Thuiswerken: wordt je eigen materiaal wel of niet vergoed?

Thuiswerken zit duidelijk in de lift. Meer en meer bedrijven zien er het nut van in en hebben er zelf ook baat bij. Maar is je werkgever altijd verplicht een vergoeding te betalen omdat je je eigen pc en internetverbinding gebruikt?

Thuiswerken: wordt je eigen materiaal wel of niet vergoed?

Thuiswerken zit duidelijk in de lift. Meer en meer bedrijven zien er het nut van in en hebben er zelf ook baat bij. Maar is je werkgever altijd verplicht een vergoeding te betalen omdat je je eigen pc en internetverbinding gebruikt?
Telewerkers zijn thuiswerkers die gebruik maken van informatietechnologie (pc en/of internet). Het aantal telewerkers neemt gestaag toe en zal allicht de komende jaren nog verder stijgen. Het feit dat onze wegen helemaal dichtgeslibd zijn, draagt hier natuurlijk ook aan bij. Bovendien past minder woon-werkverkeer perfect in een duurzaam mobiliteitsbeleid van werkgevers.

Nieuw sinds 2017: occasioneel thuiswerk.

Vroeger moest je bij onvoorziene omstandigheden, zoals een ziek kind of een staking van het openbaar vervoer, gewoon een dag vrij nemen. Sinds februari 2017 heeft de wet Werkbaar Wendbaar Werk (ook wel de wet Peeters genoemd) hier gelukkig komaf mee gemaakt. De wet geeft je het recht om thuis te werken bij overmacht en om dringende persoonlijke redenen. Let wel: het gaat hier om een recht. Dat betekent dat je werkgever je aanvraag toch kan weigeren als je aanwezigheid die dag op het werk vereist is.

PC- en internetvergoeding als financieel voordeel of nadeel?

Als je thuiswerkt en je eigen pc en internetaansluiting gebruikt (telewerkt), kan je werkgever je een forfaitaire vergoeding betalen, die beschouwd wordt als een niet-belastbare terugbetaling van de kosten van de werkgever. Die vergoeding mag per maand niet meer dan 40 euro bedragen, namelijk 20 euro voor de pc en evenveel voor de internetaansluiting. Krijg je een hoger bedrag, dan betaal je hierop belastingen.

Gebruik je echter thuis een pc en/of internetverbinding die je werkgever ter beschikking stelt, dan vervallen al deze vergoedingen. Meer nog, als je dit materiaal ook kosteloos voor privédoeleinden mag gebruiken, ziet de fiscus dit als een forfaitair voordeel. Dit forfaitair voordeel werd berekend als 180€ op jaarbasis voor de pc en 60 euro voor de internetaansluiting. Je betaalt er dus roerende voorheffing op. Alle nuttige info hierover vind je hier.

Bijkomende vergoeding

Tenslotte mag de werkgever aan zijn thuiswerkende werknemers een vergoeding betalen om hun extra kosten te dekken. Als je thuiswerkt, verbruik je immers meer elektriciteit, verwarming enz. dan als je op kantoor zou zijn. De werkgever mag hiervoor van de fiscus een belastingvrije forfaitaire vergoeding van 122,01 euro per maand uitbetalen. Deze tegemoetkoming geldt enkel voor werknemers die regelmatig thuiswerken.

Ontvang onze nieuwsbrief vol tips

Wil jij graag op de hoogte blijven van het laatste carrière-advies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks nuttige tips voor je carrière.

Ontvang onze nieuwsbrief vol tips

Wil jij graag op de hoogte blijven van het laatste carrière-advies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks nuttige tips voor je carrière.

Telewerkers zijn thuiswerkers die gebruik maken van informatietechnologie (pc en/of internet). Het aantal telewerkers neemt gestaag toe en zal allicht de komende jaren nog verder stijgen. Het feit dat onze wegen helemaal dichtgeslibd zijn, draagt hier natuurlijk ook aan bij. Bovendien past minder woon-werkverkeer perfect in een duurzaam mobiliteitsbeleid van werkgevers.

Nieuw sinds 2017: occasioneel thuiswerk.

Vroeger moest je bij onvoorziene omstandigheden, zoals een ziek kind of een staking van het openbaar vervoer, gewoon een dag vrij nemen. Sinds februari 2017 heeft de wet Werkbaar Wendbaar Werk (ook wel de wet Peeters genoemd) hier gelukkig komaf mee gemaakt. De wet geeft je het recht om thuis te werken bij overmacht en om dringende persoonlijke redenen. Let wel: het gaat hier om een recht. Dat betekent dat je werkgever je aanvraag toch kan weigeren als je aanwezigheid die dag op het werk vereist is.

PC- en internetvergoeding als financieel voordeel of nadeel?

Als je thuiswerkt en je eigen pc en internetaansluiting gebruikt (telewerkt), kan je werkgever je een forfaitaire vergoeding betalen, die beschouwd wordt als een niet-belastbare terugbetaling van de kosten van de werkgever. Die vergoeding mag per maand niet meer dan 40 euro bedragen, namelijk 20 euro voor de pc en evenveel voor de internetaansluiting. Krijg je een hoger bedrag, dan betaal je hierop belastingen.

Gebruik je echter thuis een pc en/of internetverbinding die je werkgever ter beschikking stelt, dan vervallen al deze vergoedingen. Meer nog, als je dit materiaal ook kosteloos voor privédoeleinden mag gebruiken, ziet de fiscus dit als een forfaitair voordeel. Dit forfaitair voordeel werd berekend als 180€ op jaarbasis voor de pc en 60 euro voor de internetaansluiting. Je betaalt er dus roerende voorheffing op. Alle nuttige info hierover vind je hier.

Bijkomende vergoeding

Tenslotte mag de werkgever aan zijn thuiswerkende werknemers een vergoeding betalen om hun extra kosten te dekken. Als je thuiswerkt, verbruik je immers meer elektriciteit, verwarming enz. dan als je op kantoor zou zijn. De werkgever mag hiervoor van de fiscus een belastingvrije forfaitaire vergoeding van 122,01 euro per maand uitbetalen. Deze tegemoetkoming geldt enkel voor werknemers die regelmatig thuiswerken.

Ontvang onze nieuwsbrief vol tips

Wil jij graag op de hoogte blijven van het laatste carrière-advies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks nuttige tips voor je carrière.

Ontvang onze nieuwsbrief vol tips

Wil jij graag op de hoogte blijven van het laatste carrière-advies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks nuttige tips voor je carrière.

Ontvang onze nieuwsbrief vol tips

Wil jij graag op de hoogte blijven van het laatste carrière-advies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks nuttige tips voor je carrière.

Schrijf me in

Verder lezen

Werken in het buitenland: Luxemburg

Het groothertogdom Luxemburg mag dan klein zijn, toch is het een aantrekkelijk land voor veel buitenlanders, vooral inwoners van de grenslanden Frankrijk, Duitsland en België.

Werken in het buitenland: Frankrijk  

Frankrijk is een zeer populair land voor Belgen die hun kans over de grens willen wagen. Het is ook relatief gemakkelijk om bij onze zuiderburen te gaan wonen en werken. U moet wel goed Frans spreken, niet alleen om een job te zoeken, maar voor het dagelijks leven in Frankrijk.

8 gouden sollicitatietips voor starters

Ben je als starter op zoek naar een job, dan is de concurrentie vaak bikkelhard. Je bent lang niet de enige die zijn zinnen op een leuke job heeft gezet en daar komt nog bij dat je weinig tot geen ervaring in de strijd kan gooien. Wij geven je 8 gouden tips om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.