11 resultaten voor

Directie en raad van bestuur Jobs

  • Directie en raad van bestuur
Voltijds/deeltijds
  • 1 van 1
  • 1 van 1
jobs in de directie en raad van bestuur
Vacatures op het niveau van directie en raad van bestuur worden dikwijls niet geadverteerd. Het gaat namelijk om sleutelfuncties binnen een bedrijf waar niet iedereen voor in aanmerking komt. De directie en raad van bestuur van een bedrijf bepalen tenslotte de toekomst van het bedrijf.

De directie (ook "management board" of "executive board") is bij het ene bedrijf qua hiërarchie al wat formeler dan bij het andere. In jongere bedrijven, zoals grafische of webbedrijven, heerst dikwijls een vlakkere bedrijfsstructuur met informelere rapporteringskanalen.

Een raad van bestuur ("RvB" of "Board of Directors") is niet overal aanwezig; in België is dit afhankelijk van de vennootschapsvorm van een bedrijf. Wanneer er een RvB aanwezig is, heeft deze doorgaans de strategische leiding over het bedrijf. De RvB bepaalt de strategie op (middel)lange termijn. De directie heeft de dagelijkse leiding: ze beslist, communiceert met alle niveaus, volgt resultaten op en stuurt bij waar nodig. Voor zo'n topfunctie binnen directie of raad van bestuur, is ervaring onontbeerlijk. Je doet namelijk aan risico-analyse, onderhandelt op hoog niveau, neemt beleidsbeslissingen, etc. Een hoger diploma is tegenwoordig een vereiste.

De rekrutering voor directie en raad van bestuur verloopt vaak via headhunters, via aanbeveling, soms ook op basis van interne rekrutering. Binnen de RvB is "rekrutering" zelfs niet helemaal correct. Meestal stel je je kandidaat en moet je worden verkozen, ofwel door de andere bestuursleden, ofwel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, afhankelijk van de statuten van het bedrijf.