Steeds meer Belgen werken omdat het moet

Steeds meer Belgen werken omdat ze moeten en niet omdat ze voldoening halen uit hun job.
Steeds meer Belgen werken omdat ze moeten. Geen goed nieuws, want onderzoek wijst uit dat ze daardoor een groter risico lopen op burn-out of langdurige ziekte.

Werken omdat het moet

Werk je enkel omdat er brood op de plank moet komen? Dan ben je jammer genoeg niet alleen. Volgens een onderzoek dat Securex begin 2017 uitvoerde bij 1.671 loontrekkende werknemers, is het aantal Belgen die werken ‘omdat het moet’ sinds 2009 met 9 procent gestegen. Steeds vaker werken mensen omdat hun partner, hun ouders, hun werkgever of de overheid dat van hen vragen. Ze werken dus niet omdat ze hun job zelf leuk, interessant, waardevol of zinvol vinden.

 

Hoger risico op burn-out

Is het echt belangrijk om zelf gemotiveerd te zijn om je job te doen? Toch wel. Want wie autonoom gemotiveerd is om te werken- en dus zijn job boeiend of zinvol vindt – gaf in het onderzoek aan gemiddeld vier jaar langer aan de slag te willen blijven. Deze groep wilde tot 60 jaar aan het werk zijn in plaats van tot 54 jaar. Bovendien is deze groep gemotiveerde werknemers minder vaak langdurig afwezig: slechts 10 procent kan 21 dagen of langer niet werken wegens een ziekte of een ongeval, ten opzichte van 22 procent bij de andere groep. Ook het risico op burn-out was opvallend kleiner – 7 procent kans ten opzichte van 49 procent – bij de groep die werkzaam was omdat ze dit zelf zinvol vonden.

 

Autonome motivatie stimuleren

Maar hoe word je weer gemotiveerd om je job uit te voeren? Voldoende zelfstandigheid is volgens de onderzoekers erg belangrijk om autonome motivatie te stimuleren. Ook verbondenheid en zingeving op het werk helpen hierbij, net als het inzetten van werknemers naargelang hun talenten. De onderzoekers concluderen dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van werkgevers, de overheid, en de werknemers zelf.

Upload jouw CV

Wil jij gezien worden door honderden recruiters? Maak je CV aan en zorg dat bedrijven jou kunnen contacteren.

Upload jouw CV

Wil jij gezien worden door honderden recruiters? Maak je CV aan en zorg dat bedrijven jou kunnen contacteren.

Mijn CV uploaden

Verder lezen

Werknemers aan de macht

Zelfsturing zit in de lift! Steeds meer verantwoordelijkheden komen bij de werknemers op de werkvloer terecht.