Op hoeveel wettelijke vakantiedagen heb je recht?

De regeling voor jaarlijkse wettelijke vakantiedagen is niet zo doorzichtig. Dit artikel maakt je wegwijs in de basics!
Iedereen heeft nu en dan nood aan vakantie, maar op hoeveel wettelijke vakantiedagen heb je eigenlijk recht? Dat is niet altijd eenvoudig en de regeling voor jaarlijkse vakantiedagen is niet zo doorzichtig. Dit artikel maakt je wegwijs in de basics!

Inhoudsopgave

 

Op hoeveel wettelijke vakantiedagen heb je recht?

Elk jaar krijg je een portie vakantiedagen gebaseerd op je prestaties van het jaar ervoor: het vakantiedienstjaar. Het jaar waarin je de dagen opneemt, heet je vakantiejaar. Voor een volledig werkjaar krijg je 24 vakantiedagen als je voltijds werkt in een zesdagenweekstelsel. Als je voltijds werkt in een vijfdagenweekstelsel krijg je 20 vakantiedagen. Werk je deeltijds? Dan wordt de hoeveelheid vakantie berekend volgens het aantal dagen dat je werkt.

Dagen waarop je niet werkte, zorgen voor een proportionele vermindering van je verlof. Maar op die regel bestaan heel wat uitzonderingen. Zo worden dagen van ziekte, vakantiedagen en periodes van zwangerschaps- of bevallingsverlof gelijkgesteld met arbeidsdagen. Jongeren van maximaal 24 jaar die een maand werkten in het jaar waarin ze hun studies beëindigden, hebben daarnaast ook recht op jeugdvakantie. 

De exacte periode bepaal je in overleg met je werkgever, tenzij er sprake is van collectief verlof. Sommige sectoren leggen je immers de verplichting op om tijdens een bepaalde periode van het jaar met vakantie te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het bouwverlof in de zomermaanden. Ook je werkgever mag zo’n collectief verlof opleggen als hij dat tijdig in het arbeidsreglement opneemt.

Bovenop die wettelijke jaarlijkse vakantie kan je werkgever extra vakantiedagen toekennen. Dat gebeurt dan via je arbeidsovereenkomst, via je collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of via het arbeidsreglement. Een extra dag vakantie per vijf jaar anciënniteit is een typisch voorbeeld. Net zoals twaalf zogenaamde recupdagen voor bedienden die 40 uur werken in een sector die de 38-urenweek hanteert.

 

Berekening van de wettelijke vakantiedagen

Het is natuurlijk praktisch om een overzicht te hebben van het maximum aantal wettelijke vakantiedagen per jaar. Onze handige tabel geeft je een berekening van hoeveel vakantiedagen jij nu net verdient.  

 

berekening wettelijke vakantiedagen

 

Mag je niet opgenomen vakantiedagen overdragen naar het volgende werkjaar?

Het is verplicht om als werknemer, ongeacht je statuut, al je wettelijke vakantiedagen op te nemen tussen 1 januari en 31 december van het vakantiejaar. Je verworven vakantiedagen overdragen naar het volgende werkjaar is wettelijk niet toegelaten. Wel gaat je vakantiegeld in geval van overmacht niet verloren. Zo krijgt een bediende in dit geval zijn vakantiegeld uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar uitbetaald. 

Als je er vrijwillig voor kiest om je vakantie niet op te nemen, bijvoorbeeld als je een echte workaholic bent, dan heb je geen recht meer op het vakantiegeld voor deze niet opgenomen vakantiedagen. Als werkgever moet je wel kunnen aantonen dat je jouw werknemers de kans hebt gegeven om hun vakantiedagen op te nemen. Een mogelijke oplossing is om je werknemers tijdig op de hoogte te brengen dat ze nog vakantie moeten opnemen aan de hand van een overzicht. Als een werknemer dan zijn vakantiedagen nog niet opneemt, is hij deze onherroepelijk verloren en ben je als werkgever niet verplicht deze vakantiedagen te betalen.

Wel is er een verschil tussen arbeiders en bedienden. Arbeiders krijgen vanaf de maand mei hun vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie (RJV) of van hun vakantiekas. Het bedraagt 15,38% van hun brutoloon (aan 108%) verdiend tijdens het vakantiewerkjaar. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

 

Wat met wettelijke feestdagen?

Naast je vakantiedagen moet je uiteraard ook tijdens de wettelijke feestdagen niet werken. Werknemers hebben recht op tien feestdagen aan vakantie per jaar. Dat zijn tien ‘rustdagen’ per jaar. Een werknemer heeft pas recht op zo’n ‘rustdag’ wanneer de feestdag samenvalt met een dag waarop normaal gewerkt wordt. Maar wanneer heb je recht op een vervangingsdag als de wettelijke feestdag samenvalt met een dag waarop normaal niet gewerkt wordt?

 

Voltijdse werknemer

Een voltijds tewerkgestelde werknemer heeft recht op een vervangingsdag voor elke feestdag die samenvalt met een dag waarop normaal niet gewerkt wordt in de onderneming.

Voorbeeld – Een onderneming is open van maandag tot en met vrijdag. Zaterdag en zondag zijn dus de dagen waarop normaal niet gewerkt wordt in de onderneming. De voltijdse werknemer heeft recht op een vervangingsdag voor de feestdag van 15 augustus 2018 (O.-L.-V.- Hemelvaart), die op een zondag valt.

In ondernemingen met specifieke arbeidsregelingen waar zeven dagen per week gewerkt wordt, bestaat er geen dag waarop werknemers normaal niet werken.

Een voltijdse werknemer die werkzaam is in zo’n arbeidsregeling krijgt echter een vervangingsdag wanneer de feestdag samenvalt met één van zijn rustdagen. Dat is zelfs het geval wanneer die rustdagen inactiviteitsdagen zijn die specifiek zijn voor elke werknemer afzonderlijk.

 

Deeltijdse werknemer met een vast rooster

Een werknemer die deeltijds tewerkgesteld is gedurende 5 of 6 dagen per week en een vast rooster heeft, krijgt een vervangingsdag voor alle feestdagen die samenvallen met een dag waarop normaal niet gewerkt wordt.

Een werknemer die minder dan 5 dagen per week deeltijds tewerkgesteld is met een vast rooster, heeft recht op de feestdagen die samenvallen met zijn gewone werkdagen en op een vervangingsdag voor alle feestdagen die samenvallen met een dag waarop normaal niet gewerkt wordt in de onderneming.

Opgelet! Werd in de onderneming een vervangingsdag vastgesteld op een dag waarop de werknemer die minder dan 5 dagen per week tewerkgesteld is (vast rooster), normaal niet werkt? Dan heeft laatstgenoemde geen recht op een vervangingsdag.

Voorbeeld – In een onderneming waar voltijdse werknemers van maandag tot vrijdag tewerkgesteld zijn, werd de vervangingsdag voor de feestdag van zondag 15 augustus 2018 (dag waarop normaal niet gewerkt wordt in de onderneming) in de ondernemingsraad vastgesteld op vrijdag 12 november 2018. De werknemer, die 5 uren tewerkgesteld is op dinsdag, woensdag en donderdag, krijgt de vervangingsdag niet.

Het is uiteraard niet uitgesloten dat een onderneming meer dan 2 dagen heeft waarop normaal niet gewerkt wordt.

 

Deeltijdse werknemer met een veranderlijk rooster

Een werknemer die deeltijds tewerkgesteld is en een veranderlijk rooster heeft, krijgt feestdagen en vervangingsdagen toegekend die samenvallen met de dagen waarop hij prestaties levert.

Voor alle feestdagen die samenvallen met een dag waarop die werknemer geen prestaties moet leveren, wordt daarentegen geen enkele vervangingsdag toegekend. Voor die dagen ontvangt de werknemer echter een ‘vervangingsloon’ waarvan de berekeningswijze bij Koninklijk Besluit werd bepaald. het vervangingsloon stemt overeen met de vergoeding dat verdiend werd gedurende de vier weken vóór de feestdag.

Voorbeeld – Een deeltijdse werknemer met een veranderlijk rooster ontvangt zijn schema voor juli en augustus 2010. Voor de week van 19 tot 25 juli 2018 voorziet zijn rooster 4x5u arbeidsprestaties op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor de week van 9 tot 15 augustus 2018 voorziet zijn schema 4x5u arbeidsprestaties van maandag tot donderdag. Voor de feestdagen van 21 juli en 15 augustus 2018 krijgt de werknemer geen enkele vervangingsdag. Hij heeft daarentegen recht op het loon dat overeenstemt met de vergoeding die verdiend werd gedurende de 4 weken vóór de feestdag, gedeeld door het aantal arbeidsdagen dat gewerkt werd in de onderneming.

 

Hopelijk heeft jouw vakantie nu geen geheimen voor je!

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Nieuwste jobs

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Stuur mij relevante jobs

Verder lezen

6 niet te missen TED Talks over werk en carrière

Wat motiveert je in een job? En hoe solliciteer je succesvol wanneer je nauwelijks ervaring hebt? Bekijk deze TED Talks en ontdek de inzichten van internationale experten!

Heb je recht op een eindejaarspremie?

Een eindejaarspremie of 'dertiende maand' is een leuk extraatje. Maar heb jij er, zoals vele werknermers, recht op? En hoeveel bedraagt die?

Werken in 2017: wat verandert er?

Een nieuw jaar brengt altijd een hoop veranderingen met zich mee. Wij sommen voor jou de belangrijkste op.