94 resultaten voor

Juridisch Jobs

Voltijds/deeltijds
  • 1 van 4
  • 1 van 4
Juridische jobs
Heeft ons rechtssysteem geen geheimen voor jou en ben je geboeid door alles wat met wetgeving en rechtspraak te maken heeft? Dan is de kans groot dat je op zoek bent naar een vacature voor juridische jobs.

Gelukkig is het aanbod aan juridische jobs groot en divers. Daardoor zul je wellicht snel de vacature vinden die voldoet aan je wensen. Juridische jobs die je kunt uitoefenen zijn: advocaat, rechter, griffier, openbaar aanklager en juridisch vertaler. Maar daarnaast kan een vacature voor juridische jobs ook te maken hebben met het vervullen van administratieve taken.
Dan ben je secretaresse of lever je administratieve ondersteuning aan advocaten, rechters en rechtbanken. Je hoeft voor een dergelijke vacature niet noodzakelijk rechten gestudeerd te hebben. Voor de meer administratieve, juridische jobs volstaat meestal een gezonde interesse voor wetgeving.

Verder moet je: vlot onder druk kunnen werken; georganiseerd, punctueel en ordelijk zijn en goed met mensen kunnen omgaan. De kennis van één of meerdere bijkomende talen is in veel gevallen mooi meegenomen, omdat je vaak te maken krijgt met anderstaligen. Wil je toch als advocaat of rechter aan de slag, dan moet je mentaal erg sterk staan. De kans is immers groot dat je tijdens je loopbaan met een aantal emotionele rechtszaken te maken krijgt, die je niet altijd kunt winnen.

Hou er tenslotte rekening mee dat je vaak voor jobs in Antwerpen of jobs in Brussel moet kiezen, omdat daar de grote rechtbanken gevestigd zijn.