat je in een sector werkt waar je al vanaf je eerste werkdag recht hebt op een premie. Maar dit is verschillend per sector en staat ook duidelijk beschreven in de sectorale CAO.

 

Krijg ik een eindejaarspremie bij ziekte?

Tijdelijke werkloosheid, moederschapsrust of een periode van ziekte van minder dan drie maanden worden meestal gelijkgesteld met gewerkte dagen. Als hier sprake van is, dan moet dit wel expliciet vermeld worden in de sectorale CAO. Dit betekent dat je toch een volledige dertiende maand krijgt. Langere ziekteperiodes worden meestal niet gelijkgesteld. In die gevallen ontvang je maar een deel van je eindejaarspremie.

 

Wat met de eindejaarspremie na ontslag?

De kans is groot dat je geen recht meer hebt op een eindejaarspremie als je zelf je ontslag indient. Enkel als er explicitet in de sectorale CAO vermeld wordt dat je recht hebt op een dertiende maand bij ontslag, kan je van dit recht nog gebruikmaken. Word je ontslagen door je werkgever? Dan geldt er een andere regeling. Je werkgever moet je dan een deel van je eindejaarspremie uitbetalen. Maar dit hangt dus allemaal sterk af van de sector waarin je werkt.

 

Enkele weetjes over je eindejaarspremie

  1. Krijg je een loonsverhoging in de vorm van een premie of andere legale voordelen? Hou er dan rekening mee dat je eindejaarspremie wordt berekend op basis van je brutoloon, en dus niet zal stijgen.
  2. Ook als uitzendkracht heb je recht op een eindejaarspremie. Je moet dan wel minstens 65 dagen of 520 uren gewerkt hebben in het jaar dat voorafging. Het is dus belangrijk dat je al je prestaties goed bijhoudt.
  3. In sommige paritaire comités wordt de eindejaarspremie niet berekend aan de hand van je brutoloon, maar is het een vast bedrag dat jaarlijks wijzigt voor de hele sector (bijvoorbeeld de subsector autocars binnen PC 140.03), of een vast bedrag dat wordt vermeerderd met het aantal uren dat je het voorbije jaar presteerde (bijvoorbeeld binnen het PC 110).

 

Berekening van jouw eindejaarspremie

Hoeveel moet je eindejaarspremie bedragen? Hoeveel is je werkgever je verschuldigd? We helpen je met de berekening. De meeste bedrijven en sectoren hanteren een gelijkaardige regel om de omvang van de eindejaarspremie te bepalen:

  • Basisbedrag: 1 maand loon.
  • Vermindering met 1/12 per maand die je dat jaar niet gewerkt hebt.
  • Vermindering met RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing (bedrijfsvoorheffing als exceptionele premie dus die ligt hoger dan op je normale loon en wordt automatisch door je werkgever afgehouden op je loonbrief).

Voor jou hebben we ook enkele voorbeelden:

  • Je werkt drie jaar voltijds in een bedrijf aan een brutoloon van €1500. Je eindejaarspremie bedraagt dan €1500 bruto.
  • Je bent in een bedrijf begonnen op 1 april en je brutoloon bedraagt €1500. Je krijgt dan een eindejaarspremie van €1500*9/12 = €1125 bruto.
  • Je bent in een bedrijf begonnen op 1 november. Je krijgt dan geen eindejaarspremie, omdat je nog geen drie maanden annciëniteit hebt (tenzij anders bepaald).

Kortom, jouw eindejaarspremie is net iets minder dan een maandloon als je dat jaar gewoon gewerkt hebt. Was je lange tijd afwezig of begon je pas in de loop van het jaar te werken bij je werkgever? Dan wordt je dertiende maand proportioneel verminderd.

Pas op: dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een nuttige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen. Maar onze arbeidswetgeving is zo complex dat we onmogelijk elke case correct in een kort artikel kunnen vatten. Raadpleeg bij belangrijke vragen zeker een advocaat of een specialist bij de vakbond.

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Recente jobs

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!