Belgische vrouwen krijgen meer opslag in % dan mannen bij de sprong naar een managementpositie


07.03.2019

Met Internationale Vrouwendag in het verschiet keek StepStone naar enkele interessante gegevens rond vrouwen in managementposities.

Gemiddeld krijgen Belgische vrouwen 22% meer loon wanneer ze doorstoten naar een managementpositie, terwijl dat voor mannen 20% is. In absolute cijfers (en brutoloon) verdienen mannen globaal gezien nog steeds meer. Het voordeel voor vrouwen geldt ook enkel voor de promotie naar het onderste managementniveau.

Dat berekende jobwebsite StepStone op basis van meer dan 14,000 loongegevens. Ook zien we dat maar liefst 67% van de managers in de HR-sector vrouwelijk zijn.

 

Groter procentueel loonverschil voor vrouwen die doorstoten naar een managementpositie

Vrouwelijke werknemers die in België gepromoveerd worden tot teamleidster of verantwoordelijk worden voor een team, krijgen over het algemeen 22% extra loon. Wanneer een Belgische man dezelfde carrièresprong onderneemt, krijgt hij ‘slechts’ 20% meer loon. Dat blijkt uit de loonanalyse van StepStone-gegevens van meer dan 14,000 Belgische mannen en vrouwen.

Voor het middelste en hoogste managementniveau liggen de kaarten anders. Daar neemt het verschil tussen mannen en vrouwen toe naar minimum tweemaal zoveel voor mannen. Vooral voor de allerhoogste posities is het verschil treffend, hoewel natuurlijk per individueel geval allerlei factoren zoals de industrie en het ervaringsniveau, doorslaggevend zijn.

In absolute cijfers verdienen mannen gemiddeld nog steeds meer. De gemiddelde 20% bij mannen weegt dus zwaarder door dan de 22% opslag voor vrouwen.

 

De sectoren waar er meer vrouwen dan mannen manager zijn

Daarnaast keken we ook naar verschillende sectoren en het gender van de verschillende managers. In deze zes industrieën zijn meer dan de helft van het leidinggevende personeel vrouwelijk:

Figuur 2: de sectoren waar er meer vrouwen dan mannen manager zijn.

Opvallend is dat twee op drie managers in Human Resources vrouwelijk zijn. Daarnaast zien we ook in de sociale en wetenschappelijke sector duidelijk meer vrouwen als leidinggevend personeel.

 

Methodologie

Managementposities werden ingedeeld in de drie gebruikelijke niveaus: het onderste (leidinggevend over een team); middelste (hoofd van een afdeling) en hoogste (senior management, directie).

Het verschil in loon en opslag bij promotie is niet enkel gelinkt aan het verschil in gender, maar wordt ook beïnvloed door een veelvoud van andere externe factoren, waaronder de industrie en het ervaringsniveau van de werknemer. Bovenstaande analyses bieden dus slechts een algemeen beeld, met gender als focuspunt.

Vragen? Contacteer:
Killian Cramers
+32 2 209 97 44 of +32 472 55 00 97
killian.cramers@stepstone.be