38 resultaten voor

Operations Management Jobs

  • Operations Management
Voltijds/deeltijds
  • 1 van 2
  • 1 van 2
Jobs in operations management
Jobs in operations management verbinden enerzijds de economische en anderzijds de productiegerelateerde belangen van een bedrijf. Mensen met een grondige kennis van de hedendaagse technologische mogelijkheden, die bovendien ook goed op de hoogte zijn van de financiële impact van het gebruik ervan, zijn dan ook de aangewezen personen voor het uitoefenen van jobs in operations management.

Stressbestendigheid, precisie, opvolgen van planningen en halen van deadlines, het zijn slechts enkele van de typerende kenmerken van mensen die dergelijke jobs uitoefenen en het op het vlak van operations management tot een goed einde brengen. Een nauwkeurige kostencalculatie en budgetbewaking maken jobs in operations management nog dat tikkeltje extra uitdagender. De typische profielen voor dergelijke vacatures vind men dan ook dikwijls terug bij industrieel ingenieurs en andere technisch hoger geschoolden.
Vooral wanneer iemand ook een grote creativiteit aan de dag legt en het vermogen heeft om probleemsituaties adequaat op te lossen met een minimale impact op het voorziene budget, heeft deze persoon een veelgevraagd profiel als het om jobs in operations management gaat.

Doordat een grote variëteit aan bedrijven afhankelijk is van productie, zijn er in tal van sectoren vacatures voor jobs met een focus op operations management, gaande van industriereuzen tot informaticabedrijven. StepStone is de ideale jobsite voor wie op zoek is naar jobs in operations management. Op StepStone zijn er deze vacatures namelijk in tal van sectoren, ervaringsniveaus en in elke regio van het land. Aarzel dus niet langer en upload vandaag nog jouw sollicitatiebrief en cv!