AGIOn - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

  1. Openbare administratie, non-profit
  • Brussel
  • 0-50

Over ons

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen. Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten. Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking.

Investeren in schoolgebouwen is echter meer dan investeren in stenen. Schoolgebouwen worden immers verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te ondersteunen. Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.

Om dit engagement te kunnen waarmaken worden een aantal langetermijnprojecten ontwikkeld, en dit overeenkomstig de strategische en operationele doelstellingen van het agentschap.

Binnen dit specifieke beleidsterrein wenst het agentschap verder te bouwen aan het analyseren, het kennis verwerven, en het adviseren van de ontwikkelingen rond scholenbouw.

In het kort

Adres:
Ellipsgebouw Koning Albert II - laan 35 bus 75 , 1030 Brussel, BE
Grootte:
0-50
Sector:
Openbare administratie, non-profit
  1. Vacatures
  2. AGIOn - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs