Wat zijn Hard Skills en waarom zijn ze belangrijk?

Van de basis tot concrete lijstjes met vaardigheden: hier vind je alles terug over hard skills!
Hard skills, je kan er niet omheen in je Curriculum Vitae, maar hoe pas je ze toe? En welke vermeld je?

Inhoudsopgave

 

Wat zijn hard skills?

Hard skills zijn, zoals het woord zegt, de harde en meestal stabiele vaardigheden die het fundament vormen van jouw professionele ervaring. Een potentiële werkgever zal zich vaak op deze professionele competenties baseren om je al dan niet uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Belangrijk zijn deze skills dus zeker en vast.

Net zoals de klassieke materie en onderwijsstof van schoolvakken en diploma’s zijn deze bekwaamheden vaak perfect meetbaar, kwantificeerbaar en vooral testbaar. Proeven en tests bij een sollicitatie peilen dan ook specifiek naar het niveau van de hard skills die van groot belang zijn voor je nieuwe job.

 

Waarom zijn ze belangrijk in je CV?

Je hard skills zijn het resultaat van een studie en je behaalde diploma, en vormen zo de professionele neerslag van je loopbaan tot nog toe. Deze opgedane kennis is daarom ook waarop je werkgever je zal beoordelen en waardoor je voor je job aangenomen kan worden. Deze vaardigheden zul je dagelijks, misschien zelfs doorlopend, nodig hebben bij het vervullen van jouw job.

Doordat deze skills meetbaar en testbaar zijn, kunnen zowel de werknemer als werkgever duidelijk nagaan op welk niveau jouw hard skill zich bevindt. Kortom, hard skills zijn de basis voor jouw professionele carrière.

 

Wat is het verschil tussen soft skills en hard skills?

Hard skills, waaronder bijvoorbeeld luisteren, schrijven of cijfervaardigheid, zijn de uitkomst van een studie en zijn dus de noodzakelijke onderdelen voor je latere loopbaan. Sommige vaardigheden vallen echter niet zomaar te studeren, vereisen praktische ervaring en gaan voorbij aan de professionele competenties. Dit zijn de soft skills. Vaak zijn ze abstracter en focussen ze op interpersoonlijke relaties op de werkvloer.

Anders dan bij een hard skill kan je dus niet eenvoudigweg studeren om een soft skill onder de knie te krijgen. Deze abstractere vaardigheden verwerf je dankzij een combinatie van praktische oefening en ervaring. Ook soft skills zijn natuurlijk noodzakelijk bij een opvallend en geschikt CV, maar lijken vaak minder logisch, terwijl je hard skills min of meer voor zich spreken.

 

Welke hard skills scoren goed op je CV?

Wellicht kan je wel al enkele hard skills voor de geest halen, maar graag sommen we nog enkele voorbeelden op van de meest relevante vaardigheden voor je toekomstige job. 

Talenkennis

Ben jij een talenknobbel en haal jij steevast een tien op tien op taaltesten? Zijn Frans, Engels of Duits kinderspel voor jou? Vermeld dat dan zeker op je CV! In een drietalig land als België zijn talen een belangrijke troef.

 

Schrijven

Heb jij een vlotte pen en hebben spellings- of grammaticaregels geen geheimen voor jou? Foutloos, maar ook boeiend schrijven zijn op heel wat plaatsen een meerwaarde en dus zeker vermeldenswaardig.

 

Design en ontwerp

Een leuk of origineel design valt altijd op en geeft meteen je creativiteit weer. Het aanstippen van een grafische opleiding in je CV is ook zeker een pluspunt. 

 

Cijfervaardigheid/wiskunde

Zie jij de cijfers voor je ogen vliegen en zijn wiskundige oefeningen voor jou kinderspel? Indien relevant moet je dat zeker op je CV vermelden. Ook kan je je curriculum vitae opbouwen met cijfers.

 

Administratieve, financiële en analytische vaardigheden (accounting, boekhouden, …)

Ben jij administratief aangelegd, houd jij graag de zaakjes op orde en volgde jij een relevante opleiding? Ook dat kunnen duidelijke pluspunten zijn.

 

Computer- en datakennis (software/hardware)

Heeft de digitale wereld voor jou geen geheimen en heb jij kennis van HTML, Java en andere programmeertalen? Stip dat dan zeker aan in je CV.

 

Hoe verwerf je hard skills?

Net zoals bij de soft skills draait het ook hier om ervaring en oefening. Je hoort je immers te verdiepen in een bepaalde vaardigheid om je zo meester te maken van hard skills. Deze relatief toegankelijke en leerbare skills kan je op heel wat verschillende manieren verwerven: 

  • Op de schoolbanken

  • Avondschool

  • Hobby’s

  • Zelfstudie via wetenschappelijke en professionele literatuur

  • Bijscholing op de werkvloer

Een voorbeeld over talenkennis zal deze loopbaan verduidelijken. Tijdens het lager onderwijs word je geconfronteerd met je eerste woordjes Frans. Stapsgewijs neemt je kennis jaar na jaar toe, zodat je doorheen het middelbaar een degelijke basiskennis uitbouwt. Zonder dat je het beseft, heb je je verdiept in een hard skill. Je kan echter verdergaan en dat niveau nog doen stijgen. Praat je in je Chiro-vereniging wekelijks met Franstalige vrienden? Kijk jij steevast Franse films zonder ondertitels? Of ben je zelfs zo geboeid door de taal dat je ze in je vrije tijd studeert of onderhoudt aan het hoger onderwijs? Proficiat, jouw niveau in deze hard skill wordt zo (meer dan) bovengemiddeld.

Automatisch ga je meer nijgen naar het ontwikkelen van je interesses en zullen die hard skills dus het best uitgebouwd zijn. Vergeet echter niet dat ook de andere vaardigheden niet verwaarsloosd mogen worden. Zelfs iemand die voor zijn job continu bezig zal zijn met cijfers, moet ook over talenkennis beschikken om zijn resultaten te communiceren. Uiteraard geldt dat ook omgekeerd. Een stevige basis aan diverse hard skills is daarom zeker een pluspunt voor je werkgever en toekomstige job.

 

De ultieme tips voor hard skills in je CV

Als afsluiter geven we hier graag nog even enkele belangrijke tips voor hard skills in je CV op:

  • Hou het relevant. Sommige hard skills zijn simpelweg niet belangrijk voor een bepaalde job

  • Som niet te veel hard skills op, zodat je vermeldingen hun impact behouden. Je bent geen Superman of -vrouw en kan niet in alles even bedreven zijn

  • Creëer een evenwicht met je soft skills

  • Onderscheid je beheersingsniveau bij de verschillende hard skills. Cijfers kunnen hiervoor erg handig zijn

  • Som enkele voorbeelden of werkervaringen op. Zo concretiseer je meteen je hard skills en maak je het geheel geloofwaardig

 

Stel je je nog vragen bij het opstellen van een CV? Of heb je graag enkele voorbeelden? Geen zorgen. Dat kan je allemaal terugvinden in ons uitgebreide CV-artikel. En als je CV helemaal klaar is, waarom zou je het dan niet uploaden in onze CV Database?

Upload jouw CV

Wil jij gezien worden door honderden recruiters? Maak je CV aan en zorg dat bedrijven jou kunnen contacteren.

Mijn CV uploaden

Verder lezen

6 personal branding tips voor je CV

Jezelf beschouwen als een merk helpt je jouw sterktes te bepalen en uit te spelen. Dus waarom zou je dat principe niet toepassen op je CV, de sollicitatietool bij uitstek?

5 tips: online solliciteren of beter per post?

Veel werkgevers geven je de keuze: solliciteren via e-mail of je CV opsturen per post. Maar welke optie heeft de voorkeur? Zo kies je de juiste manier om te solliciteren en vergroot je de kans dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek.

Wat mag je niet vergeten als je via e-mail solliciteert?

Stel: je wilt solliciteren voor een heel interessante job. Wat doe je? Snel een mailtje sturen? Solliciteren via e-mail is een goed idee, maar hou er rekening mee dat je ook hiervoor even tijd moet nemen.