133 resultaten voor

Cash management & treasury Jobs

  • Cash management & treasury
Voltijds/deeltijds
  • 1 van 6
  • 1 van 6
Jobs in cash management & treasury
Wanneer je jobs bij de overheid ambieert, maak je een grote kans om geschikte vacatures te vinden wanneer je binnen het domein van Cash management & treasury zoekt.

Binnen deze afdeling worden de kasstromen van bijvoorbeeld de regering maar ook van bedrijven beheerd. Je kan je voorstellen dat dit erg belangrijk is in tijden van crisis en er dus heel wat jobs bij de overheid beschikbaar zijn op dit vlak. Heb je de nodige financiële achtergrond op je cv staan en de juiste studies achter de rug, dan kunnen jobs bij de overheid op een treasuryafdeling zeker een grote uitdaging voor je zijn.

Zoals gezegd beheer je dan de kasstromen van de instelling waar je voor werkt, maar je dient ook de risico's te beheersen die voortvloeien uit het cashbeleid van de instelling. Geen eenvoudige taak, maar wel een functie waar heel wat voldoening te rapen valt.


Om in aanmerking te komen voor jobs bij de overheid, meer specifiek treasury jobs, dien je dus in de eerste plaats een grondige kennis te hebben van de economie en het financiële reilen en zeilen van een firma. Maar dat is niet voldoende.
Ook assertiviteit, nauwkeurigheid, punctualiteit en een sociale geëngageerdheid zijn zeker nodig. Daarnaast zal een vlot gebruik van diverse computerprogramma's verwacht worden evenals een verzorgd voorkomen en correct taalgebruik. Dit is nodig omdat je met heel wat verschillende mensen en partijen in aanraking zult komen binnen je functie.