Wat zijn je rechten als transgender op de werkvloer?

Wil je zeker zijn van je rechten? Bekijk ons overzicht.

Transgenders hebben het niet altijd makkelijk op de werkvloer, net als andere minderheidsgroepen. Gelukkig zijn er sinds enkele jaren wel wetten die je rechten als transgender verzekeren. Een overzicht.

 

1. Wetten tegen discriminatie

De wet biedt je bescherming tegen discriminatie op basis van geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie. Dat geldt zowel op Vlaams en federaal niveau als op Europees niveau. De federale Genderwet van 10 mei 2007 verbiedt directe en indirecte discriminatie, intimidatie, ongewenst seksueel gedrag en het aanzetten tot discrimineren.

2. Beschermd tegen geweld en pesten op het werk

De federale Welzijnswet van 04/08/1996 en het koninklijk besluit van 17/05/2007 over het voorkomen van psychosociale belasting op het werk, onder meer door geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, beschermen je als werknemer tegen geweld, pesten en seksuele intimidatie. Sinds de wetswijziging van 28/4/2014 zijn ook pesterijen op basis van gender expliciet verboden.

3. Recht op privacy

Dankzij de wet op de privacy ben je niet verplicht om je werkgever te vertellen dat je transgender bent. Niemand mag je onder druk zetten om dat toch te doen, of jouw privacy schenden mocht hij toch te weten komen dat je een gendertransitie onderging. Het staat je natuurlijk wel vrij om je werkgever zelf in te lichten, mocht je dat willen.

4. Opgebouwde rechten blijven behouden

Verander je officieel van naam en van geslacht, dan blijven al je opgebouwde rechten behouden. Contracten en verzekeringen blijven geldig, net als je pensioenbijdragen en anciënniteit.

5. Klacht indienen

Krijg je te maken met discriminatie of pesterijen op het werk, dan kan je in eerste instantie terecht bij de preventieadviseur. Daarnaast kan je klacht neerleggen bij het federale Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen of bij de Vlaamse ombudsdienst. Misdrijven kan je uiteraard ook melden bij de politie.

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Nieuwste jobs

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Stuur mij relevante jobs

Verder lezen