Over ons

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting is een belangrijk publiek instrument voor de Brusselse stadsontwikkeling. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van grote stedenbouwkundige projecten en de bouw van openbare voorzieningen van gewestelijke omvang die tegemoetkomen aan de behoeften en verwachtingen van de Brusselse bevolking. Enkele projecten zijn: de ontwikkeling van de kazerne Fritz Toussaint in Elsene (Usquare.brussels - SeeU), mediapark.brussels (met het mediahuis Frame), het toekomstige LE CHAT cartoon museum en verscheidene projecten van openbare voorzieningen langs het kanaal (nieuwe brandweerkazernes, sportcentrum, concertzaal).De MSI stuurt al haar projecten aan op een specifieke manier, die afhankelijk is van de kenmerken van de projecten, zodat ze ten goede komen aan de inwoners, de bedrijven en de bezoekers van het gewestelijk grondgebied. De MSI vervult haar taak als gebiedsontwikkelaar door de acties van diverse publieke of private partners te coördineren en door zelf complexe projecten uit te voeren. Als betrouwbare en solide partner van alle betrokken publieke en/of private actoren begeleidt de MSI de projecten gedurende de hele procedure. In tegenstelling tot de afzonderlijke sectorale partners neemt de MSI de eindverantwoordelijkheid voor de implementatie van een globale visie in deze multi-actoren projecten.De activiteiten van de MSI betreffen een zeer gevarieerde verzameling van wijken, locaties, gebouwen, functies, actoren, bewoners en methoden. Daardoor heeft de maatschappij een dynamisch multi-actoren partnerschap ontwikkeld op basis van waarden als kennis, dialoog, begrip, flexibiliteit, transparantie, integriteit en streven naar excellentie, … om de ambitieuze collectieve doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken.

In het kort

Adres:
Rue des Colonies 11, 1000 Brussel, BE
Grootte:
1-10
Sector:
Andere sectoren

Société d'Acquisition Foncière

  1. Andere sectoren
  • Brussel
  • 1-10
  1. Vacatures
  2. Société d'Acquisition Foncière