Sorry, we hebben momenteel geen openstaande vacatures.
Blijf op de hoogte van nieuwe jobs in ons bedrijf.
Hou me op de hoogte via e-mail

Over ons

Na meerdere jaren van onderzoek begrijpen wij nu beter het gedrag van de kandidaten wanneer ze werk zoeken.
Op basis van deze conclusies hebben wij nieuwe aanwervingsoplossingen ontwikkeld zodat we de kandidaten een optimale ervaring kunnen aanbieden, die zich uit in uitstekende resultaten voor onze klanten.
Zet uw bedrijf in het daglicht en vul uw Bedrijfsprofiel aan via onderstaande topics.

Bedrijfsvoorstelling

VCOV vzw, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen,
informeert en begeleidt ouders en ouderraden in basis-en secundaire scholen van het Katholiek Onderwijs. Als koepelorganisatie vertolkt de VCOV vzw de stem van ouders in alle overlegorganen die met ouders en onderwijs hebben te maken. Wij maken, overeenkomstig de doelstellingen van het participatiedecreet, werk van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in het onderwijs. Meer info? Surf naar www.vcov.be !

Wie zijn we?

De VCOV, Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, is de ouderkoepel van het vrij onderwijs. De VCOV vertegenwoordigt alle ouders en ouderverenigingen van de scholen van het Katholiek onderwijs in Vlaanderen. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid staan centraal in de werking van de VCOV. Dat blijkt ook uit de opdrachten die in de beheersovereenkomst met de overheid zijn overeengekomen.

Wat doen we?

Een goede samenwerking tussen school en ouders ontstaat niet zomaar. De VCOV betrekt al meer dan 50 jaar alle ouders bij de school en maakt het onderwijs verstaanbaar en duidelijk. Ouderparticipatie is onze kernopdracht. Ouders een krachtige stem geven op alle niveaus is ons doel. Wij coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant- en klare pakketten aan, maar ook deskundige begeleiding op maat is mogelijk. Met de VCOV bouw je dus mee aan een oudervriendelijke school, een school waar alle kinderen zich thuis voelen.

Missie van de VCOV

De VCOV is de Christelijk geïnspireerde belangenbehartiger van ouders, ouderverenigingen en kinderen in het vrij onderwijs in Vlaanderen.
De VCOV wil een goed leef- en leerklimaat ondersteunen voor al onze kinderen en jongeren tijdens het levenslange leerproces. We doen dit vanuit een christelijke inspiratie, op het kruispunt van school/ouders/ kinderen. We zijn beleidsuitvoerders voor Onderwijs, belangenbehartigers van ouders en kinderen en we creëren een ontmoetingsforum voor leden. Dit gebeurt door gevormde en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers op een gezonde financiële basis.

In het kort

Adres:
Berkendreef 7 , 3220 Holsbeek, BE