Klein verlet bij overlijden: “Wettelijk rouwverlof is vaak onvoldoende”

Na het overlijden van een naaste volgt er een periode van rouw en verdriet die niet altijd makkelijk te combineren is met je werk. Wij vroegen twee werknemers hoe hun werkgever reageerde toen ze rouwverlof aanvroegen.
Na het overlijden van een naaste volgt er een periode van rouw en verdriet die niet altijd makkelijk te combineren is met je werk. In bepaalde gevallen heb je wel recht op enkele dagen betaald verlof, het zogenaamde klein verlet, al is dat vaak niet voldoende om de periode van rouw te overbruggen. Wij vroegen twee werknemers hoe hun werkgever reageerde toen ze rouwverlof aanvroegen.

Recht op klein verlet

Bij het overlijden van een naaste heb je als werknemer recht op klein verlet. Het aantal dagen varieert naargelang de relatie die je had met de overledene. Gaat het bijvoorbeeld om je echtgenoot, je kind, je (schoon)vader of moeder die gestorven is, dan heb je wettelijk recht op drie dagen rouwverlof. Die dagen kan je vrij opnemen vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis. Heb je daarna nog behoefte aan extra vakantiedagen om wat te bekomen, dan zal je daarvoor je gewone wettelijke verlofdagen moeten aanspreken.

 

“Drie dagen was te weinig om te bekomen”

Toen haar vader overleed, had Heidi (38) wettelijk recht op drie dagen rouwverlof. Ze vroeg haar werkgever om een extra dag verlof zodat ze nog even op adem kon komen.

“Na het overlijden van mijn vader heb ik echt in de put gezeten. Zeker de eerste dagen na zijn dood was ik simpelweg niet in staat om te werken. Daarom vroeg ik een extra dag verlof aan. Ik werkte destijds vier vijfde, dus met een dag extra zou ik iets meer dan een week hebben om te bekomen. Uit de reactie van mijn baas bleek duidelijk dat ze weinig begrip had voor wat ik doormaakte: ze had zelf haar vader verloren en had daar naar eigen zeggen ‘maar één dag om gehuild’. Ze kon dan ook niet begrijpen dat het mij meer tijd kostte. De extra dag verlof keurde ze uiteindelijk wel goed, maar haar reactie heeft me uiteraard wel gekwetst.”

 

Afhankelijk van de familieband

Drie dagen rouwverlof is het wettelijke maximum bij overlijden, al voorzien sommige paritaire comités een bijkomende dag klein verlet. Hoeveel dagen je krijgt, hangt bovendien af van de familieband die je had met de overledene. Na het overlijden van een kleinkind, een grootouder of een broer heb je bijvoorbeeld recht op één dag, of twee dagen als die persoon bij je inwoonde.

Op datzelfde aantal dagen heb je ook recht als het gaat om het kleinkind, de grootouder of de broer van je partner, op voorwaarde dat jullie getrouwd of wettelijk samenwonend zijn. In sommige paritaire comités is het voldoende als je kan aantonen dat je feitelijk samenwoont met je partner, bijvoorbeeld omdat jullie hetzelfde domicilie hebben. Maar in theorie kan het dus dat je na het overlijden van een familielid van je partner geen recht hebt op klein verlet.

 

“Genoteerd als vakantie”

Katrien (33) woonde nog niet lang samen met haar vriend, toen diens broer onverwacht overleed.

“Ik vroeg verlof aan voor de dag van de begrafenis, in de veronderstelling dat ik net als mijn vriend recht had op een dag klein verlet. Maar enkele maanden later bleek dat mijn werkgever die dag afwezigheid had genoteerd als vakantie. We waren immers niet getrouwd en woonden ook nog niet wettelijk samen. Dat de wet daar een onderscheid in maakt, is toch wat achterhaald. Relaties zijn vandaag zo anders dan vroeger. Wat als je beste vriendin overlijdt en je met haar een betere band had dan pakweg met je zus?”

 

Extra dagen? Dat hangt af van je werkgever

Zonder familieband heb je geen recht op klein verlet, wat ook in nieuw samengestelde gezinnen weleens voor problemen zorgt. Stiefgrootouders worden bijvoorbeeld niet gelijkgesteld met grootouders, waardoor je bij een overlijden geen recht hebt op betaald rouwverlof of klein verlet. De meeste werkgevers tonen gelukkig begrip en geven je de tijd om op je plooi te komen. Je kan dan bijvoorbeeld een langere pauze inlassen door betaald of onbetaald verlof aan te vragen. Grotere bedrijven zijn daar over het algemeen iets soepeler in dan kleine kmo’s.

Zo ervaarde ook Heidi het: “We waren maar met ons drieën: mijn baas, mijn collega en ik. Dat maakte het moeilijker om het werk geregeld te krijgen als er iemand onverwacht afwezig was. Toch leek één extra dag verlof me niet overdreven. Het feit dat mijn werkgever daar moeilijk over deed, heeft er uiteindelijk mee voor gezorgd dat ik na zeventien jaar trouwe dienst, mijn ontslag heb ingediend.”

 

Hoeveel dagen klein verlet of rouwverlof voorziet de wet?

  • Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, van een kind van de werknemer of van diens wettelijke partner, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer: drie dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis 
  • Overlijden van een bij de werknemer* inwonende broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: twee dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • Overlijden van een niet bij de werknemer* inwonende broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter: de dag van de begrafenis.

*De genoemde familieleden van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn gelijkgesteld aan die van de werknemer.

 

Ontvang onze nieuwsbrief vol tips

Wil jij graag op de hoogte blijven van het laatste carrière-advies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks nuttige tips voor je carrière.

Ontvang onze nieuwsbrief vol tips

Wil jij graag op de hoogte blijven van het laatste carrière-advies? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks nuttige tips voor je carrière.

Schrijf me in

Verder lezen

Een nieuwe job: welk loon mag je vragen?

Over je loon praten is altijd moeilijk, ook met je toekomstige werkgever. Toch is het belangrijk om een open gesprek te voeren over je loon voor je aan een nieuwe uitdaging begint. Wij geven alvast enkele tips die je kunnen helpen bij dit gesprek.