Na je ontslag: de administratieve molen

Wij maken je wegwijs in de belangrijkste vergoedingen en uitkeringen die je na je ontslag mag verwachten.
Vertrek je bij je werkgever? Dan komt de administratieve molen op gang om ervoor te zorgen dat jij het juiste bedrag op je rekening gestort krijgt na je ontslag. Als je niet meteen een nieuwe job vindt, moet ook de werkloosheidsmachine in werking gezet worden.

 Opzegvergoeding

Werd je ontslagen zonder opzegtermijn? Dan moet je werkgever je een opzegvergoeding betalen. Het bedrag hangt af van een reeks factoren (je loon, je extralegale voordelen, je anciënniteit, …).

 

Vakantiegeld

Kort na je vertrek zal je werkgever een som geld op je rekening storten met de opmerking ‘saldo vakantiegeld’ of ‘vervroegd vakantiegeld’. Dat bedrag omvat:

  • Het loon voor je nog openstaande vakantiedagen van het lopende jaar.
  • Het enkel én dubbel vakantiegeld voor de vakantiedagen van volgend jaar waarvoor je bij je ontslag al rechten had opgebouwd. Verlaat je het bedrijf bijvoorbeeld eind juni, dan heb je de helft van je vakantiedagen voor het jaar daarop al bij elkaar gespaard.

Ga je nadien aan de slag bij een nieuwe werkgever, dan betaalt die je geen vakantiegeld meer voor de dagen die al werden uitbetaald door je vorige baas. Daardoor zal je in het jaar dat volgt op je ontslag gedurende één maand weinig of geen loon krijgen. Logisch, want je kreeg dat geld al toen je ontslagen werd. Het is dus een goed idee om deze som nu al aan de kant te zetten, zo kan je die ene maand zonder loon makkelijker overbruggen.

 

Eindejaarspremie

Heb je normaal gezien recht op een eindejaarspremie? Dan behoud je in de meeste gevallen dat recht, ook al verlaat je het bedrijf voor december. Uiteraard krijg je maar een percentage van dat bedrag, berekend op basis van de gepresteerde dagen.

Pas op: in de meeste bedrijven moet je wél 5 jaar anciënniteit kunnen aantonen om recht te hebben op (een gedeelte van) je eindejaarspremie. Sommige sectoren sluiten ontslagnemende werknemers trouwens sowieso uit van een eindejaarspremie.

 

Werkloosheidsuitkering

Na je ontslag en na afloop van je opzegtermijn heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Je moet je dan wel inschrijven als werkzoekende bij de VDAB en een aanvraag doen voor een uitkering bij de RVA. Die gaat na of je aan alle voorwaarden voldoet.

 

Documenten die je werkgever je moet bezorgen

Je werkgever moet er niet alleen voor zorgen dat je op de juiste manier wordt uitbetaald, hij moet je ook de nodige documenten bezorgen om je uitkering en je belastingen in orde te brengen. Check dus even of je deze documenten ontvangen hebt:

  • Een getuigschrift van tewerkstelling (op jouw verzoek) waarop de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld.
  • De afrekening van de laatste betalingen.
  • De individuele rekening van het lopende jaar (binnen de 2 maanden na het einde van het trimester waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd werd).
  • Het werkloosheidsattest (C 4)
  • De belastingsfiche 281.10
  • Het vakantieattest (enkel voor bedienden)

 

Tot slot: blijf niet bij de pakken zitten

Het is natuurlijk belangrijk om alle financiële en administratieve zaken op een correcte manier te regelen. Maar wil je snel weer aan de slag, concentreer je dan vooral op de toekomst.

Veel succes met de zoektocht naar een nieuwe job!

Vind jouw droomjob

Ben jij op zoek naar de job van je dromen? Goed nieuws: StepStone helpt jou!

Nieuwste jobs

Vind jouw droomjob

Ben jij op zoek naar de job van je dromen? Goed nieuws: StepStone helpt jou!

Start mijn zoektocht

Verder lezen