Poolstok

  1. Andere sectoren

Over ons

De BMWB, Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een publiekrechtelijke naamloze vennootschap, opgericht bij ordonnantie in 2006. Haar belangrijkste aandeelhouder is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Haar kerntaak? Het stedelijke afvalwater saneren, dat wil zeggen dat ze verantwoordelijk is enerzijds voor het beheer en de behandeling van het afvalwater in de Brusselse regio via het zuiveringsstation Brussel Zuid en het netwerk van collectoren, stormbekkens, pompstation en anderzijds voor het bouwen van nieuwe saneringsinfrastructuren.

In het kort

Adres:
Interleuvenlaan 62/b.2, 3001 HEVERLEE, BE
Grootte:
0-50
Sector:
Andere sectoren
  1. Vacatures
  2. Poolstok