Jobs zoeken
(Functie, bedrijf, referentienr.)
(gemeente of postcode)

Jaarlijkse vakantie: wat zijn je rechten en je opties?

vakantie

Iedereen heeft nu en dan nood aan vakantie. Maar op hoeveel vakantie heb je eigenlijk recht? Dat is niet altijd eenvoudig. De regeling voor jaarlijkse vakantie is niet zo doorzichtig. Dit artikel maakt je wegwijs in de basics.
 

Op hoeveel dagen vakantie heb je recht?

Elk jaar krijg je een portie vakantiedagen gebaseerd op je prestaties van het jaar ervoor, het vakantiedienstjaar. Het jaar waarin je de dagen opneemt, heet je vakantiejaar. Voor een volledig werkjaar krijg je 20 vakantiedagen als je voltijds werkt (werk je deeltijds, dan wordt het aantal dagen berekend volgens het aantal uren dat jij werkt).

Dagen waarop je niet werkte, zorgen voor een proportionele vermindering van je vakantieperiode. Maar op die regel bestaan heel wat uitzonderingen. Zo worden dagen van ziekte, vakantiedagen en periodes van zwangerschaps- of bevallingsverlof gelijkgesteld met arbeidsdagen. En jongeren van maximaal 24 jaar die een maand werkten in het jaar waarin ze hun studies beëindigden, hebben ook recht op vier weken vakantie het jaar erna (jeugdvakantie).

Als je geen volledig jaar gewerkt hebt, (en je komt niet meer in aanmerking voor jeugdvakantie), dan kan je sinds kort toch ook 20 dagen vakantie nemen. De extra dagen worden supplementaire vakantie genoemd. Er zal dan een bedrag worden afgetrokken van je dubbel vakantiegeld het jaar erna om die dagen te compenseren.

Bovenop die wettelijke jaarlijkse vakantie kan je werkgever extra vakantiedagen toekennen. Dat gebeurt dan via een CAO, via het arbeidsreglement of via je arbeidsovereenkomst. Een extra dag per vijf jaar anciënniteit is een typisch voorbeeld. Net als 12 zogenoemde recup-dagen voor bedienden die 40 uur werken in een sector die de 38-urenweek hanteert.

Naast je vakantiedagen moet je uiteraard ook tijdens de wettelijke feestdagen niet werken.

Wanneer mag je met vakantie gaan?

Je moet je vakantiedagen opnemen in het jaar nadat je ze hebt opgebouwd. Niet-opgenomen dagen gaan verloren. Je hebt ook geen recht op vakantiegeld voor die dagen.

De exacte periode bepaal je in overleg met je werkgever, tenzij er sprake is van collectief verlof. Sommige sectoren leggen je immers de verplichting op om tijdens een bepaalde periode van het jaar met vakantie te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het bouwverlof in de zomermaanden. Ook je werkgever mag zo'n collectief verlof opleggen als hij dat tijdig in het arbeidsreglement opneemt.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Tijdens je vakantie krijg je uiteraard gewoon je loon uitbetaald. Dat heet enkel vakantiegeld. Maar daarbovenop krijg je nog een bedrag als dubbel vakantiegeld op je rekening gestort. De berekening daarvan verschilt voor bedienden en arbeiders:

  • Als bediende krijg je 92 procent van je maandloon als dubbel vakantiegeld bovenop je gewone loon. Ook je eventueel variabel loon telt mee in de berekening. Die extra som wordt doorgaans gestort in mei of juni.
  • Als arbeider wordt je enkel én dubbel vakantiegeld betaald door de vakantiekas. Het bedraagt in totaal 15,38 procent van je loon.


Pas op: dit artikel is geen sluitend juridisch advies. Het is een nuttige leidraad bij je zoektocht naar antwoorden op je vragen. Maar onze arbeidswetgeving is zo complex dat we onmogelijk elke case correct in een kort artikel kunnen vatten. Raadpleeg bij belangrijke vragen zeker een advocaat of een specialist bij de vakbond. 

Verwante artikels

Eenmaking statuten: wat verandert er voor bedienden?

CPIMAGE:30593|eenmaking statuten

Er is al heel wat geschreven over de eenmaking van het arbeidsstatuut. Die is inderdaad een feit sinds 1 januari 2014, voor een handvol onderdelen van de arbeidsrelatie. Maar eer bedienden en arbeiders over de hele lijn gelijke rechten en plichten hebben, zal nog heel wat inkt moeten vloeien.

Lees het artikel

Tijdelijke werkloosheid: een drama?

CPIMAGE:30286|tijdelijke werkloosheid

Veel arbeiders komen vroeg of laat in hun carrière een moment van tijdelijke werkloosheid tegen. Maar ook bij bedienden kan het voorkomen. In de meeste van die gevallen duurt de periode van werkloosheid echt niet lang, en kan je snel weer aan de slag. We zetten de regels die intussen gelden hieronder even op een rij.

Lees het artikel

Welke bescherming krijgen uitzendkrachten in Europa?

CPIMAGE:30126|bescherming Europese Commissie

Uitzendwerk is een flexibele vorm van werk, die beantwoordt aan een reële behoefte op de arbeidsmarkt. De Europese wetgeving beschermt uitzendkrachten door minimumregels vast te leggen die in de hele Europese Unie moeten worden toegepast.

Lees het artikel

Arbeidscontracten: Weet je wel wat je tekent?

CPIMAGE:29968|contracten

Bij het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst of contract kijk je vermoedelijk vooral naar de artikels over je jobinhoud, je loon en de praktische reglementen. Die zijn inderdaad belangrijk. Maar vergeet ook niet om even naar het type van je contract te kijken.

Lees het artikel

Wat zijn je rechten als sollicitant?

CPIMAGE:25575|rechten sollicitant

Als sollicitant kan je soms het gevoel krijgen dat je machteloos bent en helemaal geen rechten hebt. Nochtans is dat niet helemaal zo.

Lees het artikel

Hoe kan StepStone mij helpen?

Wil je gevonden worden door bedrijven, of wil je gewoon sneller kunnen solliciteren?

Maak dan nu een StepStone CV aan

Wil je de nieuwste jobs die aan je profiel beantwoorden per e-mail toegestuurd krijgen?

Maak dan nu een Job Agent aan

Loading...