Jobs zoeken
(Functie, bedrijf, referentienr.)
(gemeente of postcode)

Kan ik ontslagen worden als ik ziek ben?

ontslag ziek Ontslag wegens ziekte is altijd verboden. Maar ontslag tijdens je ziekte is dat niet. Tenminste, als je werkgever zich aan de regels houdt. We leggen je uit hoe de vork precies in de steel zit.

Basisregels

  • Je werkgever mag je niet ontslaan omdat je ziek bent. Ook al ben je lange tijd of geregeld afwezig, ziekte is geen geldige reden voor ontslag. Zolang je ziek bent, wordt je arbeidsovereenkomst gewoon geschorst. Je krijgt als bediende eerst nog een maand je loon uitbetaald door je werkgever, daarna val je terug op een uitkering van het ziekenfonds. Maar dat verandert helemaal niets aan je statuut: je blijft een werknemer.
  • Je werkgever mag je wel ontslaan terwijl je ziek bent. Niets verhindert je werkgever om eenzijdig je arbeidsovereenkomst te beëindigen - ook ziekte niet. Hij heeft dan wel een goede reden nodig voor je ontslag. En hij zal je een opzegvergoeding moeten betalen. Wil hij dat je de opzegperiode presteert? Dan moet hij wachten tot je weer genezen bent. Want je opzegperiode begint pas te lopen op de dag dat je uit ziekte terugkeert. (Omgekeerd geldt dat niet: als je zelf ontslag geeft tijdens je ziekte, start de opzegperiode meteen.)
 

Wat bij onrechtmatig ontslag wegens ziekte?

Vermoed je dat je ontslagen wordt door je ziekte? Dan gaat je werkgever in de fout en kan je een schadevergoeding vorderen. Maar pas op: het is vaak heel moeilijk om te bewijzen dat je wegens ziekte werd ontslagen. Laat je in zo'n geval zeker bijstaan door een advocaat of een specialist bij de vakbond.

Twee uitzonderingen

Soms heeft ziekte wél een impact op de beëindiging van je arbeidsovereenkomst:
  • Na zeven dagen ziekte tijdens een tijdelijk arbeidscontract van minder dan drie maanden, mag je werkgever je onmiddellijk en zonder opzegperiode of -vergoeding ontslaan.
  • Bij definitieve arbeidsongeschiktheid kan je contract wegens overmacht worden beëindigd.

Ben je langdurig ziek?

Kan je een langere periode niet werken omdat je ziek bent, dan is dat zeker geen reden om te vrezen voor je ontslag. Je werkgever begrijpt heus wel dat een ziekte je overkomt, en zoals je hierboven leest ben je ook beschermd door de wetgeving. Bovendien is het nu vooral belangrijk om je te concentreren op je genezing. Wat er daarna komt, dat zie je dan wel weer.

Pas op: dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een nuttige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen. Maar onze arbeidswetgeving is zo complex dat we onmogelijk elke case correct in een kort artikel kunnen vatten. Raadpleeg bij belangrijke vragen zeker een advocaat of een specialist bij de vakbond.


Verwante artikels

Eenmaking statuten: wat verandert er voor bedienden?

CPIMAGE:30593|eenmaking statuten

Er is al heel wat geschreven over de eenmaking van het arbeidsstatuut. Die is inderdaad een feit sinds 1 januari 2014, voor een handvol onderdelen van de arbeidsrelatie. Maar eer bedienden en arbeiders over de hele lijn gelijke rechten en plichten hebben, zal nog heel wat inkt moeten vloeien.

Lees het artikel

Tijdelijke werkloosheid: een drama?

CPIMAGE:30286|tijdelijke werkloosheid

Veel arbeiders komen vroeg of laat in hun carrière een moment van tijdelijke werkloosheid tegen. Maar ook bij bedienden kan het voorkomen. In de meeste van die gevallen duurt de periode van werkloosheid echt niet lang, en kan je snel weer aan de slag. We zetten de regels die intussen gelden hieronder even op een rij.

Lees het artikel

Welke bescherming krijgen uitzendkrachten in Europa?

CPIMAGE:30126|bescherming Europese Commissie

Uitzendwerk is een flexibele vorm van werk, die beantwoordt aan een reële behoefte op de arbeidsmarkt. De Europese wetgeving beschermt uitzendkrachten door minimumregels vast te leggen die in de hele Europese Unie moeten worden toegepast.

Lees het artikel

Arbeidscontracten: Weet je wel wat je tekent?

CPIMAGE:29968|contracten

Bij het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst of contract kijk je vermoedelijk vooral naar de artikels over je jobinhoud, je loon en de praktische reglementen. Die zijn inderdaad belangrijk. Maar vergeet ook niet om even naar het type van je contract te kijken.

Lees het artikel

Wat zijn je rechten als sollicitant?

CPIMAGE:25575|rechten sollicitant

Als sollicitant kan je soms het gevoel krijgen dat je machteloos bent en helemaal geen rechten hebt. Nochtans is dat niet helemaal zo.

Lees het artikel

Loading...