Jobs zoeken
(functie, bedrijf, referentienr.)
(gemeente of postcode)

Wat als het niet klikt met een collega op het werk?

werk

Op het werk zit je minstens 8 uur lang met dezelfde mensen in één ruimte. Dat dat niet altijd vlot verloopt, had je ongetwijfeld zelf al gemerkt. Er zijn verschillende collega's die je allemaal op een andere manier moet benaderen. Wij geven je in dit artikel tips voor een betere verstandhouding op het werk.

  • Erger je aan bepaalde zaken bij een collega? Probeer dan te ontdekken waar je je precies zo aan ergert. Misschien blijkt dat iets te zijn dat je zelf ook soms doet. Probeer dan zelf aan dit punt te werken én wat meer geduld te hebben met je collega.
  • Erger je aan een collega omdat die net helemaal anders is dan jij? Probeer dan een manier te vinden om hiermee om te gaan. Ben jij bijvoorbeeld iemand die graag heeft dat de dingen vooruitgaan op het werk en is je collega eerder van het rustige type? Dan kan je bijvoorbeeld voor elk project een deadline stellen waarop jij informatie van je collega nodig hebt. Zo is het voor beide partijen duidelijk hoe dringend een bepaald probleem is.
  • Brengt een collega je uit balans door rake opmerkingen of commentaar op je werk? Probeer je niet uit het lood te laten slaan en kalm te blijven. Misschien staat die persoon onder zware druk en werkt hij/zij dat op jou uit. Probeer op een kalme manier duidelijk te maken dat je vindt dat jij aan het probleem niets kan doen en probeer tot een constructieve oplossing te komen.
  • Vat discussies op het werk niet te persoonlijk op. Als je je echt gaat ergeren aan iemand, zal dit uiteindelijk ook je humeur en je productiviteit gaan beïnvloeden en zo ver mag je het niet laten komen.
  • Als een probleem met iemand op het werk echt te erg wordt, probeer er dan met iemand anders over te praten. Het lucht niet alleen op, maar die collega kan je misschien ook helpen om iets te veranderen aan de situatie. Begin natuurlijk niet zomaar tegen iedereen te roddelen op het werk, dat zal het probleem alleen maar erger maken.
  • Heb je het gevoel dat een collega niet naar je luistert? Dan kan het helpen om bij elke vergadering op het werk een verslag te maken, zodat voor beide partijen duidelijk is wat er beslist is. Zo vermijd je discussies in de toekomst.
  • Misschien zit een collega wel in een lastige situatie op het werk, doordat hij/zij net een promotie niet gekregen heeft? Of misschien heeft hij/zij wel problemen thuis. Probeer begrip op te brengen voor de situatie waarin anderen op het werk zich bevinden, ook al klikt het misschien niet tussen jullie. Iedereen heeft het wel al eens moeilijk, het helpt als collega's dan wat meer geduld met je hebben.
  • Geef ook af en toe een complimentje op het werk. Als je vindt dat een collega een project tot een goed einde heeft gebracht of als iemand je geholpen heeft bij je werk, kan het zeker geen kwaad om dat eens te zeggen. Het geeft de andere persoon een goed gevoel en het komt jullie samenwerking enkel ten goede.

Een goede band met de mensen om je heen is heel belangrijk, ook op het werk! Want het wordt allemaal veel leuker als je je goed voelt op het werk! Wij wensen je alvast veel succes!
 

Loading...