Sorry, we hebben momenteel geen openstaande vacatures.
Blijf op de hoogte van nieuwe jobs in ons bedrijf.
Hou me op de hoogte via e-mail

Over ons

Comensia cvba, Huurderscoöperatieve, is een huisvestingsmaatschappij van openbaar nut (O.H.O.N.) werkend onder het toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en gevormd door de fusie van vier verschillende juridische entiteiten. Comensia beheert een patrimonium van meer dan 3.200 sociale woningen in het Brussels Gewest. De 100 werknemers (bedienden en arbeiders) die aanwezig zijn op de sites of op de maatschappelijke zetel van de maatschappij zijn verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud, de renovatie en uitbreiding van het patrimonium, evenals de sociale begeleiding van de huurders.

In het kort

Adres:
rue de Koninck 40 bte 24 , 1080 BRUXELLES, BE