Je zoekopdracht leverde 1 resultaten op
  • 1 van 1
  • 1 van 1

Over ons

INVEST FOR JOBS is een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Bluepoint Building, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel.

INVEST FOR JOBS is een paritair beheerd investeringsfonds en is als Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) onderworpen aan de normen en toezicht van de FSMA.

INVEST FOR JOBS heeft uitsluitend als doel om te investeren (onder de vorm van een lening of in kapitaal) in activa (Belgische niet-beursgenoteerde vennootschappen, sociale infrastructuren, onroerende goederen) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met de promotie van werkgelegenheid in België.

Bijgevolg zullen de gerichte investeringen, rechtstreeks en onrechtstreeks, moeten bijdragen aan de instandhouding van en het creëren van werkgelegenheid in het Vlaams, Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dergelijke werkgelegenheid moet lokaal en duurzaam zijn en mag niet worden verplaatst buiten België.

Om deze investeringen te selecteren, worden selectiecriteria gebruikt van economische en financiële efficiëntie, alsmede de prestatiecriteria in termen van werkgelegenheid.

In het kort

Adres:
Boulevard Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles, BE
Grootte:
5