Hoe schrijf je een succesvolle sollicitatiebrief?

In je sollicitatiebrief krijg je de kans om de rekruteerder te overtuigen van je capaciteiten en jezelf te onderscheiden van anderen. Lees de nuttige tips en voorbeelden.

Wij geven in dit artikel enkele voorbeelden van sollicitatiebrieven. Let op: je mag ze niet zomaar overnemen, want dit zijn niet altijd goede voorbeelden. We geven bij elke brief aan wat de positieve en negatieve punten zijn, zodat jij je eigen brief gemakkelijker kan opstellen.

Al deze sollicitatiebrieven zijn fictief. Wel hebben we ervoor gezorgd dat ze realistisch en consistent zijn. Elke gelijkenis met bestaande personen of bedrijven berust op toeval.

1. Sollicitatiebrief van een starter

2. Sollicitatiebrief van een financieel specialist

3. Sollicitatiebrief van een marketeer

4. Sollicitatiebrief van een industrieel ingenieur

5. Sollicitatiebrief van een IT’er

6. Sollicitatiebrief van een boekhouder

7. Sollicitatiebrief van een HR-assistent

8. Sollicitatiebrief voor spontane sollicitatie

 

 

1. Voorbeeld: sollicitatiebrief van een starter

Betreft: Mijn kandidatuur voor de functie van ‘Administratief medewerker’

Geachte heer (naam),

Ik stuur u mijn CV omdat ik me kandidaat wil stellen voor deze functie die ik vond op de StepStone website.

Volgens mij beantwoordt mijn profiel perfect aan deze jobomschrijving. Ik heb al een eerste werkervaring waarin ik veel heb bijgeleerd over alle aspecten van de administratie in een bedrijf: agendabeheer, post verwerken, klantencontacten, receptietaken,…

Ik ben klantgericht en pas me gemakkelijk aan verschillende situaties en personen aan. Tijdens mijn studies ben ik ook al goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Ik ben perfect vijftalig, ben creatief en stressbestendig. Ik leer graag bij en wil kunnen groeien in mijn nieuwe functie.

Tijdens mijn eerste werkervaring heb ik heel veel bijgeleerd. Ik ben onmiddellijk beschikbaar.

Ik hoop op een positief antwoord en hoop dat u mij uitnodigt voor een eerste gesprek.

Met de meeste hoogachting,

(naam)

Feedback:

 • De eerste zin van deze brief is te evident: als je een sollicitatiebrief stuurt, is dat omdat je geïnteresseerd bent in de functie. Je moet dat dan niet nog eens expliciet vermelden. Je kan de sollicitatiebrief beter beginnen met je sterke punten en aangeven waarom je in deze functie geïnteresseerd bent.
 • De sollicitant zegt in deze sollicitatiebrief dat zijn/haar profiel perfect beantwoordt aan de jobomschrijving. Hier kan je beter voorzichtig mee zijn: leg de rekruteerder geen woorden in de mond, dat kan verkeerd overkomen.
 • Je hoeft in je sollicitatiebrief je taken van vorige functies niet te vermelden, die kan je beter in je CV zetten. In je sollicitatiebrief horen eerder je sterke punten thuis en je carrièredoel. In je sollicitatiebrief heb je namelijk de kans om uit te leggen waarom jij nu precies geschikt bent voor de functie.
 • Als je zegt dat je goed bent voorbereid op de arbeidsmarkt dankzij je studies, dan moet je dat onderbouwen met voorbeelden, bijvoorbeeld eventuele stages, het onderwerp van je eindverhandeling,…
 • Je mag niet overdrijven in je sollicitatiebrief: als je schrijft dat je vijftalig bent, dan moet je dat ook tijdens je sollicitatiegesprek kunnen bewijzen. Weinig mensen zijn perfect vijftalig, schrijf dus liever dat je talenkennis heel goed is en geef een overzicht van je kennis in je CV.
 • De kandidaat zegt twee keer dat hij/zij tijdens zijn/haar eerste werkervaring veel heeft bijgeleerd: probeer dergelijke herhalingen te vermijden.
 • Het is zeker positief om in je sollicitatiebrief te zeggen dat je graag zou worden uitgenodigd voor een gesprek, maar deze kandidaat heeft het niet goed verwoord: vermijd twee keer het woord ‘hopen’.
 • De kandidaat geeft zijn/haar sterke punten aan, wat zeer goed is. Het is wel beter om ze bovenaan in je sollicitatiebrief te vermelden.
 • In veel gevallen is het ook interessant om in je sollicitatiebrief aan te geven dat je onmiddellijk beschikbaar bent, zeker als daar in de vacaturetekst naar gevraagd wordt.

Andere voorbeelden bekijken

 

2. Voorbeeld: sollicitatiebrief van een financieel specialist

In deze fictieve sollicitatiebrief legt een economiste uit dat ze op zoek is naar een verkoopsfunctie.

Mevrouw (naam),

Ik ben een jonge master in de economische wetenschappen en ben op zoek naar een functie in de verkoop. Daarom interesseert de functie van Inside Account Manager me. Ik heb al enkele maanden ervaring als verkoopster in een winkel, maar nu zou ik graag evolueren naar een functie met meer verantwoordelijkheid.


Tijdens mijn universitaire opleiding heb ik kennis opgedaan die belangrijk is voor deze functie. Een jong en dynamisch team spreekt me erg aan, ik ben stressbestendig, sociaal en ik ben een doorzetter. Ook mijn talenkennis is goed, ik ben tweetalig (Nederlands en Frans) en spreek goed Engels.


Hopelijk geven deze brief en mijn CV u al een goed beeld van mijn persoonlijkheid, maar ik zou u ook graag ontmoeten voor een eerste gesprek.

Met vriendelijke groeten,

(naam)

 • De rekruteerder wordt rechtstreeks aangesproken in de sollicitatiebrief, dat is zeer positief. Indien je niet zeker bent over het geslacht van deze persoon, kan je beter een neutrale aanspreking gebruiken, bijvoorbeeld ‘Geachte’.
 • Het is niet aangewezen om in de eerste zin van je sollicitatiebrief je diploma te vermelden. Dit kan eventueel wel als het een noodzakelijke voorwaarde is voor de functie. Als dat niet uitdrukkelijk gevraagd wordt, mag je je diploma wel vermelden, maar dan kan je het beter lager in de brief zetten.
 • De sollicitante zegt in haar sollicitatiebrief dat ze graag zou doorgroeien naar een functie met meer verantwoordelijkheid. Dit kan negatief overkomen bij sommige rekruteerders omdat je de indruk kan wekken dat je niet tevreden bent in je huidige functie. Vermijd dergelijke misverstanden in je sollicitatiebrief. Je kan beter zeggen waar je naar op zoek bent, tijdens een eerste gesprek kan je dan nog altijd uitleggen waarom je nu een andere functie uitvoert.
 • Als je in je sollicitatiebrief zegt dat je kennis hebt opgedaan die belangrijk is voor de functie, moet je ook voorbeelden geven. Je kan bijvoorbeeld een stage vermelden in je sollicitatiebrief, het onderwerp van je eindverhandeling of een praktische cursus die je gevolgd hebt.
 • De laatste zin van de sollicitatiebrief begint goed, maar de vraag voor een eerste gesprek zou anders geformuleerd mogen zijn: je kan bijvoorbeeld beter zeggen dat je bereid bent om meer informatie te geven tijdens een gesprek.
 • De kandidaat spreekt hier over een jong dynamisch team. Als daar in de jobadvertentie over gesproken wordt, is het zeer goed om dit te vermelden in je sollicitatiebrief. Als het bedrijf echter zelf niet vemeldt dat het om een jong en dynamisch team gaat, kan je dit beter niet doen.
 • Deze sollicitatiebrief is vlot geschreven en dat appreciëren de meeste rekruteerders. Ook zijn de noodzakelijke elementen van een sollicitatiebrief er in terug te vinden.

Andere voorbeelden bekijken

 

3. Voorbeeld: sollicitatiebrief van een marketeer

Een marketeer die een nieuwe uitdaging zoekt, zou deze sollicitatiebrief kunnen schrijven. Wat er goed en minder goed aan is, lees je hieronder.

Betreft: vacature voor Marketing medewerker

Geachte mevrouw,
Naar aanleiding van uw advertentie op de website van StepStone, zou ik mij kandidaat willen stellen voor bovenvermelde vacature en zou ik u willen vragen om kennis te nemen van mijn curriculum vitae waarin mijn kennis en ervaring beschreven staan.
Volgens mijn mening voldoe ik aan het profiel waarnaar u op zoek bent, gezien mijn grondige kennis van Outlook, Excel, Word en Internet. Ook mijn talenkennis is zeker voldoende. Als bachelor in de marketing, spreekt deze vacature me erg aan.
Zowel mijn talenkennis als mijn pc-kennis zijn in constante evolutie, doordat ik ze voortdurend probeer bij te schaven.

Ik ben snel beschikbaar en ben bereid mijn kandidatuur toe te lichten tijdens een gesprek.

Hoogachtend,

(naam)

 • De eerste paragraaf is evident: als je een sollicitatiebrief stuurt, wil je solliciteren. Je mag dit wel vermelden, maar dit is te uitgebreid. Zorg er voor dat je de rekruteerders niet verveelt, begin je sollicitatiebrief beter met de belangrijkste informatie over jezelf.
 • ‘Volgens mijn mening voldoe ik aan het profiel…’ is nogal sterk en kan misschien een verkeerde indruk wekken bij de rekruteerder. Probeer genuanceerd te schrijven in je sollicitatiebrief.
 • Je moet niet alle pc-toepassingen die je kent in je sollicitatiebrief vermelden. Veel hangt natuurlijk af van wat er in de jobadvertentie staat: als daar in staat dat men iemand zoekt die een goede kennis van Outlook, Excel, Word, enz. heeft, dan kan je eventueel je kennis van deze programma’s aangeven in je sollicitatiebrief. Wordt dit niet expliciet gevraagd, vermeld dan liever sterke punten zoals flexibiliteit, teamspirit,…
 • Voor deze functie zou de kandidaat eventueel specifieke marketingcompetenties kunnen vermelden in de sollicitatiebrief, aangezien hij toch al enkele jaren ervaring heeft. Hij zou ook kunnen aangeven wat hem het meest interesseert en op die manier duidelijk maken dat deze functie echt iets voor hem is. Dat komt overtuigender over dan ‘Als bachelor in de marketing, spreekt deze vacature me erg aan’.
 • De redenen waarom de kandidaat voor deze functie solliciteert, mogen hoger in de sollicitatiebrief vermeld worden.
 • De talenkennis wordt twee keer vermeld in deze sollicitatiebrief, dit kan je beter vermijden. Het is ook geen doorslaggevend argument waardoor je je onderscheidt van anderen, tenzij het expliciet gevraagd wordt in de jobadvertentie.
 • Het taalgebruik van deze sollicitatiebrief is formeel, dit zou vlotter mogen. Veel hangt natuurlijk af van het bedrijf waar je solliciteert. Als de vacature ook formeel is opgesteld, dan hou je deze stijl beter aan. Vooral de zin over de talenkennis en de pc-kennis is te formeel. Hier kan je bijvoorbeeld beter zeggen dat je graag bijleert.
 • De sollicitatiebrief is niet op het bedrijf afgestemd, dit kan je beter wel proberen te doen. Zo kan je zeggen waarom het bedrijf je interesseert.

Andere voorbeelden bekijken

 

4. Voorbeeld: sollicitatiebrief van een industrieel ingenieur

Hieronder vind je een voorbeeld van een sollicitatiebrief voor een functie als ingenieur. Wij sommen onderaan de positieve en negatieve elementen op.

Geachte heer (naam),

Naar aanleiding van de vacature voor de functie van Industrieel Ingenieur, stuur ik u als bijlage mijn CV.
Momenteel werk ik als Industrieel Ingenieur en ben ik verantwoordelijk voor het beheer van het machine- en wagenpark. Ik ben ook de eindverantwoordelijke voor de mechaniekers van mijn team. Ik heb al heel wat ervaring opgedaan in leiding geven, wat zeker van pas zal komen voor deze functie. U vindt meer informatie over mijn takenpakket in mijn CV.
Aangezien jullie bedrijf beschouwd wordt als een pioneer in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zie ik deze vacature als een belangrijke stap voorwaarts in mijn carrière. Ik kijk er al naar uit om te kunnen meewerken aan innovatieve projecten.
Naast mijn teamspirit, zijn ook mijn nauwkeurigheid en mijn sociaal karakter zeker belangrijk voor deze functie. Ook mijn gedrevenheid en mijn resultaatgerichtheid zijn mijn troeven, waardoor ik een meerwaarde zou kunnen betekenen voor uw bedrijf. Ik hoop dat u mij uitnodigt voor een eerste gesprek, zodat ik u kan overtuigen van mijn motivatie en zodat ik mijn ervaring kan toelichten.

Hopelijk tot binnenkort.

(naam)

 • De kandidaat besteedt veel aandacht aan de taken die hij momenteel heeft in zijn job. Hij kan die beter in zijn CV vermelden dan in zijn sollicitatiebrief, tenzij hij daardoor echt aantoont dat hij aan het profiel beantwoordt. Als je momenteel andere taken hebt dan diegene die in het profiel van de functie staan, dan hoef je ze niet te vermelden in je sollicitatiebrief.
 • Deze persoon zegt dat zijn leidinggevende capaciteiten van pas zullen komen voor deze functie. Hij zou dit beter anders verwoorden in zijn sollicitatiebrief en bijvoorbeeld verwijzen naar de functiebeschrijving, als men daarin vermeldt dat leidinggevende capaciteiten vereist zijn.
 • Je mag in je sollicitatiebrief naar je CV verwijzen, maar in deze brief is dat overbodig, deze zin is te evident. Je kan bijvoorbeeld wel op het einde van je sollicitatiebrief naar je CV verwijzen voor meer informatie.
 • De sollicitant heeft zijn sollicitatiebrief op het bedrijf proberen af te stemmen, maar door het bedrijf zo op te hemelen, kan hij misschien zelf ook verwaand overkomen. Let hier dus mee op. In je sollicitatiebrief zeggen dat je uitkijkt naar innovatieve projecten is zeer goed.
 • Je moet proberen een goed evenwicht te vinden: probeer jezelf te verkopen in je sollicitatiebrief, maar zorg ervoor dat je niet verwaand overkomt. Deze persoon zal bij sommige mensen een arrogante indruk wekken, maar dat is natuurlijk zeer subjectief.

Andere voorbeelden bekijken

 

5. Voorbeeld: sollicitatiebrief van een IT-specialist

Een sollicitatiebrief schrijven voor een eerste job is niet zo eenvoudig. Met dit voorbeeld van een IT’er willen we starters op weg helpen.

Mijnheer, Mevrouw,

Mijn creativiteit, enthousiasme en nauwkeurigheid zijn mijn troeven in mijn zoektocht naar een uitdaging in de informaticasector. De functie die u voorstelt lijkt me heel interessant en lijkt erg op mijn droomjob.
Met deze brief wil ik me kandidaat stellen voor de functie van ‘JAVA Developer’. U vindt in bijlage ook mijn CV.
Ik heb onlangs mijn diploma van Bachelor in Informatica behaald; ik heb dus nog geen ervaring, maar tijdens mijn studies heb ik wel veel praktische vakken gekregen en ik ben klaar om mijn kans te wagen op de arbeidsmarkt. Bovendien heb ik tijdens mijn stage mijn kennis in programmatie en webdevelopment in de praktijk kunnen brengen.
Ik hoop dat ik u ervan heb kunnen overtuigen om me uit te nodigen voor een gesprek.
Met vriendelijke groeten,
(naam)

 • Deze sollicitant begint zijn sollicitatiebrief met “Mijnheer, Mevrouw”. Indien mogelijk zou hij in zijn aanspreking beter de naam van de personeelsverantwoordelijke vermelden. Als hij niet zeker is of die persoon een man of een vrouw is, kan hij beter helemaal neutraal blijven in de sollicitatiebrief en ‘geachte’ of ‘beste’ gebruiken.
 • De eerste paragraaf van de sollicitatiebrief is zeer goed. De kandidaat zet zijn sterke punten in de verf en geeft aan dat hij geïnteresseerd is in de functie.
 • Hij zou in de tweede paragraaf van zijn sollicitatiebrief beter iets over zijn studies schrijven, in plaats van te vermelden dat hij solliciteert voor de functie. Dat is evident en dus overbodig.
 • Deze kandidaat vermeldt dat hij ‘praktische vakken’ heeft gevolgd, maar hij zou hier beter voorbeelden van geven in zijn sollicitatiebrief om bijvoorbeeld zijn kennis van Java in de verf te zetten. Ook als hij ‘programmatie’ vermeldt, zou hij hier beter specifieker vermelden in welke taal hij heeft leren programmeren. Door duidelijker te zijn in zijn sollicitatiebrief, zou hij kunnen aangeven hoe hij zijn gebrek aan ervaring kan compenseren.
 • De laastste zin is goed geformuleerd, maar niet echt gepast in dit geval, omdat hij in zijn sollicitatiebrief helemaal geen argumenten heeft gegeven die de rekruteerder ervan kunnen overtuigen om hem uit te nodigen voor een eerste gesprek. Dat is iets wat je zeker moet doen in je sollicitatiebrief.

Andere voorbeelden bekijken

 

6. Voorbeeld: sollicitatiebrief van een boekhouder

Dit is een voorbeeld van een sollicitatiebrief voor een functie als boekhouder. De positieve en negatieve punten vind je onderaan.

Mevrouw,
Mijnheer,
Uw advertentie op de site www.stepstone.be trok onmiddellijk mijn aandacht. Daarom zou ik me kandidaat willen stellen bij uw bedrijf.
Mijn studies Boekhouding en mijn ervaring met verschillende boekhoudkundige systemen maken van mij een goede kandidate om de functie van Boekhouder in uw bedrijf op te nemen. Bovendien trekken het teamwerk, de verantwoordelijkheid et de afwisseling in de job mij erg aan. Mijn Frans en mijn Engels zijn van een goed niveau.
Mijn vorige werkgever heeft me ontslagen om economische redenen en ik heb enkele jaren niet gewerkt. Tijdens deze periode heb ik voor mijn drie kinderen gezorgd. Daardoor ben ik niet op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen, maar ik denk dat ik dat vlug opnieuw zal leren als ik opnieuw begin te werken.
Ik wacht op nieuws van u en ik hoop dat u me zal uitnodigen voor een gesprek zodat ik u ervan kan overtuigen dat een eventuele samenwerking voor ons allebei goed zou zijn.
Met vriendelijke groeten,
(naam)

 • Deze sollicitante begint haar sollicitatiebrief met “Mijnheer, Mevrouw”. Indien mogelijk zou zij in haar aanspreking beter de naam van de personeelsverantwoordelijke vermelden. Als je niet zeker bent of die persoon een man of een vrouw is, kan je beter helemaal neutraal blijven in je sollicitatiebrief en ‘geachte’ of ‘beste’ gebruiken.
 • Haar sterke punten mogen hoger in haar sollicitatiebrief vermeld worden, zeker boven de zin waarin ze aangeeft dat zij de ideale kandidate is voor de functie.
 • Het kan voor het bedrijf interessant zijn om te weten waar zij de jobaanbieding gezien heeft, daar zegt ze in haar sollicitatiebrief niets over.
 • Ze is eerlijk, maar ze moet opletten dat ze haar kansen niet vergooit door in haar sollicitatiebrief te zeggen dat ze al enkele jaren werkloos is. In plaats van te zeggen dat ze niet meer op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, kan ze dit positief formuleren en bijvoorbeeld in haar sollicitatiebrief aangeven dat ze leergierig is.

Andere voorbeelden bekijken

 

7. Voorbeeld: sollicitatiebrief van een HR-assistant

Geachte heer (naam),

Uw bedrijf staat bekend als een pionier op het vlak van nieuwe technologieën en systemen. Jullie staan ook bekend voor jullie menselijke aanpak ten opzichte van jullie medewerkers en jullie dragen opleiding en coaching hoog in het vaandel.

Het lijkt me een leuke uitdaging om te werken voor een bedrijf dat in volle groei is en waar er voldoende uitdagingen zijn op het vlak van human resources. Daarom stuur ik jullie mijn spontane kandidatuur. Als jullie momenteel een openstaande vacature hebben, dan kom ik jullie graag tijdens een gesprek van mijn enthousiasme overtuigen.
Met vriendelijke groeten,
(naam)

 • Als je spontaan solliciteert, kan je best op zoek gaan naar de naam van de personeelsverantwoordelijke en de sollicitatiebrief rechtstreeks aan hem/haar richten. Vind je de naam niet op de website van het bedrijf, dan kan je best even bellen naar het bedrijf om de naam van die persoon te vragen zodat je je sollicitatiebrief rechtstreeks aan hem/haar kan richten.
 • Deze sollicitant geeft niet expliciet aan naar welk type functie hij/zij op zoek is. Vermeld in je sollicitatiebrief zeker nog eens expliciet de functie of het functietype waar je naar op zoek bent.
 • De eerste zin van de tweede paragraaf  (Het lijkt me een leuke uitdaging om…) gaat opnieuw over het bedrijf, waardoor de sollicitatiebrief bijna enkel over het bedrijf zelf gaat en te weinig over de persoonlijkheid van de sollicitant. Dit vermijd je best: focus in de tweede paragraaf van je sollicitatiebrief vooral op je kandidatuur.
 • Deze persoon zou ook nog enkele competenties moeten vermelden: in deze sollicitatiebrief vinden we alleen ‘enthousiasme’ terug. Probeer nog meer sterke punten in de verf te zetten in je sollicitatiebrief.

Andere voorbeelden bekijken

 

8. Voorbeeld sollicitatiebrief voor spontane sollicitatie

Een sollicitatiebrief schrijven voor een spontane sollicitatie is nog moeilijker dan voor een gerichte sollicitatie. Wij geven je hier alvast enkele tips.

Geachte mevrouw (naam) ,

Ik ben een enthousiaste teamplayer die op zoek is naar een nieuwe uitdaging waar flexibiliteit, nauwkeurigheid en leergierigheid belangrijk zijn. Ik denk dat jullie bedrijf aan mijn verwachtingen beantwoordt en ik kijk er al naar uit om in jullie dynamisch team aan de slag te kunnen in een administratieve functie.

Met vriendelijke groeten,

(naam)

 • Deze kandidaat richt de sollicitatiebrief rechtstreeks naar de personeelsverantwoordelijke, wat zeer positief is.  Als je een spontane sollicitatiebrief stuurt, kan je best op zoek gaan naar de naam van de personeelsverantwoordelijke en de sollicitatiebrief rechtstreeks aan hem/haar richten. Vind je de naam niet op de website van het bedrijf, dan kan je best even bellen naar het bedrijf om de naam van die persoon te vragen.
 • De kandidaat zegt in zijn sollicitatiebrief dat het bedrijf aan zijn verwachtingen beantwoordt, maar hij geeft niet aan waarom. Probeer argumenten te geven die dit aantonen.
 • De kandidaat verwijst in de sollicitatiebrief naar het dynamisch team, maar dit is gebaseerd op een veronderstelling. Let op met termen als jong of dynamisch in je spontane sollicitatiebrieven. Vergeet niet je sterke kanten en positieve eigenschappen te vermelden.
 • Er wordt in deze sollicitatiebrief niet naar een gesprek verwezen. Je kan toch best kort vermelden dat je graag zou worden uitgenodigd voor een gesprek.

Andere voorbeelden bekijken

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Ontvang jobs via e-mail

Wil jij als eerste op de hoogte blijven van relevante jobs? Kies je criteria en ontvang dagelijks of wekelijks voor jou geschikte vacatures!

Stuur mij relevante jobs

Verder lezen

Voorbeeld: CV van een ingenieur

Ben jij benieuwd naar het CV van een ingenieur? Kijk mee met deze oefening en ontdek waar je op moet letten als je als ingenieur een CV aanmaakt.

Zo vermijd je clichés in je sollicitatiebrief

Mensen vervallen in clichés als ze een sollicitatiebrief moeten schrijven. Clichés vermijden, is dan ook meteen een manier om op te vallen in de massa. Dat doe je zo.